3,0700 zł
0,00% 0,0000 zł
TelForceOne SA (TFO)

Informacja o nabyciu 727 631 akcji TelForceOne S.A. w wyniku przymusowego wykupu ogłoszonego w dniu 9 grudnia 2016 r.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 72 / 2016
Data sporządzenia: 2016-12-15
Skrócona nazwa emitenta
TELFORCEONE S.A.
Temat
Informacja o nabyciu 727 631 akcji TelForceOne S.A. w wyniku przymusowego wykupu ogłoszonego w dniu 9 grudnia 2016 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd TelForceOne S.A. (dalej "TelForceOne", "Spółka"), informuje, że dniu 14 grudnia 2016 roku otrzymał od Kaps Investment spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej "KAPS") zawiadomienie zgodnie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1382 z późn. zm., dalej "Ustawa o Ofercie").
Zgodnie z treścią tego zawiadomienia KAPS nabyła 727 631 akcji zwykłych Spółki, co stanowi 8,88 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do 727 631 głosów, co stanowi 8,88 % udziału na walnym zgromadzeniu Spółki (zwanych dalej „Akcjami”), w cenie sprzedaży 3,10 zł za każdą akcję (dalej "Transakcja").
Powyższe nabycie akcji nastąpiło w wyniku rozliczenia w dniu 14 grudnia 2016 roku przymusowego wykupu.

1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie
Zmiana udziału, której dotyczy niniejsze zawiadomienie, nastąpiła w wyniku rozliczenia w dniu 14 grudnia 2016 roku przymusowego wykupu.

2) Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
Przed transakcją liczba Akcji Spółki posiadanych poprzez spółkę KAPS wynosiła 7 368 217 akcji Spółki, co stanowiło 89,90 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniało do 7 368 217 głosów, co stanowiło 89,90 % udziału na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

3) Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
Na skutek realizacji transakcji opisanej powyżej, KAPS posiada obecnie łącznie 8 095 848 akcji Spółki co stanowi 98,78 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do 8 095 848 głosów, co stanowi 98,78 % udziału na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki,

4) Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki
Nie istnieją podmioty zależne posiadające akcje Spółki.

5) Informacja o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie
Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. Ustawy o Ofercie.
6) Liczba głosów z akcji Spółki, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia uprawniony jest zobowiązany Zawiadamiający jako posiadacz instrumentów finansowych, których mowa w art. 69 b ust.1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenia pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji Spółki
Nie dotyczy

7) Liczba głosów z akcji Spółki, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust.1 pkt 2 Ustawy, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych
Nie dotyczy

8) Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
Łączna suma liczby głosów i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów, z uwagi na brak instrumentów finansowych, o których mowa w pkt 6 i 7, została wskazana w pkt 2.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-12-15 Wiesław Żywicki Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.