Trwa akcja „Dajemy szansę”

2009-08-17 12:42
publikacja
2009-08-17 12:42
Trwa organizowana przez Fundację Batorego oraz firmę Unilever Polska akcja pod nazwą „Dajemy szansę”. Celem akcji jest promocja prowadzonego przez Fundację programu Równe Szanse, dzięki któremu co roku ponad 1000 uczniów szkół ponapodstawowych z małych miejscowości i niezamożnych środowisk otrzymuje stypendia umożliwiające im kontynuowanie nauki i przygotowanie się do pójścia na studia.

Akcja prowadzona jest od sierpnia do połowy października. Wspierają ją dobrze znane marki firmy Unilever: Dove, Domestos, Cif, Rexona, Timotei, Signal oraz Clear. Część dochodu ze sprzedaży produktów tych marek przekazana zostanie na program Równe Szanse Fundacji Batorego.

Firma Unilever zdecydowała się nawiązać współpracę z Fundacją Batorego ze względu na łączący je cel, którym jest dążenie do wyrównania szans edukacyjnych młodzieży z małych miejscowości.

„Zdajemy sobie sprawę, że pomoc charytatywna i działania na rzecz ochrony środowiska to jedne z istotniejszych i najczęściej wspieranych przez firmy i instytucje celów społecznych. Nie możemy zapominać jednak, że to edukacja stanowi klucz do rozwoju nie tylko jednostek, ale całych społeczności.

Z tego powodu zdecydowaliśmy się wesprzeć program Równe Szanse Fundacji Batorego, który od 9 lat współfinansuje stypendia dla zdolnej młodzieży z małych miejscowości. Cieszymy się, że naszym partnerem w akcji „Dajemy szansę” jest Fundacja Batorego – organizacja o ugruntowanej pozycji w III sektorze i unikalnym podejściu do wyrównywania szans edukacyjnych.” – mówi odpowiedzialna za projekt Urszula Kostian z firmy Unilever.

Program Równe Szanse od 2001 roku pomaga zdolnym uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z małych miejscowości i niezamożnych środowisk. Realizowany jest we współpracy z 38 lokalnymi organizacjami pozarządowymi, które prowadzą fundusze stypendialne dla młodzieży ze swego terenu. Stypendia finansowane są z dotacji Fundacji Batorego i środków zebranych samodzielnie przez organizacje z innych źródeł, m.in. z wpłat indywidualnych darczyńców, od samorządu, z darowizn lokalnego biznesu.

Środki zgromadzone lokalnie, powiększone o dotacje z Fundacji Batorego, pozwalają każdego roku ufundować całoroczne stypendia dla ponad 1000 uczniów. Stypendia w wysokości 50–380 zł miesięcznie uczniowie przeznaczają na podręczniki, pomoce naukowe, opłacenie internatów, dodatkowe kursy, dojazdy do szkół, a także na bilety do kina lub teatru. Do tej pory stypendia z programu Równe Szanse na łączna kwotę 9 902 787 zł otrzymało 10 360 uczniów.

Oprócz wsparcia finansowego, Fundacja Batorego oferuje organizacjom uczestniczącym w programie szkolenia na temat zakładania i prowadzenia programów stypendialnych, zbierania funduszy i zarządzania nimi, tworzenia lokalnych koalicji i współpracy z mediami.

Organizacje prowadzące lokalne programy stypendialne opracowują własne regulaminy przyznawania stypendiów i powołują komisje stypendialne, w skład których wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, władz samorządowych, biznesu i lokalnej społeczności. Przyznawane stypendia, uzależnione od dobrych wyników w nauce, wysokości dochodu w rodzinie, zaangażowania stypendysty w działania na rzecz środowiska lokalnego i innych pozanaukowych osiągnięć, pomagać mają uczniom w pokonywaniu kolejnych progów edukacyjnych.
Źródło:
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki