REKLAMA
NOWE DANE Z USA

Sejm uchwalił z poprawkami nowelę ustawy o praniu pieniędzy

2021-02-25 18:10
publikacja
2021-02-25 18:10

Sejm uchwalił w czwartek, wraz z dwiema doprecyzowującymi poprawkami, nowelizację ustawy wdrażającej unijną piątą dyrektywę AML, która mówi o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Sejm uchwalił z poprawkami nowelę ustawy o praniu pieniędzy
Sejm uchwalił z poprawkami nowelę ustawy o praniu pieniędzy
fot. ArtMediaFactory / / Shutterstock

Za nowelizacją z poprawkami głosowało 432 posłów, przeciw było 14, wstrzymało się czterech.

Był to rządowy projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw. Nowela ma związek z koniecznością wdrożenia unijnych dyrektyw. Nowelizacja ma na celu przede wszystkim implementację unijnej tzw. piątej dyrektywy AML. Modyfikuje ona prawo unijne, zwiększając transparentność przepływów finansowych, a co za tym idzie ma zwiększyć skuteczność funkcjonowania organów odpowiedzialnych za wykrywanie środków pochodzących z działalności przestępczej bądź służących działalności terrorystycznej.

Impulsem do przeprowadzenia zmian i nowelizacji czwartej dyrektywy AML-owej były takie wydarzenia, jak zamachy terrorystyczne w Belgii czy Francji oraz informacje w zakresie tzw. dokumentów panamskich. Jak podczas prac w komisji mówił wiceminister finansów Sebastian Skuza, te zdarzenia pokazały słabości nie tylko europejskiego, ale światowego systemu finansowego dotyczącego przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i wprowadzaniu do obrotu środków związanych z finansowaniem terroryzmu.

Nowelizacja, jak tłumaczył wcześniej resort finansów, implementuje zapisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Doprecyzowuje też listę instytucji obowiązanych, do której dodaje przedsiębiorców prowadzących działalność polegającą m.in. na obrocie lub pośrednictwie w obrocie dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi oraz antykami.

Ponadto do ustawy dodani mają być przedsiębiorcy prowadzący działalność polegającą na przechowywaniu, obrocie lub pośrednictwie w obrocie dziełami sztuki w zakresie transakcji o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 tys. euro - bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza, czy kilka operacji, które wydają się być ze sobą powiązane.

Przepisy uszczegóławiają też definicje m.in. beneficjenta rzeczywistego, państwa członkowskiego oraz grupy. Rozszerzają ponadto zakres statystyk gromadzonych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Uszczegóławiają też zasady dotyczące stosowania przez instytucje obowiązane środków bezpieczeństwa finansowego, a także działań podejmowanych przez nie w zakresie relacji związanych z państwami trzecimi wysokiego ryzyka.

Nowela ustawy doprecyzowuje także zasady przechowywania przez instytucje obowiązane dokumentów i informacji uzyskanych w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. Wprowadza ponadto obowiązek publikacji i aktualizacji przez państwa członkowskie UE wykazu stanowisk i funkcji publicznych, które zgodnie z prawem krajowym kwalifikują się jako eksponowane stanowiska polityczne. Wprowadza też mechanizmy weryfikacji danych zawartych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych oraz obowiązek rejestrowania podmiotów świadczących usługi wymiany walut pomiędzy walutami wirtualnymi, a także dostawców kont waluty wirtualnej.

Wcześniej w Sejmie wiceminister finansów Sebastian Skuza informował, że w ubiegłym roku do prokuratury skierowano 669 zawiadomień o podejrzanych transakcjach, czyli o około 13 proc. więcej niż w roku 2019. "Jeżeli chodzi o kwotę blokad, to w 2020 roku zablokowano kwotę około 260 mln zł. To wzrost o około 14,8 proc. w stosunku do roku 2019" - mówił Skuza.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski

pif/ wkr/ je/

Źródło:PAP
Tematy
MINI pełne dobrych ofert.

MINI pełne dobrych ofert.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Terroryzm

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki