REKLAMA

SPYROSOFT S.A.: Informacja o podpisaniu umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

2020-12-07 11:54
publikacja
2020-12-07 11:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2020
Data sporządzenia: 2020-12-07
Skrócona nazwa emitenta
SPYROSOFT S.A.
Temat
Informacja o podpisaniu umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Spyrosoft S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 3/2020 z dnia 10 września 2020 r. informuje, iż powziął informację, na podstawie elektronicznego powiadomienia z systemu, o obustronnym podpisaniu umowy na dofinansowanie projektu pn. "Opracowanie wysokorozdzielczego systemu symulacji mobilności ludności, opartego na danych geolokalizowanych i dużych, rozproszonych zbiorach danych, do modelowania i predykcji rozwoju pandemii chorób zakaźnych, w szczególności SARS-CoV-2" w kwocie 1 209 519,49 zł w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Prace B+R mają na celu opracowanie systemu symulacji agentowych opierającego się na modelu przepływu ludności, który prognozuje zmiany zagęszczenia skupisk ludzkich w czasie na zadanym obszarze miejskim. System zostanie integrowany z modelem propagacji chorób zakaźnych pomiędzy ludźmi oraz z modułem zadawania własnych scenariuszy behawioralnych populacji oraz symulacji dla wprowadzonych zasad i nakazów np. scenariusze ograniczenia mobilności, zamknięcia części placówek publicznych, poziomu stosowania się społeczeństwa do nałożonych ograniczeń.
Rezultatem będzie interaktywna platforma wizualizacyjna, która pozwoli na prezentację przepływu ludności i charakterystyki rozprzestrzeniania się choroby przy zadanych parametrach. Opracowane rozwiązanie dedykowane będzie globalnie: jednostkom z sektora rządowego i samorządowego oraz podmiotom tworzącym systemy informacji przestrzennej/geograficznej.
Całkowita wartość projektu wynosi 1 848 702,21 zł (100% koszty kwalifikowane, z czego przyznane dofinansowanie Spółce stanowi 1 209 519,49 zł). Źródło finansowania, poza dofinansowaniem, stanowić będą środki własne pochodzące z bieżącej działalności operacyjnej.
Okres realizacji projektu: 01.10.2020 r. – 31.07.2022 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-07 Wojciech Bodnaruś Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Jak odzyskać pieniądze. Sposoby na dłużników.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki