REKLAMA

Runmageddon sprzedaje akcje. Inwestora czeka sporo przeszkód

Adam Torchała2019-06-17 05:49redaktor Bankier.pl
publikacja
2019-06-17 05:49

Ruszyła oferta equity crowdfundingowa spółki Runmageddon SA. Ofercie sprzedaży akcji towarzyszy sporo kontrowersji.

- Emisja akcji ruszyła! Zainwestuj i twórz wraz z nami sukces Runmageddonu! Nasza marka bazuje na pasji do tego co robimy, ale również na profesjonalizmie i silnych, strategicznych fundamentach. Dzisiaj dajemy Ci możliwość wzięcia udziału w tym projekcie oraz budowania i korzystania z jego sukcesu. Do Twojego wyboru przedstawiamy dziesięć pakietów inwestorskich: od 150 do 150 000 złotych. Decyzja należy do Ciebie - tymi słowami na stronie z ofertą sprzedaży akcji reklamuje się spółka Runmageddon SA.

fot. Jerzy Pawleta / / FORUM

Na stronie znajdują się liczne zdjęcia i liczby dotyczące Runmageddonu, czyli ekstremalnego biegu z przeszkodami. - Od 2014 roku liczba ludzi uczestniczących w biegach z przeszkodami stale rośnie. W roku 2018 odbyło się ponad 35 różnych imprez biegów OCR (z ang. Obstacle Course Racing, czyli wyścig z przeszkodami - przyp. red.), w których uczestniczyło ponad 102 000 biegaczy. Biorąc pod proporcje uczestników biegów OCR do populacji w Europie Zachodniej, USA i w Polsce, potencjał polskiego rynku przeszkodowego sięga 300-600 tysięcy uczestników rocznie. W latach 2016-2018 Runmageddon ugruntował swoją pozycję hegemona w branży biegów z przeszkodami osiągając udział w rynku rokrocznie przekraczający 65% - czytamy.

fot. / / Beesfund

Teraz Runmageddon ma ruszyć na podbój rynków zagranicznych. Spółka chce zebrać 2,5 mln zł i przeznaczyć je na zwiększenia skali działań marketingowych poza Polską (25 proc.), organizacyjne przygotowanie się do akwizycji (25 proc.) oraz same akwizycje (50 proc.). W ramach tego ostatniego punktu planowany jest zakup spółki, która organizuje podobne do Runmageddonu biegi za granicą.

Ile Runmageddonu w Runmageddonie?

Niestety, choć spółka emituje akcje i szuka na nie nabywców, na stronie nie uświadczymy jej sprawozdania finansowego. Jedynymi informacjami o spółce - oprócz tych promocyjnych na stronie - jest 10-stronicowy dokument informacyjny. Runmageddon SA przeprowadza ofertę poniżej 4 mln zł i zgodnie z nowym prawem nie potrzebuje do tego ani prospektu, ani memorandum. Szerzej o tym sposobie pozyskiwania kapitału, jaki i o equity crowdfundingu, z którego Runmageddon korzysta pisaliśmy w artykule pt. "Equity crowdfunding, czyli inwestowanie konsumpcyjne". Można tam znaleźć także opis szeregu ryzyk związanych z kupowaniem akcji korzystających z equity crowdfundingu.

fot. / / Beesfund

Przykład Runmageddonu jest jednak warty bliższego poznania. Zacznijmy od tego, jakiej spółki akcje inwestor kupuje. Runmageddon SA - który zbiera pieniądze poprzez emisję swoich akcji - wcale organizatorem Runmageddonu nie jest. Zajmuje się tym spółka Extreme Events sp. z o.o. Sam Runmageddon SA powstał 14 maja 2019 roku, jest więc świeżynką. Oferta ruszyła 13 czerwca, w momencie jej startu spółka emitująca akcje nie miała więc nawet miesiąca. Danych finansowych zatem nie ma, ponieważ Runmageddon SA żadnego raportu jeszcze w swojej krótkiej historii nie miał okazji przygotować.

Wspomniane Extreme Events sp. z o.o. jest jednak spółką zależną Runmageddon SA. Emitent posiada w niej 78 proc. udziałów, co de facto daje mu kontrolę nad tym podmiotem. Runmageddon-bieg, z Runmageddonem-spółką powiązany zatem jest mocno. Warto mieć jednak świadomość, że kupując akcje Runmageddon SA, kupuje się akcje głównego udziałowca organizatora biegu, a nie samego organizatora biegu.

fot. Marek Lapis / / FORUM

W Runmageddonie słyszymy, że jest to uzasadnione dwoma głównymi argumentami. Pierwszy dotyczy czasu. - Przekształcenie spółki z o.o. w akcyjną mogłoby trwać długo, stąd prawnicy doradzili nam takie rozwiązanie - tłumaczy nam Tomasz Rybczak, odpowiedzialny za rozwój biznesu Runmageddon SA. Jego zdaniem czas jest szczególnie ważny, ponieważ na rynek zaczyna się konsolidować. Drugi, to potrzeba budowy struktury holdingowej. - Jeżeli myślimy o rozwoju wielu gałęzi biznesu, to ta struktura organizacyjna ze spółką matką, która ogarnia tak naprawdę całość funkcjonowania grupy, jest istotna - tłumaczy Rybczak

O zyskach nie wiadomo nic

Póki co jednak jedyną pozycją w aktywach Runmageddonu są udziały w Extreme Events sp. z o.o. Sam Runmageddon SA ma jednak generować pieniądze ze wspominanej ekspansji zagranicznej. Spółka liczy, że uda się uzyskać synergie w wyjściu z biznesem poza Polskę. Ma zresztą w tym i pewne doświadczenie, organizuje bowiem m.in. wydarzenia na Saharze, czy Kaukazie. - Biorąc pod uwagę nasze doświadczenie, rozpoznawalność brandu oraz rzeszę zadowolonych fanów jesteśmy na dobrej drodze nie tylko do rozwoju poza granicami Polski, ale także rozbudowaniu asortymentu produktowego o odzież sportową i elektronikę, odpowiednie odżywianie i suplementację - dodaje Jarosław Bieniecki, prezes Runmageddon SA.

fot. / / Beesfund

Ciężko jednak ocenić potencjał finansowy tych projektów. Nie inaczej jest z głównym aktywem, czyli udziałami w Extreme Events. Sprawozdania tej spółki także brak. Dokument lakonicznie porusza jednak kwestię jej finansów. - Spółka generuje przychody głównie ze sprzedaży "biletów" uczestnictwa w imprezach biegowych OCR (za rok 2018 było to około 11 390 tys. zł) oraz umów sponsorskich, reklamowych i marketingowych (w roku 2018 było to około 5 595 tys. zł). Dodatkowo spółka uzyskuje przychody z produktów sygnowanych logo Runmageddon (głównie odzieży sportowej) - czytamy w dokumencie informacyjnym.

Wymienione liczby dają ok. 17 mln zł przychodu, nic więcej o finansach Extreme Events sp. z o.o. jednak nie wiemy. I o ile brak umieszczenia sprawozdania Runmageddon SA tłumaczy krótka historia spółki, o tyle o finansach Extreme Events sp. z o.o., jako bardzo istotnego elementu aktywów spółki emitującej akcje, mogłoby się w ofercie znaleźć nieco więcej. Ostatni pełny raport Extreme Events sp. z o.o. z Krajowego Rejestru sądowego pokazuje, że w 2016 roku spółka miała stratę, w 2017 wyszła jednak na plus pokazując 768 tys. zł zysku netto przy 11 mln zł przychodów. Skala zatem od tego czasu wzrosła, jak jest z rentownością jednak nie wiemy. Przypomnijmy także, że do Runmageddon SA należy 78 proc. udziałów w Extreme Events, także i o tę liczbę należy skorygować dane. 

fot. Grzegorz Łyko / / FORUM

Dlaczego wyników Extreme Events nie znamy w pełni? - Emisja akcji dotyczy Runmageddon SA. Wszystkie niezbędne dokumenty związane z tą emisją zostały upublicznione. Jeśli mowa o Extreme Events spółka z o.o. to wszystkie wymagane prawem informacje są publicznie dostępne - informuje Bieniecki. O ile nie sposób się nie zgodzić, że od strony prawnej wszystko jest ok, o tyle wypadałoby poinformować inwestora przed inwestycją jakie główne aktywo ma rentowność. Tym bardziej, że na stronie zachęca się inwestora, by korzystał z sukcesu firmy, czyli mówiąc wprost - zarobił. Jak jednak zarobić, nie mając wiedzy, czy się nie przepłaca? Dostępny w KRS-ie raport z 2017 roku (zakończonego półtora roku temu!) przy tak dynamicznej branży to jednak za mało.

Czterokrotna przebitka w dobę, czyli wycena

Sama wycena spółki to zresztą oddzielny temat i chyba najbardziej kontrowersyjna część emisji. Runmageddon SA założony został 14 maja 2019 roku z kapitałem zakładowym w wysokości 100 tys. zł. Inwestorzy objęli wówczas 1 mln akcji, których wartość księgowa wynosiła 10 groszy. Kolejnym istotnym wydarzeniem w historii Runmageddon SA było wniesienie aportem do spółki wspomnianych 78 proc. udziałów Extreme Events sp. z o.o. Z dokumentu informacyjnego dowiadujemy się, że biegły rewident wycenił udziały te na 20,18 mln zł. Inwestor niestety musi zaufać biegłemu, sam bowiem nie może ocenić, czy potencjał Extreme Events sp. z o.o. ocenia wyżej, czy niżej. Jak wspomnieliśmy raportu brak. Ostatni dostępny raport mówi, że spółka na koniec grudnia 2017 roku miała 523,5 tys. kapitałów własnych. Od tej pory sporo się mogło jednak zmienić, minęło bowiem niemal półtora roku.

Nie to jest jednak najważniejsze przy tej operacji. Za wspomniany aport wcześniejsi właściciele wnoszonych udziałów objęli 201,8 mln akcji Runmageddon SA. Każdą akcję ponownie wyceniono zatem na 10 groszy, zgodnie z jej wartością nominalną. Tymczasem w ofercie przygotowanej dla inwestorów akcje sprzedawane są po 40 groszy. Co istotne, aport miał miejsce 12 czerwca, oferta ruszyła zaś 13 czerwca. W ciągu jednego dnia cena akcji skoczyła zatem czterokrotnie! W efekcie - jeżeli oferta powiedzie się w pełni - nowym inwestorom z oferty crowdfuninfowej przypadnie tylko 2,5 proc. akcji Runmageddon SA, podczas gdy, gdyby obejmowali oni je po cenie "aportowej", mieliby 9,3 proc. akcji Runmageddon SA.

 

fot. / / Runmageddon

Powyższe ma także inną konsekwencje. Przy cenie 40 groszy za akcje wycena całego Runmageddon SA wynosi - zakładając sukces oferty - 83,2 mln zł. Przypomnijmy, że mówimy o spółce, której jedynym aktywem jest 87 proc. udziałów Extreme Events sp. z o.o. Tych samych udziałów, które przy aporcie z dnia 12 czerwca 2019 roku zostały wycenione przez biegłego rewidenta na 20,18 mln zł. Nawet jeżeli dodamy do tego 2 mln zł pozyskane z emisji, to wartość aktywów Runmageddon SA wynosi około 22 mln zł. A jednak, dzień po wspomnianym aporcie zarząd Runmageddon SA rusza z ofertą dla inwestorów, w której spółka wyceniana jest na 83,2 mln zł, czyli niemal czterokrotnie więcej. 

Skąd 60 mln zł przebitki?

- Cena emisyjna akcji skorelowana jest nie tylko z ceną nominalną akcji, ale także z sytuacją rynkową, jej potencjałem rozwoju, ogólnej koniunkturze, planami ekspansji itd. Zawiera też w sobie element finansowania społecznościowego, który często abstrahuje od konserwatywnych wycen. Nie bez znaczenia jest rozpoznawalność marki, a co za tym idzie realne możliwości realizacji zakładanych celów. Wspomniane wcześniej czynniki mogą decydować w ujęciu strategicznym o wartości przedsiębiorstwa, a co za tym idzie wartości udziału akcjonariusza (w oderwaniu od ceny nominalnej oraz emisyjnej). Uważamy iż cena emisyjna na poziomie 40 groszy, jest ceną optymalną, która w naszym przekonaniu zapewnia zbieżność interesów emitenta i inwestora społecznościowego - tłumaczy nam Bieniecki.

Nie zmienia to jednak faktu, że inwestor płaci 40 groszy, za coś co zdaniem biegłego warte jest obecnie 10 groszy. Już na starcie jest zatem - przynajmniej wobec wyceny biegłego - 75 proc. stratny. Dodatkowo, nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę, że rewident nie uwzględnił "miękkich" elementów składające się na wartość spółki, to przy obecnej wycenie i rozumowaniu przedstawicieli Runmageddonu są one warte... ponad 60 mln zł. 

Spółki z GPW/NC zbliżone wyceną do wyceny z oferty Runmageddon SA - dane finansowe (w mln zł)*
Spółka Wycena Przychody 2018 Zysk netto 2018
Impel 85,6 2172,5 13,3
Cormay 84,4 69,8 -25,0
Runmageddon 83,2 ? ?
InterSport 81,7 182,3 -5,3
Herkules 81,3 133,7 7,3
Trans Polonia 79,3 240,1 5,9
OT Logistic 78,6 982,3 -106,8
Eurotel 78,3 396,5 11,0
Wybrane spółki z mniejszą wyceną
Spółka Wycena Przychody 2018 Zysk netto 2018
Mercator 71,7 420,4 7,5
Krynica Vitamin 66,2 269,3 5,1
Grodno 64,6 429,5 8,5
Wojas 62,9 237,8 2,0
Delko 49,9 633,4 13,5
Źródło: raporty spółek za 2018 rok. *Warto dodać, że porównywanie wyników powinno następować między spółkami z podobnej branży, Runmageddon nie ma jednak swojego odpowiednika na GPW. Powyższa tabela ma zatem jedynie charakter orientacyjnie pokazujący, jakie wyniki uzyskują spółki o podobnej/mniejszej wycenie. Wyniki te nie biorą jednak pod uwagę perspektyw.


Warto jednak podkreślić, że Runmageddon w pewnych kwestiach pozytywnie wyróżnia się na equity crowdfundingowym, a także newconnectowym tle. Spółka jest całkiem duża jak na tego typu emisję, a jej marka dobrze rozpoznawalna. W 2017 roku jej główna odnoga działalności pokazała konkretny zysk. Za zarabiającą i zdrową spółkę, też jednak można przepłacić.

Długa lista ryzyk

Oczywiście nie jest powiedziane, że spółka nie osiągnie sukcesu, a inwestycja nie przyniesie kupującemu akcje zysku. Analiza informacji, które są dostępne na temat spółki pokazuje jednak, że już na starcie inwestor srogo przepłaca, sukces musiałby być zatem naprawdę ogromny, by do wyceny proponowanej w ofercie choćby dorównać. Dodatkowo warto pamiętać, że inwestycji towarzyszą standardowe ryzyka związane z equity crowdfundingiem, czyli m.in. problem ze zbywaniem akcji. Informuje zresztą o tym sama spółka.

fot. Joanna Borowska / / FORUM

 - Prawie wszystkie inwestycje dokonywane w ramach inwestowania społecznościowego charakteryzują się bardzo niską płynnością. jest bardzo mało prawdopodobne, że pojawi się płynny rynek wtórny dla akcji przedsiębiorstwa. Inwestor prawdopodobnie nie będzie w stanie sprzedać swoich akcji do czasu, gdy firma zacznie być notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych, bądź na rynku New Connect w Warszawie lub do czasu, gdy kupi ją inna firma - czytamy w dokumencie informacyjnym. - Nawet w przypadku udanego biznesu płynność lub sprzedaż akcji może być mało prawdopodobna przez wiele lat od momentu dokonania inwestycji - dodaje spółka.

To nie jest klasyczna inwestycja

Na stronie z ofertą wprawdzie pojawia się informacja, że inwestor będzie mógł uczestniczyć w dywidendach (standardowe prawo akcjonariusza), w dokumencie informacyjnym czytamy jednak, że "Większość startupów i firm na wczesnym etapie rozwoju rzadko wypłaca dywidendy. Oznacza to, że w przypadku inwestowania w biznes w ramach inwestowania społecznościowego, inwestor prawdopodobnie nie osiągnie zwrotu z kapitału ani zysku, dopóki nie będzie mógł sprzedać swoich akcji". A tu kłania się wcześniejszy akapit. I warto podkreślić, że są to słowa zawarte w dokumencie informacyjnym przez samą spółkę. Szczególnie warto podkreślić zdanie na temat charakteru inwestycji. - Inwestycje w Emitenta należy przede wszystkim traktować jako wsparcie działalności Emitenta a nie jako typową inwestycję kapitałową - informuje w dziale "Ryzyka" spółka.

Nie sposób się z tym nie zgodzić. Dodając bowiem do tego wszystkiego fakt, że główni akcjonariusze (Jarosław Bieniecki i Marek Podgórski) mieliby po emisji 97,5 proc. głosów na WZA, inwestor z crowdfundingu nie miałby de facto wpływu na to, co dzieje się z jego pieniędzmi. Do tego dochodzi brak możliwości sprzedaży akcji, brak wpływu na spółkę i prawdopodobny brak dywidend oraz spore kontrowersje z wyceną. O jakiejkolwiek racjonalności inwestycji nie może tu być mowy.

fot. Joanna Borowska / / FORUM

Kiedy warto skorzystać z oferty?

Kupno akcji Runmageddon SA to zatem działanie dla hobbystów, pasjonatów, osób które wierzą w sukces Runmageddonu i chcą być tego sukcesu częścią. Przyznaje to w rozmowie z Bankier.pl także i Bieniecki. - Inwestycja w Runmageddon SA ma w części charakter finansowania społecznościowego, a nie typowej inwestycji kapitałowej. Na koniec chciałbym powiedzieć, iż wierzę, że osoby które zdecydują stać się akcjonariuszami Runmageddon SA widzą potencjał tej marki, jej możliwości rozwojowe i podobnie jak ja są przekonane o jej przyszłym sukcesie - tłumaczy prezes.

Elementem crowfundingowym są także bonusy wymienione na stronie ofertowej spółki. Dodatkowo potencjalny inwestor może pochwalić się mianem współwłaściciela Runmageddonu. Jeżeli i tak chcielibyśmy wesprzeć projekt, nawet bez elementu akcyjnego, to oferta wydaje się ciekawa. Jeżeli patrzymy choćby po części przez pryzmat inwestycji, nawet jako fan Runmageddonu, to warto sobie zadać pytanie, czy koszty odpowiadają korzyściom. Nie można także zapomnieć, że zdanie "nie trzeba kupować kawiarni, by napić się kawy", które pojawiło się przy analizie kontrowersyjnej oferty Etno Cafe, aktualne jest także i tutaj. 

Źródło:
Adam Torchała
Adam Torchała
redaktor Bankier.pl

Redaktor zajmujący się rynkami kapitałowymi. Zdobywca tytułu Herosa Rynku Kapitałowego 2018 przyznanego przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Swoją uwagę skupia głównie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, gdzie trzyma rękę na pulsie nie tylko całego rynku, ale także poszczególnych spółek. Z uwagą śledzi również ogólnogospodarcze wydarzenia w kraju i poza jego granicami.

Tematy
10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

Komentarze (9)

dodaj komentarz
specjalnie_zarejstrowany1
U szczytu banki na dot.com-ach na gielde tez wchodzily firmy sprzedajace zarcie dla psow czy jakies inne wynalazki ktore nie mialy zadnego logicznego motywu zeby na te gielde wchodzic.
som4one
Z tego co wynika z akcjonariatu przed emisją i po emisji, to nie jest emisja nowych akcji, tylko sprzedaż akcji właścicieli... Gdyby to była nowa emisja, to Pan Jarosław Bieniecki powinien mieć 83,63% po emisji, a będzie miał 83,59%. Czy pieniądze z tej emisji na pewno zasilą konto Runmagedonu?
wikwaw
"Ryzyko" nie ma w języku polskim liczby mnogiej, a "aktywa" liczby pojedynczej! - jak już się czepiamy ;-)
klejnotnilu
A może "ryzyka"? https://pl.wiktionary.org/wiki/ryzyko
wikwaw odpowiada klejnotnilu
https://sjp.pl/ryzyko
pkc odpowiada wikwaw
och wy poloniści a teraz do razem kupy i do blotka, potaplać się i być na chwile twardzielami , hmm na Woodstocku tez się taplają w błotku. przypominaja swinki :) kumbaja, tu to bardziej dla korposzczurów
klejnotnilu odpowiada wikwaw
@wikwaw jak rozwiniesz sobie hasło w Twoim linku, to też masz odmianę w liczbie mnogiej ;)

@pkc nie wiem co bierzesz, ale lepiej to odstaw.
raweck
Czy ryzyka mają liczbę mnogą?
https://gazetawroclawska.pl/prof-jan-miodek-ryzyka/ar/3357449
pkc odpowiada klejnotnilu
nic nie biorę, używam logiki i rozumu

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki