REKLAMA
WAŻNE

KNF karze kolejne TFI. Lartiq bez pozwolenia na działalność

2019-11-05 16:13, akt.2019-11-05 17:16
publikacja
2019-11-05 16:13
aktualizacja
2019-11-05 17:16

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Trigon TFI (obecnie Lartiq TFI) karę w wysokości 5 mln z oraz cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych. To konsekwencja afery GetBack.

/ fot. Andrzej Hulimka / FORUM

Jak tłumaczy KNF, kara została przyznana za naruszenie art. 48 ust. 2a i art. 45a ust. 4a ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Złamanie pierwszego z artykułów nastąpiło w związku z zarządzaniem przez Trigon funduszami inwestycyjnymi w sposób nierzetelny i nieprofesjonalny, niezapewniający zachowania należytej staranności i niezgodny z zasadami uczciwego obrotu, a także nieuwzględniający najlepiej pojętego interesu funduszy oraz uczestników funduszy, a także w sposób niezapewniający stabilności i bezpieczeństwa rynku finansowego.

Złamanie drugiego z artykułów ma związek z nieprawidłowym wykonywaniem przez Trigon bieżącego nadzoru nad podmiotem, któremu towarzystwo powierzyło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych. Zdaniem komisji naruszenia były na tyle rażące, że oprócz kary 5 mln zł Trigonowi cofnięto także pozwolenie na działalność.

Komisja ustaliła, że w trakcie zarządzania portfelami funduszy Trigon Profit (pełna ich lista dostępna jest w komunikacie KNF) przez podmiot, któremu Towarzystwo zleciło zarządzanie obejmujące sekurytyzowane wierzytelności, doszło do nieprawidłowości, które nie zostały przez Trigona zidentyfikowane i wyeliminowane.

Konsekwencje afery GetBack

Choć KNF nie podaje bezpośrednio o jaki podmiot chodzi, łatwo można dojść do wniosku (m.in. po nazwach funduszy), że chodzi o GetBack. Przypomnijmy, że w sierpniu 2018 roku KNF wszczęła postępowania przeciw Polskiemu Domowi Maklerskiemu i czterem funduszom inwestycyjnym: Altusowi, Saturnowi, Noble Funds i właśnie Trigonowi. Znów brakowało nazwy firmy, wokół której sprawa się kręci. Wówczas karty na stół wyłożył jednak Altus, który w giełdowym komunikacie wprost przyznał, że chodzi o aferę GetBack i nienależyty nadzór nad portfelami wierzytelności sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych powierzonym w zarządzanie tej spółce. Wówczas KNF wymieniał te same fundusze Trigon Profit, o których mowa w dzisiejszym komunikacie. Trigona spotkał zresztą ten sam zarzut.

- Towarzystwo, pomimo posiadania stosownych narzędzi do kontrolowania i wpływania na działania zarządzającego, wynikających z umów o zarządzanie, nie monitorowało dostatecznie wykonywania czynności powierzonych zarządzającemu. Towarzystwo, będąc gwarantem ochrony interesu uczestników funduszy sekurytyzacyjnych, nie zapewniło prawidłowego systemu kontroli wewnętrznej i działań nadzorczych, przez co dopuściło do nieprawidłowości w zarządzaniu portfelami inwestycyjnymi funduszy. Niedostateczne wykonywanie bieżącego nadzoru nad czynnościami powierzonymi podmiotowi zarządzającemu jest wyrazem braku rzetelności, profesjonalizmu i należytej staranności wymaganych w prowadzonej przez Towarzystwo działalności - tłumaczy Komisja w decyzji pozbawiającej Trigona zezwolenia na działalność.

Wśród długiej listy zarzutów KNF pojawia się także ten, mówiący, że Trigon nie podejmował należytych działań w celu zapewnienia prawidłowości wyceny wartości aktywów zarządzanych funduszy, godząc się na ustalanie wartości aktywów Funduszy w sposób nie odzwierciedlający wartości godziwej tych aktywów. Przypomnijmy, że to abstrakcyjność wycen była jednym z filarów getbackowych nieprawidłowości. 

TFI odpiera zarzuty i zaskarża decyzję

Na komunikat KNF szybko zareagował Trigon (obecnie Lartiq TFI), który wskazuje nie ma przesłanek, które uzasadniałyby decyzję Komisji Nadzoru Finansowego o nałożeniu na Towarzystwo sankcji. Co więcej, takie działanie uderza przede wszystkim w klientów naszych funduszy. Dlatego zaskarżymy tę decyzję zgodnie z przewidzianymi procedurami - napisano w stanowisku Lartiq TFI

- Chcielibyśmy przypomnieć, że Lartiq TFI jako pierwszy podmiot na rynku dokonał zamiany serwisera funduszy sekurytyzacyjnych z GetBack SA na nowe podmioty oraz dokonał szeregu działań naprawczych, w tym dokonał gruntownej przebudowy własnej organizacji, włączając w to zmianę zarządu TFI, który był odpowiedzialny za podpisanie umów z Getback - dodano.

Trigon nie był pierwszy

Trigon (obecnie Lartiq TFI) to nie pierwsza firma ukarana w związku z aferą GetBack. W listopadzie 2018 roku KNF cofnęła spółce Polski Dom Maklerski SA zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej oraz nałożyła na nią karę pieniężną w wysokości 2,5 mln zł. We wrześniu licencję utracił Vestor DM. Dziś KNF poinformował, że klienci Vestora zostaną przeniesieni do DM PKO BP. W sieprniu zaś za podobne zarzuty co Trigon, usłyszał Saturn TFI. Karą również było zabranie zezwolenia i 5 mln zł.

Co z funduszami?

Także klientów Trigona czeka rewolucja, decyzja KNF o cofnięciu zezwolenia ma bowiem rygor natychmiastowej wykonalności. - Lartiq TFI S.A. przestaje być towarzystwem funduszy inwestycyjnych w rozumieniu art. 38 ust. 1 ustawy, wobec czego traci ono umocowanie do reprezentowania funduszy inwestycyjnych oraz prowadzenia ich spraw - tłumaczy KNF. Rolę reprezentantów funduszy przejmą ich depozytariusze.

- Okres, przez który depozytariusz reprezentuje dany fundusz, zgodnie z art. 68 ust. 2 ustawy, może trwać maksymalnie 3 miesiące od wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia. W tym okresie depozytariusz, kierując się interesem uczestników funduszy, powinien poszukiwać towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które przejmie zarządzanie danym funduszem inwestycyjnym. Po upływie tego okresu, jeżeli zarządzanie poszczególnymi funduszami nie zostanie przejęte przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, ulegną one rozwiązaniu - czytamy w komunikacie KNF.

- Fundusze inwestycyjne dotychczas zarządzane przez Towarzystwo, zgodnie z art. 68 ust. 1 zd. 2 ustawy, nie emitują oraz co do zasady nie wykupują certyfikatów inwestycyjnych. Stosownie do art. 68 ust. 1b. ustawy, jeżeli termin wykupu certyfikatów inwestycyjnych zgodnie ze statutem funduszu inwestycyjnego zamkniętego przypada w okresie, w którym fundusz jest reprezentowany przez depozytariusza, wykup może być przeprowadzony pod warunkiem, że płynność aktywów funduszu na to pozwala. O zamiarze wykupu lub o wykupie certyfikatów inwestycyjnych depozytariusz reprezentujący fundusz informuje zgodnie z przyjętym w statucie funduszu inwestycyjnego sposobem udostępniania informacji o funduszu do publicznej wiadomości oraz na swojej stronie internetowej - dodaje komisja.

AT

Źródło:
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (10)

dodaj komentarz
sel
Afera Getback polega na tym ,że kupione niespłacane kredyty nie można odzyskać bo państwo nie działa i nie pomaga ścigać dłużników tylko ściga ofiary. Nawet nikt się nie zająknie nad sensem tej afery.
Coś jak aresztowania właścicieli mieszkań za to że zakłócają mir sublokatorom którzy wynajęli od nich mieszkania
Afera Getback polega na tym ,że kupione niespłacane kredyty nie można odzyskać bo państwo nie działa i nie pomaga ścigać dłużników tylko ściga ofiary. Nawet nikt się nie zająknie nad sensem tej afery.
Coś jak aresztowania właścicieli mieszkań za to że zakłócają mir sublokatorom którzy wynajęli od nich mieszkania i za nic nie płacą a jeszcze żądają dostaw mediów od właścicieli za darmo i ta władza im przyznaje rację. Kto w takim kraju będzie inwestował?.
sel
Oni zatapiają nie tylko fundusz , ale całą GPW , jakoś nikt w komunę nie chce inwestować, wszyscy uciekają aż się kurzy.
tomm33
Nareszcie, to i Vestor to dno rynku, kotłownia przypudrowana na biuro maklerskie. Wszystkie gęby związane z trigonem do oszuści, poczytajcie sobie puls biznesu gdzie smark pseudo-dyrektor wykręca się od gwarancji na Getback które sam udzialał w imieniu firmy i cymbała nagrali
sammler
Cała KNF. Reakcja kilka lat PO fakcie. Obecnie to chyba najbardziej skompromitowany urząd, obok RPO, którego aktualny szef (Bodnar) zaprzągł autorytet kierowanej instytucji do obrony zwalnianej kumpeli - pro-PO-wskiej dziennikarki. Przypomnę, że ten skrótowiec rozwija się inaczej niż Rzecznik Platformy Cała KNF. Reakcja kilka lat PO fakcie. Obecnie to chyba najbardziej skompromitowany urząd, obok RPO, którego aktualny szef (Bodnar) zaprzągł autorytet kierowanej instytucji do obrony zwalnianej kumpeli - pro-PO-wskiej dziennikarki. Przypomnę, że ten skrótowiec rozwija się inaczej niż Rzecznik Platformy Obywatelskiej.
szalich
Czekam na decyzje zabrania licencji audytora dla Detoilet za te sprawozdania getback-u.
pytek21
To jest najdziwniejsze, bo Trigon był winny bez wątpienia, ale nie był tym głównym. Deloitte (lub detoilet <- lepiej pasuje) totalnie się skompromitował i on jest głównym winowajcą przez którego mnóstwo zwykłych ludzi utopiło w tym pieniądze... a wokół detoileta nic sie nie dzieje, cisza. Śmierdzi to
bangladesznadwisla
Trigony zarobiły na getbacku ok 48 mln złotych i tego nie oddali. To jedyny fundusz który dziwnym trafem zarobił ale jakimś cudem nikt do paki nie poszedł
tomekyy
A gdzie Getin? A gdzie Kasia z Getinu?
marcin321
Kasia naganiała, zarobiła i czmychnęła z Bankiera
skruszonybankierchf
Kasia jest w XTB. Także hłehłe

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki