REKLAMA

Ślub i wesele okiem prawnika. Jak zorganizować, żeby się nie pogrążyć

2021-03-07 06:00
publikacja
2021-03-07 06:00
fot. Damian Pankowiec / Shutterstock

Idealny ślub i wesele – marzenie każdej pary narzeczonych. Przygotowania do tego wyjątkowego wydarzenia trwają miesiące, a im bliżej wyznaczonej daty, tym częściej narzeczonym spędza sen z powiek myśl o ewentualnych niepowodzeniach. Dlatego dziś kilka słów o prawnych aspektach tego wydarzenia oraz o tym, w jaki sposób małżonkowie mogą zabezpieczyć swoje interesy w umowach z przedsiębiorcami z branży ślubnej.

Ślub konkordatowy czy ślub cywilny

 Dla wielu osób ważne jest wzięcie ślubu wyznaniowego. Wynika to zarówno z wiary, jak i tradycji. Jeszcze 23 lata temu tzw. ślub kościelny nie wywoływał skutków państwowych. Aby taki skutek wywołać, należało udać się dodatkowo do Urzędu Stanu Cywilnego i tam ponownie złożyć przysięgę przez urzędnikiem. Dopiero wtedy możliwe było sporządzenie aktu małżeństwa. Wymagało to zatem organizacji dwóch uroczystości.

Obecnie istnieje możliwość zawarcia tzw. małżeństwa konkordatowego. Dla osób, które chcą złożyć przysięgę małżeńską w kościele, oznacza to zdecydowanie mniej formalności. Uproszczenie polega na tym, że od 1998 r. na mocy umowy Państwa i Kościoła małżeństwo zawarte przed duchownym wywołuje również skutek państwowy. Po zakończeniu ceremonii zaślubin państwo młodzi podpisują dokumenty, a duchowny w terminie 5 dni ma obowiązek dostarczyć je do właściwego Urzędu Stanu Cywilnego. Ten na ich podstawie sporządza akt małżeństwa. Małżonkom pozostaje zatem jedynie odbiór tego aktu za opłatą skarbową 84 zł z właściwego Urzędu Stanu Cywilnego. Przed ślubem należy także pobrać z Urzędu Stanu Cywilnego zaświadczenie o braku przeciwskazań do zawarcia małżeństwa na gruncie prawa państwowego. Dodatkowo trzeba dostarczyć do parafii dokumenty wymagane prawem wyznaniowym – świadectwo, chrztu, bierzmowania.

Nie zmienia to jednak faktu, że w ostatnich latach dużą popularnością cieszą się także śluby cywilne. Dzieje się tak między innymi ze względu na zmianę przepisów ustawy i możliwość zorganizowania ich w plenerze, co wiąże się z dodatkową opłatą. Według przepisów opłata za organizację ślubu plenerowego może wynosić maksymalnie 50% aktualnego średniego wynagrodzenia. Przyjmuje się natomiast, że opłata ta wynosi 1000 zł. Ważny jest również wybór miejsca. Urzędnik może odmówić udzielenie ślubu, kiedy miejsce uchybia powadze wydarzenia lub nie daje gwarancji bezpieczeństwa dla wszystkich gości. W niektórych parafiach istnieje również możliwość organizacji ślubu plenerowego, jednak to kwestia indywidualna i wymaga ustalenia z proboszczem.

Umowy dotyczące organizacji wesela

Spisanie umów z właścicielem sali weselnej, zespołem muzycznym czy wedding plannerem to coś, o czym narzeczeni nie powinni zapominać. Zazwyczaj umowy tego typu są dość ubogie i tak naprawdę nie regulują większości istotnych kwestii, ograniczając się do daty wesela, liczby gości, menu i wynagrodzenia. Najczęściej są to szablonowe umowy przygotowane w ten sposób, żeby w jak najmniejszym stopniu chronić interesy nowożeńców. Dlatego należy pamiętać, że przede wszystkim umowę należy dokładnie przeczytać, przeanalizować jej zapisy, negocjować, dążyć do wyeliminowania postanowień niekorzystnych np. o karach umownych. Przede wszystkim wprowadzić do niej zapisy, które w równym stopniu będą chroniły obie strony, w tym narzeczonych. W wielu przypadkach, np. gdy umowa jest nadmiernie rozbudowana lub nader uboga, mamy wątpliwość co do niektórych zapisów lub ich braku, warto skonsultować się z prawnikiem.

Można śmiało powiedzieć, że w umowach tego typu zawsze pojawia się zastrzeżenie dotyczące zapłaty zadatku lub zaliczki. Jaka jest różnica pomiędzy tymi dwoma pojęciami i jakie są ich konsekwencje? Dlaczego tak ważne znaczenie ma określenie czy dawana przy zawarciu umowy kwota jest zaliczką czy zadatkiem? Mówiąc w skrócie różnica sprowadza się do możliwości żądania zwrotu gdy umowa nie dojdzie do skutku. Wyjaśnijmy na przykładach.

Zaliczka i zadatek na przykładach

Przykład 1 – zaliczka

W umowie dotyczącej sali weselnej jest zastrzeżenie, że tytułem zaliczki narzeczeni wpłacają przy podpisaniu umowy kwotę 3000 zł. Następnie para młoda znalazła inną salę weselną, która bardziej odpowiadała ich potrzebom i stylowi wesela. Postanowili  wycofać się z organizacji wesela w pierwszej sali. Ponieważ wpłacili zaliczkę otrzymają jej pełny zwrot.

Przykład 2 – zadatek

Para młoda zawarła umowę z zespołem muzycznym i zapłaciła przy zawarciu umowy zadatek 1000 zł. Niestety para wycofała się z organizacji wesela. Ponieważ wpłacili zadatek, nie mogą żądać jego zwrotu, a ten przepada na korzyść zespołu. Gdyby natomiast sytuacja była odwrotna i to zespół wycofał się z umowy, ponieważ w tym terminie przyjąłby inne zlecenie, para młoda mogłaby żądać zwrotu zadatku w podwójnej wysokości 2000 zł.

Wracając do zaliczki, warto także wyraźnie w umowie zastrzec, że ma ona charakter zwrotny, a to dla uniknięcia ewentualnych nieporozumień.

Poza powyższymi należy zwrócić uwagę, aby każda umowa zawierała następujące elementy: liczba gości, skład menu i możliwość jego zamiany, termin organizacji wesele i zasady dostępu pary młodej do sali przed dniem wesela, dekoracja sali, ustalenie ostatecznej ceny

Organizacja wesela w czasie pandemii

Ostatni rok był wielkim testem dla branży ślubnej jak i wielu par planujących ślub i wesele. Dynamicznie zmieniające się obostrzenia pokrzyżowały plany wielu par na organizację ślubu marzeń. Często nowożeńcy niemal z dnia na dzień byli zmuszeni ograniczać liczbę gości czy nawet przekładać datę ślubu. Problem ten był naprawdę powszechny, ponieważ zawierane kilka lat temu umowy nie przewidywały specjalnych klauzul na wypadek zaistnienia siły wyższej. Natomiast właściciele sal weselnych, inni przedsiębiorcy związani z branżą ślubną nie byli skorzy do zwrotu nowożeńcom wpłaconych zadatków czy bezkosztowej zmiany terminu rezerwacji.

Doświadczenia ostatniego sezonu ślubnego pokazują, że nawet w przypadku umów z tej branży należy się zabezpieczyć na wypadek zaistnienia okoliczności nadzwyczajnych, niezależnych od żadnej ze stron umowy. Co w przypadku kiedy postanowień takich do umowy nie wprowadzimy? Na ratunek przychodzą nam przepisy kodeksu cywilnego. A te mówią, że wykonanie zobowiązania stało się niemożliwe z powodów, za które żadna strona nie ponosi winy, to zobowiązanie to wygasa. Tym samym  narzeczeni mogą żądać zwrotu wpłaconych dotychczas rat wobec tego, że organizacja wesele i ślubu stała się w danych terminie niemożliwa.

Intercyza

Wraz z zawiązaniem związku małżeńskiego powstaje pomiędzy małżonkami tzw. ustawowy ustrój wspólności majątkowej. Co do zasady wszystkie składniki majątku nabyte po zawarciu małżeństwa stanowią majątek wspólny obojga małżonków są to m.in. wynagrodzenie za pracę, dochody jakie przynoszą składniki majątku odrębnego każdego z małżonków np. czynsz z tytułu najmu mieszkania należącego tylko do jednego małżonka.

Wiele par jeszcze przed ślubem lub bezpośrednio po decyduje się na zawarcie tzw. intercyzy, czyli mówiąc językiem prawniczym – umowy majątkowej małżeńskiej. Do zawarcia takiej umowy konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków u notariusza. Umowa musi być sporządzona w formie aktu notarialnego aby była ważna i skuteczna.

Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego istnieje kilka rodzajów umów majątkowych małżeńskich, w zależności od potrzeb małżonków mogą zdecydować się na:

  • Rozdzielność majątkową. Każdy z małżonków samodzielnie nabywa własny majątek i zarządza nim a także zachowuje majątek nabyty przed ślubem. Jest to najpopularniejsza z umów małżeńskich. Zawierana w szczególności kiedy małżonkowie prowadzą działalność gospodarczą np. o podwyższonym ryzyku czy mają problemy majątkowe, lub po prostu posiadają znaczny majątek.
  • Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków. Małżonkowie od momentu podpisania umowy nabywają majątek na wyłączną własność. Różnica polega na tym, że małżonkowie są zobligowani do wzajemnych rozliczeń zgodnie z zasadą, że małżonek który w czasie trwania wspólności ustawowej zgromadził mniejszy majątek, może żądać wyrównania od drugiego z małżonków. W ten sposób aby ostatecznie każdy z nich był wzbogacony w sposób równy.
  • Rozszerzenie wspólności majątkowej. Małżonkowie mogą także rozszerzyć wspólność o składniki majątku, które zgodnie z przepisami stanowią ich majątek odrębny. W tym przypadku np. nieruchomość jednego z małżonków może z chwilą podpisania umowy stać się majątkiem wspólnym.
  • Ograniczenie wspólności majątkowej. Przeciwnie do wariantu poprzedniego małżonkowie mogą także pewne składniki majątku wyłączyć ze wspólności ustawowej.

Warto pamiętać, że w każdym czasie trwania małżeństwa można dokonać zmiany umowy majątkowej, przywrócić wspólność, w zależności od indywidualnych potrzeb małżonków i ich sytuacji

Podatek od prezentów ślubnych

Prezent ślubny jest niczym innym jak darowizną, a przepisy dotyczące podatku od darowizny zajdziemy w ustawie o podatku od spadków i darowizn. To, czy na nowożeńcach ciąży obowiązek zapłaty podatku oraz w jakiej wysokości, zależy wartości prezentu oraz stopnia pokrewieństwa pomiędzy darczyńcami a nowożeńcami. Jeśli kwoty uzyskanych darowizn przekroczą w ciągu ostatnich 5 lat ustalony limit, nowożeńcy będą zobowiązani do złożenia w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowej. Zapewne nasuwa się teraz pytanie, jak urząd skarbowy jest w stanie ustalić kwoty otrzymanych darowizn? Otóż, rzeczywiście urzędnicy nie zajrzą do kopert darowanych przez weselników, natomiast z pewnością nie umknie im dokonanie drogiego zakupu np. nieruchomości, który nie znajdzie pokrycia w dochodach.

Ustawa rozróżnia 3 grupy pokrewieństwa i ustala 3 limity kwot dotyczących darowizny:

  • I grupa podatkowa to małżonek, rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, pasierb, wnuki, ojczym, macocha, zięć, synowa, teściowe – limit darowizny wynosi 9637 zł
  • II grupa podatkowa to dzieci rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, małżonkowie rodzeństwa, rodzeństwo małżonków i inna bliska rodzina – limit darowizny wynosi 7276 zł
  • II grupa podatkowa to pozostałe osoby jak daleka rodzina i osoby niespokrewnione, znajomi – limit darowizny wynosi 4092 zł.

Wyróżnia się także tzw. grupę 0. Należą do niej osoby najbliższe wskazane też w grupie I: dzieci, wnuki, rodzice i dziadkowie. Dla tej grupy, niezależnie od wartości, prezenty (darowizny) są wyłączone z opodatkowania, ale pod warunkiem dokonania formalności czyli zgłoszenia w ciągu pół roku darowizny do urzędu skarbowego. Warto pamiętać, że taka darowizna musi być udokumentowana przelewem  na konto, aby uzyskać zwolnienie.

Należy pamiętać, że w przypadku nieujawnienia przychodu możemy zapłacić podatek wyższy, bo nawet do 75%.

Sonia Konieczniak, adwokat, mediator

Źródło:
Tematy
Kredyt dla firm. Marża od 2,4% z ubezpieczeniem. 0% prowizji za udzielenie.

Kredyt dla firm. Marża od 2,4% z ubezpieczeniem. 0% prowizji za udzielenie.

Advertisement

Komentarze (1)

dodaj komentarz
oklahoma_kid
Nie jestem prawnikiem, ale powiem co trzeba zrobić żeby sie nie pogrążyć: nie żenić sie

Powiązane: Finanse dla dwojga

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki