REKLAMA
Tour de spółki

STALPRODUKT: Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki i przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki

2020-07-01 16:24
publikacja
2020-07-01 16:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zmiany_Statutu_powziete_na_podstawie_Uchwaly_ZWZ_Spolki.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Tekst_jednolity_Statutu_Spolki.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-01
Skrócona nazwa emitenta
STALPRODUKT
Temat
Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki i przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Stalprodukt S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu wczorajszym, tj. 30 czerwca 2020 roku, Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS dokonał rejestracji zmian w statucie Spółki uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 czerwca 2020 r.:

- Uchwałą nr XXXIX/12/2020 w sprawie zmiany Statutu Spółki zmieniono: § 6, § 17 ust.4, § 27 ust.2, § 28 ust.14,
§ 28 ust. 15, § 36 oraz § 39 ust.1. Ponadto w § 28 dodano ust. 17, ust. 18, ust. 19 i ust. 20. Treść nowych postanowień zamieszczono w załączniku nr 1 do niniejszego raportu.

- Uchwałą nr XXXIX/13/2020 w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu, którego tekst stanowi załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: §5 pkt 1 oraz §6 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki
Plik Opis
Zmiany Statutu powzięte na podstawie Uchwały ZWZ Spółki.pdfZmiany Statutu powzięte na podstawie Uchwały ZWZ Spółki.pdf Zmiany Statutu powzięte na podstawie Uchwały nr XXXIX/12/2020 ZWZ Spółki
Tekst jednolity Statutu Spółki.pdfTekst jednolity Statutu Spółki.pdf Tekst jednolity Statutu Spółki

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-01 Piotr Janeczek Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny .
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki