REKLAMA

ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.: Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej do Emitenta tj. Śląska Prohibicja sp. z o.o.

2017-09-29 18:21
publikacja
2017-09-29 18:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2017 KNF
Data sporządzenia: 2017-09-29
Skrócona nazwa emitenta
ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.
Temat
Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej do Emitenta tj. Śląska Prohibicja sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: "Emitent"), informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 29 września 2017 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej do Emitenta – Śląska Prohibicja sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (dalej: "Spółka zależna") podjęło m.in. uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany umowy Spółki zależnej.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki zależnej podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 340.000 zł, poprzez utworzenie 340 nowy udziałów, o wartości nominalnej 1.000 zł każdy. W ramach podwyższenia kapitału zakładowego, Emitent objął 295 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, o łącznej wartości nominalnej 295.000 zł oraz pokrył je w całości wkładem pieniężnym w wysokości 1.799.500 zł, z czego kwota 295.000 zł została przekazana na kapitał zakładowy Spółki zależnej, a nadwyżka w wysokości 1.504.500 zł została przekazana na kapitał zapasowy.

W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zależnej, Emitent będzie posiadał łącznie 795 udziałów o łącznej wartości nominalnej 795.000 zł, co będzie stanowiło ok. 92,5 % kapitału zakładowego Spółki zależnej.

W ramach ww. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, doszło również do podjęcia uchwał w przedmiocie zmiany umowy spółki oraz powołania nowych członków Zarządu Spółki zależnej.
Załączniki
Plik Opis

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-09-29 Ofka Piechniczek Prezes Zarządu
2017-09-29 Kornelia Kita Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki