REKLAMA

SIMPLE: Zawarcie umowy na realizację projektu informatycznego dla Wyższej Szkoły Bankowej

2019-05-27 08:31
publikacja
2019-05-27 08:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-27
Skrócona nazwa emitenta
SIMPLE
Temat
Zawarcie umowy na realizację projektu informatycznego dla Wyższej Szkoły Bankowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd SIMPLE S.A. [Emitent, Spółka] informuje o zawarciu w dniu 27 maja 2019 r. pomiędzy Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu, Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu, Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu, Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku oraz Wyższą Szkoła Filologiczną we Wrocławiu [łącznie jako Zamawiający, Szkoły] a Spółką [Wykonawca] umowy na wdrożenie i świadczenie usług utrzymania oraz rozwoju w zakresie systemu komputerowego obsługi toku studiów [Umowa]. Przedmiot Umowy został podzielony na część gwarantowaną i część objętą prawem opcji obejmującą uzgodnione usługi, z których Zamawiający mogą, lecz nie muszą skorzystać.

Termin wdrożenia systemu ustalono nie później niż do 2021 r., natomiast przez okres do 24 miesięcy będą świadczone przez Spółkę usługi utrzymania systemu [począwszy od dostarczenia i instalacji systemu w szkołach Zamawiających] oraz usługi rozwoju systemu [począwszy od stycznia 2021 r.].

Całkowite wynagrodzenie Spółki za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi ok. 7,9 mln zł brutto.

W tym w części gwarantowanej nie przekroczy kwoty ok. 6,1 mln zł brutto, natomiast ewentualne dodatkowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy objętego prawem opcji nie przekroczy kwoty ok. 1,8 mln zł brutto.
Zapłata wynagrodzenia wobec Spółki ma charakter podzielny, a zasady partycypacji w kosztach wdrożenia systemu przewidują zbliżony poziom udziału poszczególnych Szkół w kosztach poniesionych na wykonanie Umowy.

Spółka udzieliła Szkołom gwarancji na okres 24 miesięcy na wdrażane systemy.

W Umowie przewidziano postanowienia dotyczące kar umownych m.in. za opóźnienie w realizacji Umowy, czy usuwaniu wad, przy czym wysokość kar umownych, które może naliczyć Zamawiający ograniczana jest do 15% wynagrodzenia. Dodatkowo w przypadku wystąpienia wad prawnych w przekazanych Zamawiającemu utworach oraz w przypadku odstąpienia od Umowy przez Spółkę z przyczyn, za które Zamawiający odpowiedzialności nie ponosi wysokość kary umownej wynosi 10% wynagrodzenia netto za każdy taki przypadek. Ponadto w przypadku realizacji przedmiotu Umowy niezgodnie z opisem zamówienia wysokość kary umownej wynosi 15% wynagrodzenia netto jeżeli Spółka nie usunie powyższych naruszeń w ustalonym terminie.

Pozostałe warunki realizacji Umowy, w tym w zakresie możliwości jej rozwiązania, odstąpienia od niej czy wypowiedzenia, nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych dla tego typu współpracy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-27 Rafał Wnorowski Prezes Zarządu
2019-05-27 Michał Siedlecki Wiceprezes Zarządu
2019-05-27 Daniel Fryga Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki