Rozliczanie podatku od dochodów uzyskanych za granicą

Pracowałeś za granicą? Zbliża się 30 kwietnia i powinieneś rozliczyć się z uzyskanych za granicą dochodów. W niektórych przypadkach z danym krajem łączy Polskę umowa w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu, w innych umowy takiej nie podpisano. Jeżeli nie wiesz, co zrobić, przeczytaj nasz poradnik.

Dwie metody opodatkowania

Umowa międzynarodowa o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu ustala jednocześnie metodę opodatkowania określonego dochodu. Może to być jedna z następujących metod:
  • wyłączenia z progresją, według której od dochodów uzyskanych za granicą podatnik nie opłaca podatku w Polsce. Dochody uzyskane za granicą uwzględnia się jednak przy obliczaniu stawki podatku dochodowego (18 czy 32 procent) od dochodów rozliczanych w Polsce;
  • odliczenia proporcjonalnego, według której dochód uzyskany za granicą podlega doliczeniu do dochodów uzyskanych w kraju, a podatek dochodowy zapłacony za granicą podlega odliczeniu (w całości lub w części) od podatku dochodowego zapłaconego w kraju.


Przepisy określające opodatkowanie według zasady wyłączenia z progresją mogą mieć następujące brzmienie:
Jeżeli zgodnie z jakimkolwiek postanowieniem niniejszej umowy dochód osiągany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce jest zwolniony od podatku w Polsce, to Polska przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu takiej osoby może stosować stawkę podatku, jaka byłaby zastosowana, gdyby zwolniony dochód nie był wyłączony spod opodatkowania.

Z kolei zasada odliczenia proporcjonalnego może być zdefiniowana następująco:
Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub zyski majątkowe, które – zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy – mogą być opodatkowane w Zjednoczonym Królestwie, wtedy Polska pozwoli na potrącenie od polskiego podatku od dochodu lub zysków majątkowych (w zależności od konkretnego przypadku), należnego od tej osoby, kwoty równej podatkowi zapłaconemu w Zjednoczonym Królestwie odpowiednio od tego dochodu lub zysków majątkowych. Jednakże takie potrącenie nie może przekroczyć tej części podatku polskiego, która przypada proporcjonalnie na dochód lub zyski majątkowe, które mogą być opodatkowane w Zjednoczonym Królestwie.

Wykaz i teksty umów o unikaniu podwójnego opodatkowania znajdują się Sprawdź, czy kraj, w którym pracowałeś, podpisał z Polską umowę i według której metody musisz się rozliczać. W razie braku umowy należy stosować zasadę odliczenia proporcjonalnego. Masz wątpliwości? Warto poradzić się specjalisty – błąd może dużo kosztować.

Rozliczanie dochodów uzyskanych za granicą

W przypadku zasady wyłączenia z progresją dochody zagraniczne należy rozliczyć za granicą. Osoby, które nie uzyskały dochodów opodatkowanych w Polsce, nie muszą w kraju składać dodatkowych zeznań. Pozostali podatnicy muszą w zeznaniu PIT-36 uwzględnić dochody zagraniczne, ale tylko po to, żeby ustalić stawkę podatku od innych dochodów – tych opodatkowanych w Polsce. Dodanie dochodów uzyskanych za granicą do dochodów rozliczanych w kraju może bowiem spowodować przeskoczenie ze stawki 18 proc. do 32 proc. W formularzu PIT-36 wypełniamy pozycje 168 i 169. Zamiast PIT-37 musimy skorzystać z PIT-36 – właśnie ze względu na uzyskanie dochodów zagranicznych.

Pobierz darmowy program do rozliczeń PIT
W przypadku zasady odliczenia proporcjonalnego należy rozliczyć dochody zagraniczne za granicą i w Polsce, przy czym w Polsce można odliczyć zapłacony za granicą podatek od dochodu zagranicznego. Ale uwaga: nie można odliczyć kwoty większej niż podatek dochodowy proporcjonalnie przypadający na dochód uzyskany za granicą. Jeśli zatem okaże się, że stawka podatku dochodowego za granicą jest większa niż stawka w Polsce, będzie można odliczyć tylko część podatku zapłaconego za granicą.

Przykładowo:
Jan Kowalski zapłacił w kraju X 40% podatku od dochodów uzyskanych w tym kraju. Wykazuje je w Polsce. Może odliczyć od podatku należnego w Polsce podatek zapłacony za granicą. W Polsce płaci jednak 18% podatku, zatem odliczy od tych 18% podatku od dochodu zagranicznego jedynie taki sam podatek zapłacony za granicą. Nadwyżka przepadnie.Jeżeli umowa wskazuje jako kraj opodatkowania jedno państwo z wyłączeniem drugiego, wówczas należy dochód rozliczyć (wykazać w zeznaniu) wyłącznie w tym jednym państwie.

Podatnicy osiągający dochody bez pośrednictwa płatników z pracy z zagranicy byli w 2009 r. obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy. Do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód był uzyskany, a za grudzień – w terminie złożenia zeznania podatkowego – trzeba było wpłacać zaliczki miesięczne w wysokości 18% dochodu. Przez cały rok można było odliczać zagraniczne składki ZUS (obowiązkowe, zapłacone w UE, Norwegii, Szwajcarii czy Islandii, od dochodów niezwolnionych w Polsce z podatku na podstawie umowy międzynarodowej).

Nie zapomnij o bardzo przydatnej uldze – nie wykazuj w PIT rocznym 30% diety za każdy dzień pobytu za granicą, w którym pozostawałeś w stosunku pracy.
Wysokości diet w podróży zagranicznej znajdziesz tutaj.

A jeśli uzyskałeś za granicą dochody w Polsce opodatkowane i wyszedł podatek do dopłaty? Wtedy koniecznie skorzystaj z ulgi abolicyjnej.

Artur M. Brzeziński
PIT.pl
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 ~jarek

Od roku jestem w Islandii. Czy musze rozliczac sie w Polsce z uzyskanego dochodu. Umowa w pkt j,n

Art. 24.

Równe traktowanie

1. Obywatele Umawiającego się Państwa nie mogą być poddani w drugim Umawiającym się Państwie ani opodatkowaniu, ani związanym z nim obowiązkom, które są inne lub bardziej uciążliwe niż opodatkowanie i związane z nim obowiązki, którym są lub mogą być poddani w tych samych okolicznościach obywatele tego drugiego Państwa, a w szczególności w związku z ich miejscem zamieszkania. Niniejsze postanowienie stosuje się również, bez względu na postanowienia artykułu 1, w stosunku do osób, które nie mają miejsca zamieszkania w jednym lub obu Umawiających się Państwach.

Pokaż cały komentarz !
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl