REKLAMA

Rozwój branży oświetleniowej mogą wspierać m.in. inwestycje w sektorze JST [Analiza]

2021-02-26 12:04
publikacja
2021-02-26 12:04
Pexels

Rozwój branży oświetleniowej mogą wspierać inwestycje jednostek samorządu terytorialnego m.in. w infrastrukturę, a także zainteresowanie wymianą oświetlenia, by poprawić efektywność energetyczną i redukować koszty - oceniają przedstawiciele branży.

W ocenie prezesa LUG, producenta rozwiązań oświetleniowych, Ryszarda Wtorkowskiego, pozostaje niewiadomą jak mocno pandemia wpłynie na kondycje? branży oświetleniowej i budowlanej w Polsce i na świecie. Może ona zmniejszyć konsumpcję i zwiększyć skłonność do oszczędzania, jednak – w jego ocenie – nie powinno to dotyczyć sektora JST.

"Miasta i gminy, których budżety wydrenowane są przez wydatki ponoszone na walkę z koronawirusem, poszukują możliwości długoterminowego zmniejszania wydatków. Obserwujemy z ich strony duże zainteresowanie inwestycjami wymiany oświetlenia, które w krótkim czasie są w stanie zapewnić zwrot z zainwestowanych środków oraz trwale i znacząco poprawić efektywność energetyczną gminy, obniżając jednocześnie koszty energii elektrycznej. To z całą pewnością będzie pozytywnie stymulować rozwój branży" – powiedział PAP Biznes Wtorkowski.

Przywołał on także dane z raportu Research nad Markets, według którego branża w zakresie smart lightingu będzie rozwijać się w tempie ok. 20,9 proc. rocznie, by mimo korekty prognoz wywołanej pandemią, w 2025 roku osiągnąć poziom 24,2 mld USD.

"Oświetlenie LED idealnie wpisuje się w obszary ochrony środowiska (energooszczędność) i klimatu (ograniczanie emisji CO2 do atmosfery). Należy zaznaczyć, że przemysł oświetleniowy zabiega o środki z UE na modernizację oświetlenia ulicznego w gminach, a np. oszczędność energii po wymianie oświetlenia na Led-y w gminie, która ma 50 tys. mieszkańców jest na poziomie ok. 50-70 proc. w skali roku" - ocenił Dyrektor Generalny Związku Producentów Sprzętu Oświetleniowego "Pol-lighting" Michał Waloch.

Jako przykład podał Warszawę - spółka LUG SA wygrała przetarg na dostarczenie i zamontowanie energooszczędnych opraw oświetleniowych w technologii LED dla miasta. Ma to ograniczyć zużycie energii elektrycznej o 33 GWh i pozwoli zmniejszyć rachunki za oświetlenie o ponad 17,5 mln zł rocznie.

Dodał, że w Polsce jest około 4 mln punktów świetlnych, a wymianie na LED poddano tylko 12 proc.

Dyrektor Generalny Związku uważa, że pozytywny dla branży może być m.in. ogłoszony w lutym Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej, zakładający montaż efektywnego i energooszczędnego oświetlenia LED przejść dla pieszych, czy Krajowy Plan Odbudowy. Dodał, że branża liczy na szybką implementację środków z wdrażanego KPO.

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) to program reform i projektów strategicznych. Jego powstanie wynika z Europejskiego Instrumentu Odbudowy, który przewiduje 750 mld euro pomocy dla państw członkowskich. Polska ma otrzymać 23,1 mld euro w postaci bezzwrotnych grantów i 34,2 mld euro z formie ewentualnych pożyczek. Środki mają być przeznaczone na inwestycje w obszarze m.in. infrastruktury, transportu, energii i środowiska, innowacji i cyfryzacji.

Dyrektor zwrócił również uwagę, że energooszczędne oświetlenie LED jest korzystne dla środowiska, więc warto byłoby przeznaczać większe środki na takie inwestycje.

"Powinien tutaj występować swoisty dualizm rozłożenia wydatkowania środków z +Planu Odbudowy+ zarówno na wsparcie nowych inwestycji w OZE, jak i modernizację oświetlenia na LED w gminach, zwiększającego oszczędność energii. Tylko przy takim działaniu jesteśmy w stanie sprostać wymaganiom +Zielonego Ładu+" - dodał Michał Waloch.

Prezes LUG wskazał, że wsparciem dla branży oświetleniowej może być także, nigdy nie obserwowane na tak dużą skalę, tempo cyfryzacji niemal wszystkich sfer biznesu, a także starania rządów na całym świecie, by łagodzić konsekwencje pandemii, chociażby poprzez podtrzymanie inwestycji publicznych.

"Nie bez znaczenia będzie także nowa perspektywa finansowa unijnego budżetu, która zapewni świeży zastrzyk finansowania dla projektów sprzyjających efektywności energetycznej" – dodał Wtorkowski.

Wtorkowski ocenia, że globalną szansą dla rozwoju branży są zmiany regulacyjne, środowiskowe i społeczne, a czynnikiem wzrostu wartości europejskiego rynku LED rosnące zapotrzebowanie na energooszczędne rozwiązania oświetleniowe, stanowiące odpowiedź na wzrost populacji, i postępująca urbanizacja oraz zmiany klimatyczne pobudzające idee? efektywności energetycznej i poszanowania środowiska naturalnego.

Pozytywne dla branży - w ocenie dyrektora generalnego Związku - jest także np. tworzenie nowych programów takich jak SOWA LED (zwiększenie budżetu programu z 50 mln do 200-300 mln zł), przyczyniających się do modernizacji oświetlenia ulicznego w gminach. Natomiast może niepokoić spadek dochodów państw w UE, takich jak Francja, Hiszpania, Włochy, które są istotnymi rynkami zbytu dla produktów oświetleniowych produkowanych na terenie RP, czy dane z rynku budowlanego dotyczące zmniejszenia ilości rozpoczętych budów w 2020 r. i uzyskiwanych nowych pozwoleń na budowę w 2021 r.

Waloch zwrócił uwagę na kwestię umocnienia złotego, co - w jego ocenie - w długofalowej perspektywie może niekorzystnie odbić się na branży z uwagi na fakt, że wiele komponentów wykorzystywanych w przemyśle oświetleniowym produkowanych jest poza UE, a transakcje rozliczane są w euro.

Ponadto, problemem może być zalew rynku produktami oświetleniowymi niespełniającymi norm UE, wprowadzanych przez platformy cyfrowe online, a także zmiany w prawodawstwie UE ROHS (ang. Restriction of. Hazardous Substances - PAP) ograniczające wykorzystanie niektórych substancji w produktach oświetleniowych w zbyt szybki sposób.

"Zmiany w prawodawstwie UE powinny być prowadzone ewolucyjnie, aby przedsiębiorcy mogli dostosować technologie i linie produkcyjne do zmieniających się warunków rynkowych" - powiedział Waloch.

Przedstawiciele branży zwrócili uwagę na rozwój w czasie pandemii oświetlenia i produktów wykorzystujących promieniowanie UV-C, które m.in. pomaga w przeciwdziałaniu przenoszenia się wirusów.

W ocenie Wtorkowskiego, taka reakcja branży pokazuje jej odporność, elastyczność i szybkość reagowania na zmiany.

"Szacuje się, że światowy rynek sprzętu do dezynfekcji UV ma osia?gna?c´ w 2026 r. wartość 3,4 mld USD, przy wzroście wynoszącym 15 proc. od 2019 do 2026 r." – dodał prezes LUG.

Dominika Antoniak (PAP Biznes)

doa/ asa/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Kredyt dla firm. Marża od 2,4% z ubezpieczeniem. 0% prowizji za udzielenie.

Kredyt dla firm. Marża od 2,4% z ubezpieczeniem. 0% prowizji za udzielenie.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki