REKLAMA

SELVITA S.A.: Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji

2020-09-30 17:44
publikacja
2020-09-30 17:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-30
Skrócona nazwa emitenta
SELVITA S.A.
Temat
Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:

Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa po raz pierwszy akcjonariuszy Spółki posiadających akcje imienne Serii A Spółki, tj. akcje w formie materialnej (papierowej) do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie Spółki, tj. ul. Bobrzyńskiego 14 w Krakowie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-30 Bogusław Sieczkowski Prezes Zarządu
2020-09-30 Miłosz Gruca Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki