REKLAMA
PIT 2023

STS HOLDING S.A.: Złożenie wniosku o wycofanie akcji STS HOLDING S.A. z obrotu na rynku regulowanym GPW

2023-10-12 15:11
publikacja
2023-10-12 15:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2023
Data sporządzenia: 2023-10-12
Skrócona nazwa emitenta
STS HOLDING S.A.
Temat
Złożenie wniosku o wycofanie akcji STS HOLDING S.A. z obrotu na rynku regulowanym GPW
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd STS HOLDING S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 12 października 2023 roku został złożony wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji STS HOLDING S.A. z obrotu na rynku regulowanym.

Wniosek został złożony w celu realizacji Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STS HOLDING S.A. z dnia 11 października 2023 roku w sprawie wycofania akcji Spółki (ISIN PLSTSHL00012) z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Submission
of an application for delisting of STS HOLDING S.A.'s shares from
trading on the regulated market of the Warsaw Stock Exchange


The
Management Board of STS HOLDING S.A. (the "Company") hereby informs that
on 12 October 2023, an application was submitted to the Polish Financial
Supervision Authority for permission to delist the shares of STS HOLDING
S.A. from trading on the regulated market.


The
application was submitted in order to implement Resolution no. 3 of the
Extraordinary General Meeting of STS HOLDING S.A. of 11 October 2023 on
the delisting of the Company's shares (ISIN PLSTSHL00012) from trading
on the regulated market operated by the Warsaw Stock Exchange.


Legal
basis:


Article
17(1) of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of
the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation)
and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the
Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and
2004/72/EC.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-10-12 Zdzisław Kostrubała Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki