REKLAMA

REMORSOL: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 r.

2021-06-02 17:58
publikacja
2021-06-02 17:58
Zarząd Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2021 r. na godz. 12.00. Zgromadzenie odbędzie się w Bielsku-Białej, przy ul. 3 maja 19, w Kancelarii Notarialnej Olgi Małachwiej i Konrada Małachwieja spółka cywilna.

Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:

1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6.Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7.Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy 2020.
8.Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy 2020.
9.Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym 2020.
10.Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2020.
11.Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2020.
12.Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy 2020.
13.Wolne wnioski i dyskusja.
14.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.


W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
20210602_175823_0000134262_0000132042.pdf
20210602_175823_0000134262_0000132043.pdf
20210602_175823_0000134262_0000132044.pdf
20210602_175823_0000134262_0000132045.pdf
20210602_175823_0000134262_0000132046.pdf
20210602_175823_0000134262_0000132047.pdf
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki