REKLAMA

SOFTBLUE S.A.: Informacja o dofinansowaniu projektu SOFTBLUE S.A

2022-11-17 19:55
publikacja
2022-11-17 19:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2022
Data sporządzenia: 2022-11-17
Skrócona nazwa emitenta
SOFTBLUE S.A.
Temat
Informacja o dofinansowaniu projektu SOFTBLUE S.A
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu ESPI numer 18/2022 z dnia 10 października 2022 r. Zarząd Spółki Softblue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Emitent") informuje, iż w dniu 16 listopada 2022 r. do Emitenta wpłynęła umowa zawarta z Agencją Badań Medycznych, której przedmiotem jest dofinansowanie przedsięwzięcia Emitenta pod nazwą Virtual Intelligent Medical Assistant - an innovative, adaptive system of communication with the patient using artificial intelligence methods and techniques (Wirtualny Inteligentny Asystent Lekarza - innowacyjny, adaptacyjny system komunikacji z pacjentem z wykorzystaniem metod i technik sztucznej inteligencji).

Całkowita wartość projektu to 14 378 739,74 zł (słownie: czternaście milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć 74/100). Kwota dofinansowania wyniesie 10 842 623,79 zł (słownie: dziesięć milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące sześćset dwadzieścia trzy 79/100). Zakończenie prac nad projektem planowane jest na III kwartał 2025 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-17 Michał Kierul Prezes Zarządu Michał Kierul
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Teraz BMW X3 już za 1400 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Teraz BMW X3 już za 1400 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki