REKLAMA

RED DEV STUDIO S.A.: Informacja o braku możliwości podjęcia uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta

2021-09-30 19:35
publikacja
2021-09-30 19:35
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-30
Skrócona nazwa emitenta
RED DEV STUDIO S.A.
Temat
Informacja o braku możliwości podjęcia uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Olsztynie („Emitent”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta zwołane na dzień 30 września 2021 roku nie było władne do podjęcia jakiejkolwiek uchwały z uwagi na brak wymaganego kworum, określonego w postanowieniu §33 ust. 1 Statutu Emitenta tj. brak akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 25 proc. (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego.
Wobec powyższego Zarząd przystąpi do ponownego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia celem osiągnięcia w kolejnym terminie wymaganego kworum.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-30 Wojciech Sypko Prezes Zarządu Wojciech Sypko
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki