REKLAMA

SWISSMED: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

2020-08-31 15:00
publikacja
2020-08-31 15:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-31
Skrócona nazwa emitenta
SWISSMED
Temat
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki („ZWZ”) obradujące w dniu 31 sierpnia 2020 r. podjęło uchwałę o odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pani Barbary Ratnickiej-Kiczka, która pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej. Datą odwołania Pani Barbary Ratnickiej-Kiczka jest dzień 31 sierpnia 2020 r. ZWZ nie podało przyczyn odwołania ze składu Rady Nadzorczej powyższego członka.

Jednocześnie Emitent informuje, że ZWZ na mocy uchwały nr 19 z dnia 31 sierpnia 2020 r. powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią Ewę Kuźma. Datą powołania nowego członka Rady Nadzorczej jest dzień 31 sierpnia 2020 r. Pani Ewa Kuźma będzie pełnić funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki.
Pani Ewa Kuźma posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne (magister ekonomii), które zdobyła na Uniwersytecie Gdańskim, i wykonuje zawód biegłego rewidenta. Przebieg pracy zawodowej powołanego członka Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:
15.08.1977 - 30.04.1979 Okręgowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowo - Młynarskiego PZZ Białystok (stanowisko - programista elektronicznych maszyn cyfrowych)
01.05.1979 - 28.02.1986 Okręgowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowo - Młynarskiego PZZ Gdańsk (stanowisko - specjalista do spraw informatyki)
01.03.1986- 31.03.1991 CZSP Spółdzielcze Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia i Handlu Gdańsk (stanowisko - główny specjalista do spraw ekonomicznych, główny księgowy - zastępca Prezesa, likwidator powołany przez radę nadzorczą),
01.04.1991 - 31.05.1992 Zakład Informatyki Przemysłu Okrętowego Gdańsk S.A. (stanowisko - główny księgowy)
01.04.1992 - 31.10.1994 prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług księgowych na podstawie wpisu do ewidencji.
01.01.2001 – 28.02.2007 SWISSMED Centrum Zdrowia SA w Gdańsku (stanowisko – Dyrektor Finansowy)
02.11.1994 - nadal Gdańska Kancelaria Ekspertów Księgowych „NOTA” Spółka z o.o. Gdańsk (firma audytorska nr 688), ( Prezes Zarządu - stanowisko biegły rewident)
28.12.2017 – nadal Audit Control Group Sp. z o. o. Gdańsk (firma audytorska nr 4244) (Prezes Zarządu - stanowisko biegły rewident).

Pani Ewa Kuźma nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej, spółce osobowej, czy spółce kapitałowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej w stosunku do Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w Gdańsku osoby prawnej. Ponadto Pani Ewa Kuźma nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-31 Roman Walasiński Prezes Zarządu Roman Walasiński
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki