REKLAMA

RAWLPLUG: wyniki finansowe

2021-03-26 06:57
publikacja
2021-03-26 06:57
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
Jednostkowe_roczne_sprawozdanie_finansowe_RAWLPLUG_SA_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Jednostkowe_roczne_sprawozdanie_finansowe_RAWLPLUG_SA_2020.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_2020_Grupy_RAWLPLUG_i_RAWLPLUG_SA.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_2020_Grupy_RAWLPLUG_i_RAWLPLUG_SA.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_RN_RAWLPLUG_SA_dot_sprawozdan_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_RAWLPLUG_SA_dot_KA_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Rawlplug_SA_2020_BSF_MSSF_SzB_PL_emitent.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Rawlplug_SA_2020_BSF_MSSF_SzB_PL_emitent.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2 019 2020 2 019
dane dotyczą jednostkowego sprawozdania finansowego za okres:
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów i usług 378 022,00 363 952,00 84 489,00 84 605,00
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 17 841,00 1 263,00 3 988,00 294,00
III. Zysk (strata) brutto 39 495,00 25 659,00 8 827,00 5 965,00
IV. Zysk (strata) netto 36 769,00 24 284,00 8 218,00 5 645,00
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 31 029,00 12 297,00 6 935,00 2 859,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 840,00 -9 044,00 -1 529,00 -2 102,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -24 694,00 -9 436,00 -5 519,00 -2 194,00
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -505,00 -6 183,00 -113,00 -1 437,00
IX. Średnia ważona liczba akcji 31 902 149,00 32 560 000,00 31 902 149,00 32 560 000,00
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,15 0,75 0,26 0,17
dane dotyczą jednostkowego sprawozdania finansowego na dzień:
XI. Aktywa razem 717 242,00 698 878,00 155 422,00 164 114,00
XII. Zobowiazania długoterminowe 197 870,00 223 847,00 42 877,00 52 565,00
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 155 255,00 135 178,00 33 643,00 31 743,00
XIV. Kapitał własny 364 117,00 339 853,00 78 902,00 79 806,00
XV. Kapitał zakładowy 32 560,00 32 560,00 7 056,00 7 646,00
XVI. Lliczba akcji na dzień bilansowy 31 059 401,00 32 560 000,00 31 059 401,00 32 560 000,00
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 11,72 10,44 2,54 2,45
Dane 'za okres' przedstawiają dane narastająco za okresy 1.01-31.12.2020 r. oraz 01-01-31.12.2019 r. Dane 'na dzień' przedstawiają dane na dzień 31.12.2020 r. oraz 31.12.2019 r.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Jednostkowe_roczne_sprawozdanie_finansowe_RAWLPLUG_SA_2020.xhtmlJednostkowe_roczne_sprawozdanie_finansowe_RAWLPLUG_SA_2020.xhtml Jednostkowe sprawozdanie finansowe RAWLPLUG S.A. za okres od 1.01 do 31.12.2020 roku
Jednostkowe_roczne_sprawozdanie_finansowe_RAWLPLUG_SA_2020.xhtml.XAdESJednostkowe_roczne_sprawozdanie_finansowe_RAWLPLUG_SA_2020.xhtml.XAdES Jednostkowe sprawozdanie finansowe RAWLPLUG S.A. za okres od 1.01 do 31.12.2020 roku Podpisy
Sprawozdanie_Zarzadu_2020_Grupy_RAWLPLUG_i_RAWLPLUG_SA.xhtmlSprawozdanie_Zarzadu_2020_Grupy_RAWLPLUG_i_RAWLPLUG_SA.xhtml Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAWLPLUG S.A. i RAWLPLUG S.A. za rok 2020
Sprawozdanie_Zarzadu_2020_Grupy_RAWLPLUG_i_RAWLPLUG_SA.xhtml.XAdESSprawozdanie_Zarzadu_2020_Grupy_RAWLPLUG_i_RAWLPLUG_SA.xhtml.XAdES Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAWLPLUG S.A. i RAWLPLUG S.A. za rok 2020 Podpisy
Ocena_RN_RAWLPLUG_SA_dot_sprawozdan_2020.xhtmlOcena_RN_RAWLPLUG_SA_dot_sprawozdan_2020.xhtml Ocena Rady Nadzorczej RAWLPLUG S.A. dotycząca sprawozdań Spółki RAWLPLUG S.A. i Grupy Kapitałowej RAWLPLUG S.A. za rok 2020
Oswiadczenie_RN_RAWLPLUG_SA_dot_KA_2020.xhtmlOswiadczenie_RN_RAWLPLUG_SA_dot_KA_2020.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej RAWLPLUG S.A. w sprawie Komitetu Audytu
Rawlplug_SA_2020_BSF_MSSF_SzB_PL_emitent.xhtmlRawlplug_SA_2020_BSF_MSSF_SzB_PL_emitent.xhtml Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego RAWLPLUG S.A. za rok 2020
Rawlplug_SA_2020_BSF_MSSF_SzB_PL_emitent.xhtml.XAdESRawlplug_SA_2020_BSF_MSSF_SzB_PL_emitent.xhtml.XAdES Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego RAWLPLUG S.A. za rok 2020 Podpisy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki