REKLAMA

TOWER INVESTMENTS S.A.: wyniki finansowe

2021-04-20 22:31
publikacja
2021-04-20 22:31
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
TISA_Roczne_Jednostkowe_2020_DEF3.BES.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
TISA_Roczne_Jednostkowe_2020_DEF3.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
TISA_Roczne_Jednostkowe_2020_DEF3.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PRN_05-2021_Zalacznik_2.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PRN-06-2021_Zalacznik_2.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ProtokolRadyNadzorczej_TISA_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SPRAWOZDANIE_ZARZADU_2020_12_DEF-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SPRAWOZDANIE_Z_DZIALALNOSCI_2020.12_DEF.xhtml.xml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_do_akcjonariuszy_Tower_Investments_2020-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_SF_TOWER_INVESTMENTS_SA_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_SF_TOWER_INVESTMENTS_SA_2020.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_SF_TOWER_INVESTMENTS_SA_2020-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2020
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
TISA_Roczne_Jednostkowe_2020_DEF3.BES.xhtml.xadesTISA_Roczne_Jednostkowe_2020_DEF3.BES.xhtml.xades
TISA_Roczne_Jednostkowe_2020_DEF3.xhtmlTISA_Roczne_Jednostkowe_2020_DEF3.xhtml
TISA_Roczne_Jednostkowe_2020_DEF3.pdfTISA_Roczne_Jednostkowe_2020_DEF3.pdf
PRN_05-2021_Zalacznik_2.xhtmlPRN_05-2021_Zalacznik_2.xhtml
PRN-06-2021_Zalacznik_2.xhtmlPRN-06-2021_Zalacznik_2.xhtml
ProtokolRadyNadzorczej_TISA_2020.xhtmlProtokolRadyNadzorczej_TISA_2020.xhtml
SPRAWOZDANIE_ZARZADU_2020_12_DEF-sig.pdfSPRAWOZDANIE_ZARZADU_2020_12_DEF-sig.pdf
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2020.12 DEF.xhtml.xmlSPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2020.12 DEF.xhtml.xml
List do akcjonariuszy Tower Investments_2020-sig.pdfList do akcjonariuszy Tower Investments_2020-sig.pdf
Sprawozdanie_z_badania_SF_TOWER_INVESTMENTS_SA_2020.xhtmlSprawozdanie_z_badania_SF_TOWER_INVESTMENTS_SA_2020.xhtml
Sprawozdanie_z_badania_SF_TOWER_INVESTMENTS_SA_2020.xhtml.XAdESSprawozdanie_z_badania_SF_TOWER_INVESTMENTS_SA_2020.xhtml.XAdES
Sprawozdanie_z_badania_SF_TOWER_INVESTMENTS_SA_2020-sig.pdfSprawozdanie_z_badania_SF_TOWER_INVESTMENTS_SA_2020-sig.pdf

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-20 BARTOSZ KAZIMIERCZUK PREZES ZARZĄDU


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-20 MARCIN KOTARBA P.O. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki