REKLAMA

Sejm przyjął nowelizację o kierownikach zespołów kuratorskich

2015-07-09 11:42
publikacja
2015-07-09 11:42

Doprecyzowanie uprawnień kierowników zespołów kuratorskiej służby sądowej wobec podległych kuratorów przewiduje nowelizacja ustawy o kuratorach, którą w czwartek przyjął Sejm. Nowela dostosowuje prawo do wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Za nowelizacją głosowało 414 posłów, przeciw było dwóch, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Zmiana przygotowana przez sejmową komisję ustawodawczą jest dostosowaniem prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z połowy grudnia zeszłego roku. Krajowa Rada Kuratorów zaskarżyła wówczas kilkanaście przepisów z wydanego w 2013 r. rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych. Część z nich TK uznał za niekonstytucyjne.

Chodziło m.in. o szczegółowe uprawnienia kierowników działających przy sądach zespołów kuratorskiej służby sądowej. Zdaniem Rady uprawnienia tych kierowników mają charakter wyłącznie administracyjny i żaden z przepisów ustawy o kuratorach "nie pozwala zasadnie domniemywać kompetencji merytorycznych kierownika zespołu do ingerencji w pracę poszczególnych kuratorów sądowych". Natomiast rozporządzenie - jak zaznaczyła KRK - umożliwiało kierownikowi ingerencję w wykonywanie obowiązków przez kuratora np. poprzez wydawanie zaleceń odnośnie częstotliwości kontaktów ze skazanym.

Trybunał ocenił, że "przepisy te wykraczają poza zakres podstawowych zadań kierownika określony w ustawie". TK odroczył wówczas utratę mocy przez te przepisy do 30 czerwca 2015 r. W związku z tym wyrokiem - jak wskazano w uzasadnieniu nowelizacji - celowe stało się uregulowanie części zagadnień przewidzianych w zakwestionowanym przez TK rozporządzeniu na poziomie ustawowym.

Dlatego nowelizacja wprowadza doprecyzowanie do ustawy i przewiduje, że do obowiązków kierownika będzie należało nadzorowanie pracy kuratorów z zespołu m.in. poprzez: analizę obciążenia pracą, wydawanie stosownych poleceń co do organizacji pracy kuratorów, bieżącą kontrolę akt spraw prowadzonych przez kuratorów, kontrolę terminowości, efektywności i prawidłowości realizowanych zadań i obowiązków oraz wydawanie poleceń co do sposobu prowadzenia spraw i realizowania zadań.

W czwartek Sejm przed uchwaleniem nowelizacji przyjął do niej dwie poprawki zaproponowane przez PiS. Poprawki te związane były z kwestią obsługi biurowej kuratorów. Zgodnie z nimi wszystkie zespoły kuratorskie mają mieć obligatoryjnie zapewnioną obsługę sekretariatów, które będą zajmować się sprawami biurowo-administracyjnymi.

W 2014 roku - jak informowano podczas prac nad nowelizacją - w kraju funkcjonowało 527 zespołów kuratorskiej służby sądowej utworzonych w sądach rejonowych, w tym 196 zespołów do spraw wykonywania orzeczeń karnych, 170 zespołów do spraw wykonywania orzeczeń rodzinnych i nieletnich oraz 161 zespołów połączonych, wykonujących orzeczenia w sprawach karnych i rodzinnych. (PAP)

mja/ itm/

Źródło:PAP
Tematy

Otwórz konto w promocjach: 300 zł premii za otwarcie i polecenie konta

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki