REKLAMA

Shoper S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Shoper S.A.

2022-05-31 22:15
publikacja
2022-05-31 22:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-31
Skrócona nazwa emitenta
Shoper S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Shoper S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Shoper S.A. („Spółka”) informuje, że zgodnie z listą obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („ZWZ”), które odbyło się i zakończyło w dniu 31 maja 2022 roku , następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ:

• V4C POLAND PLUS FUND S.C.A. SICAV FIAR: 7 089 340 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługiwało 7 089 340 głosów na ZWZ, co stanowiło 30,04% głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki: 25,22%
• KFF SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE KFF SOCIETE: 3 323 508 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługiwało 3 323 508 głosów na ZWZ, co stanowiło 14,08% głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki: 11,82%
• KRAWCZYK KRZYSZTOF JANUSZ: 3 323 508 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługiwało 3 323 508 głosów na ZWZ, co stanowiło 14,08% głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki: 11,82%
• KRAWCZYK RAFAŁ: 3 323 508 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługiwało 3 323 508 głosów na ZWZ, co stanowiło 14,08% głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki: 11,82%
• "MODHAUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA "MODHAUS" SP. Z O.O.: 3 323 508 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługiwało 3 323 508 głosów na ZWZ, co stanowiło 14,08% głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki: 11,82%

Całkowita liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych według stanu na dzień ZWZ akcji Spółki wynosiła 28 115 000 głosów. W ZWZ brali udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 23 600 545 głosów, tj. 83,94% ogólnej liczby głosów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-31 Marcin Kuśmierz Prezes Zarządu
2022-05-31 Piotr Biczysko Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki