REKLAMA

Rekomendacje MRPiPS po przeglądzie emerytalnym: środki z OFE do FRD i zapis na kontach w ZUS

2016-11-17 20:33
publikacja
2016-11-17 20:33

Przekazanie reszty środków z Otwartych Funduszy Emerytalnych na Fundusz Rezerwy Demograficznej i zapisanie ich na indywidualnych kontach w ZUS - taką propozycję zawiera resortowy projekt rekomendacji rządu po przeglądzie systemu emerytalnego, do którego dotarła PAP.

fot. Filip Błażejowski / / FORUM

Projekt zakłada też m.in. przeanalizowanie włączenia do systemu ubezpieczeniowego osób na umowach o dzieło oraz uczniów i studentów zatrudnionych na umowy zlecenia.

Od czerwca do września na zlecenie resortu ZUS przeprowadziła 27 debat o możliwych zmianach w systemie emerytalnym. Zakład przygotował dwie publikacje - Zieloną Księgę - podsumowanie wypowiedzi podczas debat i Białą Księgę - rekomendacje proponowanych podczas przeglądu zmian.

Obie trafiły do resortu i na ich podstawie oraz własnych analiz, przygotowano propozycję stanowiska rządu w sprawie zmian w systemie emerytalnym. W środę ten projekt resort przekazał do konsultacji międzyresortowych i opinii społecznych.

W dotyczącej Otwartych Funduszy Emerytalnych części projektu, do którego dotarła PAP, proponuje się, by rozważyć przekazanie środków pozostających jeszcze w OFE na Fundusz Rezerwy Demograficznej, "a kwoty środków wynikających z wysokości aktywów zgromadzonych na rachunkach w OFE zapisać na subkontach w ZUS".

W ocenie resortu, który przygotował stanowisko, "propozycja ta realizuje zarówno potrzeby rynku finansowego: aktywa będą inwestowane nadal na giełdzie, jak i ubezpieczonych, których aktywa zgromadzone w OFE zostaną zapisane na subkontach w ZUS".

Informacja Ministerstwa Finansów

Przygotowana przez MRPPS, robocza wersja Informacji Rady Ministrów dla Sejmu RP (...) powinna być interpretowana jako zgodna z koncepcją przedstawioną w ramach Programu Budowy Kapitału, tj. przekazaniem  25% aktywów OFE na Fundusz Rezerwy Demograficznej a pozostałej części do systemu III filarowego.

Ww. dokument będzie obecnie uzgadniany, co będzie okazją do doprecyzowania i wyjaśnienia jego zapisów.

Resort uznał, że spośród działań proponowanych w Białej Księdze "rozważenia wymagają": wprowadzenie zasady przechodzenia na emeryturę tylko raz w życiu - brak możliwości ponownego przeliczania emerytur oraz wprowadzenie reguły, że po osiągnięciu wieku emerytalnego nie będzie można uzyskać prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Do rozważenia jest też - zdaniem resortu - uzależnienie prawa do najniższego świadczenia po osiągnięciu obniżonego wieku emerytalnego (60/65 lat), od opłacania składki - przynajmniej od płacy minimalnej - przez 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Resort wpisał też do projektu stanowiska, rozesłanego do konsultacji, proponowaną w Białej księdze zasadę, że wypłata comiesięcznej emerytury przysługiwałaby osobom z przynajmniej pięcioletnim stażem pracy, i tylko, gdy wyliczone świadczenie przewyższa jedną trzecią najniższej gwarantowanej emerytury. W innej wersji do wypłaty takiego comiesięcznego świadczenia konieczny byłby co najmniej 15-20 letni staż pracy.

W Białej księdze proponowano, by osobom, które nie osiągną takiego minimum dla comiesięcznej emerytury przysługiwało jednorazowe "świadczenie zwrotne" na podstawie stanu aktywów emerytalnych - kapitału początkowego oraz zwaloryzowanych składek za okres od 1999 r. do dnia wejścia w życie zmiany.

Według resortu należy rozważyć co najmniej 15-letni okres składkowy dla nabycia minimalnego świadczenia emerytalnego gwarantowanego przez państwo (od 1 marca 2017 roku ma to być 1000 zł - PAP).

Według projektu stanowiska rządu "słusznym kierunkiem zaproponowanym w Białej księdze" są działania zmierzające do optymalizacji kosztów administracyjnych systemu ubezpieczeń społecznych. Część tych rozwiązań już zaproponowano w przygotowanych nowelizacjach - m.in. jedno wspólne konto płatnika dla wszystkich rodzajów składek, który jednocześnie będzie numerem identyfikacyjnym przedsiębiorców.

Nowym rozwiązaniem proponowanym w projekcie stanowiska jest stała kwota, która będzie można dorobić do emerytury zamiast obecnego procentowo określonego odsetka przeciętnego wynagrodzenia.

Projekt rekomendacji zawiera zapis, że ze względu na zakładany stały deficyt Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, uzupełniany z budżetu państwa uszczelnić prawnie systemu pod kątem poboru składek oraz ponoszonych wydatków na świadczenia. Wśród tych działań projekt wymienia m.in. możliwość kumulacji tytułów, z których podlega się ubezpieczeniu społecznemu, w miejsce obecnej hierarchizacji.

Studenci i uczniowie na zleceniach zapłacą składkę?

Według projektowanych rekomendacji należy zastanowić się też nad celowością obecnych wyłączeń z ubezpieczenia emerytalnego zleceniobiorców - uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych i studentów do 26. roku życia. Analizowane powinny też być zasady ubezpieczenia społecznego twórców i artystów oraz zasady podlegania ubezpieczeniu osób na umowach o dzieło.

"Wysokość podstawy wymiaru składki jak i występujący obecnie szereg wyłączeń wymaga osobnego szczegółowego przeglądu i analizy" - zaznaczono w projekcie stanowiska.

"Szczególną uwagę należy zwrócić na edukację społeczeństwa w kierunku zmian postaw wobec emerytury i konieczności dobrowolnego oszczędzania z myślą o emeryturze" - zaznacza resort w przygotowanych rekomendacjach.

Zachęty do pracy dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny

Jako zachętę do dalszego zatrudnienia pracowników po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego projekt zakłada m.in. edukowanie pracodawców, jak wykorzystać potencjał osób między 50. a 60. rokiem życia np. przy prowadzeniu mentoringu dla młodszego pokolenia.

Ze strony przyszłego emeryta zachętą do dalszego zatrudnienia - zapisano w projekcie - będzie bieżąca informacja z ZUS o prognozowanej wysokości emerytury albo umożliwiający jej bieżące obliczanie dostępny kalkulator emerytalny.

Część wpisanych do projektu dokumentu zmian jest de facto już wprowadzana w życie, jak np. wprowadzenie minimalnej emerytury w wysokości 1000 zł i ustalenie minimalnej kwoty waloryzacji przy dorocznej waloryzacji świadczeń.

OFE ważne dla giełdy

Przyszłość OFE ma kluczowe znaczenie dla polskiej giełdy. Fundusze posiadają znaczące udziały w wielu firmach notowanych na warszawskim parkiecie. Na koniec 2015 w aż 18 spółkach z WIG-u udział OFE przekraczał 40%. W niektórych, takich jak Elektrobudowa, czy Kęty było to ponad 70%. OFE są również największym właścicielem Asseco Poland, a więc firmy notowanej w ramach indeksu największych polskich spółek - WIG20. Z szerszą listą spółek, które na zmiany w systemie emerytalnym uważać powinni szczególnie, zapoznać się można w artykule "W tych spółkach OFE siedzą najmocniej"

Przegląd systemu emerytalnego dokonywany co trzy lata

Na zlecenie resortu ZUS prowadził go od czerwca do września. Resorty i strony dialogu społecznego mają 14 dni na zgłaszanie uwag i opinie o tym projektowanym stanowisku.

W środę Sejm przyjął prezydencki projekt ustawy obniżającej od 1 października 2017 r. wiek emerytalny - do 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Obecnie wiek emerytalny jest stopniowo podwyższany do 67 lat - kobiety miały go osiągnąć w 2040 r. a mężczyźni w 2020 r. Ustawa trafiła do Senatu. (PAP)

ago/ malk/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (77)

dodaj komentarz
~WINCEJ_PINSET_PLUSÓ
Dobra zmiana, co rozpoczęło PO dokończy PIS, kradzież OFE do końca, a co, na "pinset plus" musi być...
~highemerit
Niech tak robią ale cały system emerytalny wymaga pilnej zmiany na lepsze i nie ma co z tym czekać!
~artur
zapis na kontach ZUS ????? Jakich kontach ? Tam nie ma kont albo sa konta bez żadnych środków. Co za bzdura.
~MacGawer
Kolejny rząd ktory kombinuje przy ZUS niczym koń szmaciarza pod górkę. Sorki, ten system jest trupem - 50 mld dotacji z budżetu mówią same za siebie. Zajumanie resztki OFE i oZUS-owaniewszystkiego co się rusza niczego nie zmieni. Tzn. zmieni - zaufanie do panstwa spadnie poniżej zera, czy tego chcą kolejne ekipy? No to Kolejny rząd ktory kombinuje przy ZUS niczym koń szmaciarza pod górkę. Sorki, ten system jest trupem - 50 mld dotacji z budżetu mówią same za siebie. Zajumanie resztki OFE i oZUS-owaniewszystkiego co się rusza niczego nie zmieni. Tzn. zmieni - zaufanie do panstwa spadnie poniżej zera, czy tego chcą kolejne ekipy? No to idźcie na całego, w Indiach z dnia na dzień zdelegalizowano największe nominały, za PRL dokonano wymiany 100:1 za złote w gotowce i 100:3 za złożone na PKO...

A rozwiązania sa proste, np. emerytury obywatelskie, pozostawienie WOLNOŚCI w decydowaniu JAK będziemy oszczędzali na starość. Jak ktoś chce w OFE jego sprawa, jak kisi złoto w banku ziemskim tez jego wybór... Politycy nie są nadzwyczajną kastą i nie muszą za każdego decydować.
~len
Studenci dobry temat .Do 26 roku zycia bez składek i kto na tym korzysta.Na pierwszy rzut oka student.Ale jak kończy 26 lat to wylatuje i bierze się następnych młodszych.To dotyczy wielu tzw. wklepywaczy danych,wykłdowców chemii na pułki,tragaży paczek itp. I jeszcze jedno młodzi naiwni kupują to ze dzięki temu będą Studenci dobry temat .Do 26 roku zycia bez składek i kto na tym korzysta.Na pierwszy rzut oka student.Ale jak kończy 26 lat to wylatuje i bierze się następnych młodszych.To dotyczy wielu tzw. wklepywaczy danych,wykłdowców chemii na pułki,tragaży paczek itp. I jeszcze jedno młodzi naiwni kupują to ze dzięki temu będą mieli bogate C .V.
~JOJO
Składać się na emerytury i przywileje UB,SB, ZOMO, katastrofę Smoleńską, Konkordat, kościelnych, rządowych i parlamentarnych, administrację...
~Człowiek
Student studiów dziennych wykonując prace na zlecenia przygotowuje się do przyszłej pracy i zbiera środki na swą edukację. Okładanie podatkiem i składkami spowoduje małą opłacalność tej pracy. Przykład: ojciec samotnie wychowujący przychód 110.000,- , dziecko ma rentę rodzinną i przekroczyło na umowie zlecenie Student studiów dziennych wykonując prace na zlecenia przygotowuje się do przyszłej pracy i zbiera środki na swą edukację. Okładanie podatkiem i składkami spowoduje małą opłacalność tej pracy. Przykład: ojciec samotnie wychowujący przychód 110.000,- , dziecko ma rentę rodzinną i przekroczyło na umowie zlecenie 3091,- o 500,-zł . Wynik: brak możliwości wspólnego rozliczenia, ojciec zapłaci większy podatek, brak ulgi na dziecko. W sumie bilans rodzinny na minus pomimo ciężkiej pracy studenta. A Rząd twierdzi, że studenci nie przygotowują się do rynku pracy...!!!
~Zdzisław
Ja nie wierzę im. Inni nic nie pisali, tylko zaczęli wyprzedawać PLN-y. Hipokryci !
~abc
wprowadzenie zasady przechodzenia na emeryturę tylko raz w życiu. Brak możliwości ponownego przeliczania emerytur. Jasne a Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej pan Suski przyszedł na to stanowisko z emerytury, na którą poszedł chyba w 2007 jeszcze za PISu. Był wtedy Z-cą KG PSP. Teraz wrócił. Emerytura zawieszona.wprowadzenie zasady przechodzenia na emeryturę tylko raz w życiu. Brak możliwości ponownego przeliczania emerytur. Jasne a Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej pan Suski przyszedł na to stanowisko z emerytury, na którą poszedł chyba w 2007 jeszcze za PISu. Był wtedy Z-cą KG PSP. Teraz wrócił. Emerytura zawieszona. Pobiera pensję komendancką. Pójdzie na emeryturę to mu przeliczą świadczenie według nowej podstawy (wyższej). I co, komu wolno to wolno. To pewnie jest brat posła Suskiego z PIS-u, albo ktoś z rodziny.
~MP
Przecież artykuł jest o tym co może będzie a nie o tym co jest teraz.
Czytaj ze rozumieniem.

Powiązane: Rząd majstruje przy emeryturach

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki