SERINUS ENERGY INC. (2/2019) Informacja uzupełniająca do raportu bieżącego EBI nr 1/2019 z dnia 7 maja 2019 roku dotyczącego zakresu stosowania Dobrych Praktyk

2019-05-07 12:54
publikacja
2019-05-07 12:54
materiały dla mediów

Raport Bieżący nr 2/2019

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 1/2019 z dnia 7 maja 2019 roku dotyczącego zakresu stosowania Dobrych Praktyk, Serinus Energy plc informuje, że w ww. raporcie bieżącym w treści polskojęzycznej wersji wprowadzenia omyłkowo nie zamieszczono komentarza dotyczącego odstąpienia od stosowania zasady I.Z.1.16.

Poprawna treść wprowadzenia do raportu 1/2019 w wersji polskojęzycznej brzmi:

„Serinus Energy plc („Spółka”) przekazuje informację o niestosowaniu zasad szczegółowych zawartych w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, dotyczących transmisji i zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia: w ocenie Kierownictwa Spółki dotychczasowe doświadczenie nie wskazuje na potrzebę i nie jest obecnie uzasadnione zapewnianie transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym (zasada IV.Z.2) jak również dokonywanie zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia i zamieszczania go na stronie internetowej Spółki (zasada I.Z.1.20). W związku z powyższym Spółka nie będzie przedstawiała na swojej stronie internetowej informacji na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia (zasada I.Z.1.16).”

W pozostałym zakresie treść ww. raportu bieżącego nr 1/2019 jest poprawna.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki