0,4510 zł
0,45% 0,0020 zł
VR FACTORY GAMES (VRF)

Akcjonariat - VRFACTORY

Dane ogólne

Kapitalizacja: 14 814 162,066 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 32 847 366 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 20 373 044
Liczba głosów na WZA: 32 847 366 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 62,02%
Kapitał akcyjny: 32 847 366,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 20 373 044
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 62,02%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 37,98%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Matul Sławomir 20 373 044 (62,02%) 20 373 044 (62,02%) 2022-06-14 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria B 11 400
1,00 1 110 800
1 110 800,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C 11 400
1,00 1 122 200
1 122 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D 1 433 966
1,00 2 556 166
2 556 166,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - subskrypcja prywatna 2011-05-20 475 000
950 000,00
1,00 2,00 3 361 166
3 361 166,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-08-30
seria E - Program Partnerski 2011-05-20 80 000
80 000,00
1,00 1,00 2 636 166
2 636 166,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-08-30
seria F - subskrypcja prywatna 2011-05-20 250 000
250 000,00
1,00 1,00 2 886 166
2 886 166,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-08-30
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2011-06-19 1 099 400
1 099 400,00
1,00 1,00 1 099 400
1 099 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-08-13
seria H - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A, B, C, D, E, F 2013-06-27 695 000
695 000,00
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I - Surfland spółka z o.o. SK 2015-12-02 200 000
200 000,00
1,00 1,00 3 561 166
3 561 166,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-04-15
seria J - subskrypcja prywatna 2017-11-09 566 200
566 200,00
1,00 1,00 4 127 366
4 127 366,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-04-25
seria K - subskrypcja prywatna 2020-02-21 800 000
800 000,00
1,00 1,00 4 927 366
4 927 366,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-08-11
seria L - emisja połączeniowa parytet wymiany - akcjonariusze VR Factory Games sp. z o.o.1:2792 2021-09-15 27 920 000
35 458 400,00
1,00 1,27 32 847 366
32 847 366,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-11-17
zmiana firmy z Surfland SA na VR Factory Games SA 2021-09-15

KDPW:
KRS:
GPW:

2021-11-17

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Ciszewski January 1 639 084 (-5 447 515) 4,99 (-16,58) 1 639 084 (-5 447 515) 4,99 (-16,58) 2022-06-30
Matul Sławomir 15 450 928 47,03 15 450 928 47,03 2021-11-18
Ciszewski January 7 086 599 (6 462 715) 21,57 (8,91) 7 086 599 (6 462 715) 21,57 (8,91) 2021-11-18
Kołacz Tadeusz 499 800 (214 200) 1,52 (-4,27) 499 800 (214 200) 1,52 (-4,27) 2021-11-17
Górski Artur 974 728 (164 728) 2,96 (-13,47) 974 728 (164 728) 2,96 (-13,47) 2021-11-17
Centurion Finance ASI SA 272 866 (-8 510) 0,83 (-4,88) 272 866 (-8 510) 0,83 (-4,88) 2021-11-17
Surfland sp. z o.o. SKA 0 (-1 050 000) 0,00 (-21,30) 0 (-1 050 000) 0,00 (-21,30) 2021-10-07
Kuciewicz Ewa 259 900 0,79 249 900 0,76 2021-10-07
Gajda Stefan 259 900 0,79 249 900 0,76 2021-10-07
Centurion Finance ASI SA NWZ 281 376 (19 284) 5,71 (0,40) 281 376 (19 284) 5,71 (0,40) 2021-09-15
Górski Artur ZWZ 810 000 (125 000) 16,43 (-0,16) 810 000 (125 000) 16,43 (-0,16) 2021-06-22
ABS Investment ASI SA ZWZ 645 000 (25 000) 13,09 (0,51) 645 000 (25 000) 13,09 (0,51) 2021-06-22
Kołacz Tadeusz 285 600 5,79 285 600 5,79 2021-03-04
Ciszewski January 623 884 (-25 810) 12,66 (-0,52) 623 884 (-25 810) 12,66 (-0,52) 2021-02-08
Ciszewski January wraz z Beskidzkim Biurem Inwestycyjnym SA 649 694 (17 003) 13,18 (0,34) 649 694 (17 003) 13,18 (0,34) 2021-01-20
ABS Investment ASI SA 620 000 (135 000) 12,58 (2,74) 620 000 (135 000) 12,58 (2,74) 2021-01-20
Ciszewski January 632 691 (-22 459) 12,84 (-0,45) 632 691 (-22 459) 12,84 (-0,45) 2021-01-19
ABS Investment ASI SA 485 000 (-164 000) 9,84 (-3,33) 485 000 (-164 000) 9,84 (-3,33) 2021-01-19
Ciszewski January 655 150 (175 000) 13,29 (3,55) 655 150 (175 000) 13,29 (3,55) 2020-09-04
ABS Investment ASI SA wraz z Beskidzkim Biurem Inwestycyjnym SA 649 000 (-11 000) 13,17 (-2,82) 649 000 (-11 000) 13,17 (-2,82) 2020-09-04
Ciszewski January 480 150 (-104 760) 9,74 (-2,13) 480 150 (-104 760) 9,74 (-2,13) 2020-08-17
Surfland sp. z o.o. SKA 1 050 000 (450 000) 21,30 (6,77) 1 050 000 (450 000) 21,30 (6,77) 2020-08-10
Centurion Finance ASI SA 262 092 5,31 262 092 5,31 2020-08-10
Ekipa Holding SA 141 000 (-77 800) 3,41 (-1,89) 141 000 (-77 800) 3,41 (-1,89) 2020-07-21
ABS Investment ASI SA 660 000 15,99 (2,60) 660 000 15,99 (2,60) 2020-07-16
ABS Investment ASI SA 660 000 (-240 000) 13,39 (-11,88) 660 000 (-240 000) 13,39 (-11,88) 2020-07-16
Górski Artur ZWZ 685 000 16,59 (2,69) 685 000 16,59 (2,69) 2020-07-10
Górski Artur ZWZ 685 000 (-415 000) 13,90 (-12,75) 685 000 (-415 000) 13,90 (-12,75) 2020-07-10
Ciszewski January 584 910 (164 910) 11,87 (1,70) 584 910 (164 910) 11,87 (1,70) 2020-07-09
Ciszewski January 420 000 10,17 (1,65) 420 000 10,17 (1,65) 2020-07-09
Ciszewski January 420 000 8,52 420 000 8,52 2020-07-09
Górski Artur ZWZ 1 100 000 (5 000) 26,65 (0,12) 1 100 000 (5 000) 26,65 (0,12) 2020-06-04
Ekipa Holding SA ZWZ 218 800 (9 800) 5,30 (0,24) 218 800 (9 800) 5,30 (0,24) 2020-06-04
Ekipa Holding SA 209 000 5,06 209 000 5,06 2019-08-21
Górski Artur ZWZ 1 095 000 (201 928) 26,53 (1,46) 1 095 000 (201 928) 26,53 (1,46) 2019-05-30
Surfland sp. z o.o. SKA 600 000 14,53 (2,36) 600 000 14,53 (2,36) 2018-04-25
Surfland sp. z o.o. SKA 600 000 (60 000) 12,17 (-0,91) 600 000 (60 000) 12,17 (-0,91) 2018-04-25
ABS Investment ASI SA NWZ 900 000 25,27 (3,47) 900 000 25,27 (3,47) 2017-11-09
ABS Investment ASI SA NWZ 900 000 (7 928) 21,80 (-3,24) 900 000 (4 928) 21,80 (-3,33) 2017-11-09
Surfland sp. z o.o. SKA 540 000 13,08 (-2,08) 540 000 13,08 (-2,08) 2017-07-24
Surfland sp. z o.o. SKA 540 000 (-2 084 232) 15,16 (-58,53) 540 000 (-2 084 232) 15,16 (-58,53) 2017-07-24
Górski Artur 893 072 25,07 (3,44) 893 072 25,07 (3,44) 2017-07-24
Górski Artur 893 072 21,63 893 072 21,63 2017-07-24
ABS Investment ASI SA 892 072 25,04 895 072 25,13 2017-07-21
Surfland sp. z o.o. SKA 2 624 232 (-80 000) 73,69 (-2,24) 2 624 232 (-80 000) 73,69 (-2,24) 2017-04-06
Surfland sp. z o.o. SKA 2 704 232 (200 000) 75,93 (-22,03) 2 704 232 (200 000) 75,93 (-22,03) 2016-04-15
Surfland sp. z o.o. SKA 2 504 232 97,96 (15,35) 2 504 232 97,96 (15,35) 2011-07-20
Surfland sp. z o.o. SKA 2 504 232 82,61 (8,11) 2 504 232 82,61 (8,11) 2011-07-20
Surfland sp. z o.o. SKA 2 504 232 74,50 (4,18) 2 504 232 74,50 (4,18) 2011-07-20
Surfland sp. z o.o. SKA 2 504 232 70,32 2 504 232 70,32 2011-07-20

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.