REKLAMA

SIMFABRIC S.A.: Otrzymanie dofinansowania z NCBiR przez spółkę zależną Blind Warrior sp. z o.o.

2021-06-30 13:03
publikacja
2021-06-30 13:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-30
Skrócona nazwa emitenta
SIMFABRIC S.A.
Temat
Otrzymanie dofinansowania z NCBiR przez spółkę zależną Blind Warrior sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 30 czerwca 2021 roku powziął informację o otrzymaniu przez spółkę zależną Blind Warrior Sp. z o.o. (dalej jako: Blind Warrior) bezzwrotnego dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (dalej jako: NCBiR) na realizację projektu SAR pn.: „Platforma rozszerzonej rzeczywistości z elementami sztucznej inteligencji" (dalej jako: Projekt) w ramach Funduszu Alfa-Bridge RDS Fund Sp. z o.o. (dalej jako: Fundusz RDS Fund).

Łączna kwota dofinansowania Projektu wynosi 1,08 mln zł (co odpowiada jego całkowitemu kosztowi), z czego wartość dofinansowania otrzymanego od NCBiR wynosi 855 tys. zł, a pozostałą część stanowi finansowanie udzielone przez Fundusz RDS Fund w ramach realizacji programu POIR 1.3.1 "Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa", które zostało przelane na konto Blind Warrior w ramach podniesienia kapitału zakładowego.

Projekt będzie realizowany przez 9 miesięcy od dnia otrzymania przelewu z NCBiR.

Podstawowym celem Projektu jest stworzenie platformy rozszerzonej rzeczywistości SAR łączącej rzeczywisty swobodny ruch człowieka w przestrzeni 3D ze stworzonym wirtualnym otoczeniem oraz rozpoznającej i analizującej w czasie rzeczywistym ruch człowieka i jego interakcje z obiektami wirtualnymi. Platforma będzie również optymalizować, w ramach zadanych kryteriów, ruch człowieka oraz umożliwiać zwrotną korektę i usprawnianie rzeczywistych kompetencji ruchowych użytkownika.

W ramach dalszych prac Rozwojowych Projektu, Blind Warrior będzie realizować prace deweloperskie, mające na celu wykorzystanie powstałej technologii SAR do stworzenia pierwszego symulatora, przeznaczonego dla osób niewidomych i niedowidzących, ale także dla osób sprawnych, do interakcji bez użycia wzroku – o roboczej nazwie Samuraj AR.

Emitent publikuje niniejszą informację, z uwagi na przyszły potencjalny wpływ przedmiotowego dofinansowania na rozwój i wyniki finansowe Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-30 Julia Natalia Leszczyńska Prezes Zarządu Julia Natalia Leszczyńska
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki