REKLAMA
Tour de spółki

ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.: Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej do Emitenta tj. Śląska Prohibicja sp. z o.o.

2017-09-29 18:21
publikacja
2017-09-29 18:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2017 KNF
Data sporządzenia: 2017-09-29
Skrócona nazwa emitenta
ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.
Temat
Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej do Emitenta tj. Śląska Prohibicja sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: "Emitent"), informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 29 września 2017 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej do Emitenta – Śląska Prohibicja sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (dalej: "Spółka zależna") podjęło m.in. uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany umowy Spółki zależnej.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki zależnej podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 340.000 zł, poprzez utworzenie 340 nowy udziałów, o wartości nominalnej 1.000 zł każdy. W ramach podwyższenia kapitału zakładowego, Emitent objął 295 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, o łącznej wartości nominalnej 295.000 zł oraz pokrył je w całości wkładem pieniężnym w wysokości 1.799.500 zł, z czego kwota 295.000 zł została przekazana na kapitał zakładowy Spółki zależnej, a nadwyżka w wysokości 1.504.500 zł została przekazana na kapitał zapasowy.

W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zależnej, Emitent będzie posiadał łącznie 795 udziałów o łącznej wartości nominalnej 795.000 zł, co będzie stanowiło ok. 92,5 % kapitału zakładowego Spółki zależnej.

W ramach ww. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, doszło również do podjęcia uchwał w przedmiocie zmiany umowy spółki oraz powołania nowych członków Zarządu Spółki zależnej.
Załączniki
Plik Opis

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-09-29 Ofka Piechniczek Prezes Zarządu
2017-09-29 Kornelia Kita Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki