REKLAMA

UNIMA 2000 S.A: Czwarte wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

2020-10-20 10:37
publikacja
2020-10-20 10:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-20
Skrócona nazwa emitenta
UNIMA 2000 S.A
Temat
Czwarte wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. (dalej: Spółka) działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), wzywa wszystkich Akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki przy ul. Skarżyńskiego 14, 31-866 Kraków, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 16.00.
Złożenie dokumentów akcji odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.
Niniejsze wezwanie jest czwartym spośród pięciu wymaganych przez w/w przepis prawa.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-20 Jolanta Matczuk Członek Zarządu
2020-10-20 Agnieszka Josefsson Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki