0,8300 zł
9,21% 0,0700 zł
Surfland Systemy Komputerowe SA (SSK)

Podpisanie istotnej umowy

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2017
Data sporządzenia: 2017-11-09
Skrócona nazwa emitenta
SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A.
Temat
Podpisanie istotnej umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Surfland Systemy Komputerowe SA ("Emitent") informuje o podpisaniu istotnej umowy z Gminą Strzegom.
Umowa zawarta została w następstwie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Dostawa, montaż, instalacja i konfiguracja sprzętu multimedialnego oraz utworzenie ścieżki dydaktycznej w budynku CAS „Karmel” w Strzegomiu dla potrzeb zadania inwestycyjnego pn. „Szlak Kamienia”. Nr postępowania: WIiZP.271.18.2017.IP

Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi zgodnie z następującym harmonogramem:

I etap: dostawa, montaż oraz konfigurowanie urządzeń dla potrzeb ścieżki dydaktycznej w tym opracowanie niezbędnych aplikacji, szablonów, scenariuszy, wykonanie instalacji audiowizualnej, wykonanie instalacji elektrycznej do obsługi sprzętu oraz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykonania zadania tj. instalacja zasilająca w energię elektryczną projektowane urządzenia.

Realizacja I etapu nastąpi do dnia 31 stycznia 2018 r. Wartość I etapu: 235 975,50 zł brutto.

II etap: uruchomienie urządzeń na podstawie opracowanych scenariuszy oraz doprowadzenie ich do pełnej funkcjonalności, dostarczenie instrukcji obsługi i konserwacji, certyfikatów, kodów dostępu lub innych dokumentów dotyczących pracy i użytkowania urządzeń, przeszkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi systemu.
Realizacja II etapu nastąpi do dnia 30 maja 2018r. Wartość II etapu: 102 408,57 zł brutto.

Wynagrodzenie całkowite Emitenta wynosi brutto: 338 384,07 zł.

W opinii zarządu Emitenta informacja o podpisaniu niniejszej umowy stanowi informację poufną, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej może mieć wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-11-09 Bogusław Bartoń Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.