REKLAMA
Tylko u nas

RANK PROGRESS S.A.: wyniki finansowe

2022-04-28 17:10
publikacja
2022-04-28 17:10
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
RP_list_prezesa_2022-04-28_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RP_list_prezesa_2022-04-28_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RPSA_Sprawozdanie_z_badania_JSF_PSR_2021_JZP.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RPSA_Sprawozdanie_z_badania_JSF_PSR_2021_JZP.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OSWIADCZENIE_ZARZADU_2022-04-28_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OSWIADCZENIE_ZARZADU_2022-04-28_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
INFORMACJA_ZARZADU_a_2022-04-28_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
INFORMACJA_ZARZADU_a_2022-04-28_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RPSAJSF_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RPSAJSF_2021-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RPSzD_2021-12-31_pl_2022-04-28_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RPSzD_2021-12-31_pl_2022-04-28_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
protokolRN_2022-04-28_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
protokolRN_2022-04-28_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2 020 2021 2 020
I. Przychody ze sprzedaży 20 974,00 84 392,00 4 582,00 16 798,00
II. Zysk na sprzedaży -4 976,00 7 154,00 -1 087,00 1 424,00
III. Zysk na działalności operacyjnej -5 600,00 18 687,00 -1 223,00 3 720,00
IV. Zysk brutto -14 711,00 -1 528,00 -3 214,00 -304,00
V. Zysk netto -15 014,00 -3 530,00 -3 280,00 -703,00
VI. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 16 644,00 5 618,00 3 636,00 1 118,00
VII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -25 924,00 11 809,00 -5 663,00 2 351,00
VIII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 9 283,00 -17 329,00 2 028,00 -3 449,00
IX. Przepływy pieniężne razem 3,00 98,00 1,00 22,00
X. Nieruchomości inwestycyjne 26 850,00 26 789,00 5 866,00 5 332,00
XI. Aktywa razem 833 432,00 792 429,00 182 071,00 157 729,00
XII. Zobowiązania długoterminowe 580 795,00 519 510,00 126 880,00 103 406,00
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 154 537,00 191 019,00 33 760,00 38 021,00
XIV. Kapitał własny 57 233,00 75 113,00 12 503,00 14 951,00
XV. Kapitał zakładowy 3 718,00 3 718,00 812,00 740,00
XVI. Liczba akcji (szt) 37 183 550,00 37 183 550,00 37 183 550,00 37 183 550,00
Przeliczenia na euro dokonano na podstawie następujących zasad
•Pozycje bilansowe wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy tj. na dzień 31 grudnia 2021 r. kurs 1 EUR = 4,5994 PLN, a na 31 grudnia 2020 r. kurs 1 EUR = 4,6148 PLN
•Pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych wg średniego kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP na koniec każdego miesiąca kalendarzowego danego okresu tj. za okres 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. kurs 1 EUR = 4,5775 PLN, a za okres 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020r. kurs 1 EUR = 4,4742 PLN
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
RP_list_prezesa_2022-04-28_pl.xhtmlRP_list_prezesa_2022-04-28_pl.xhtml List Prezesa
RP_list_prezesa_2022-04-28_pl.xhtml.xadesRP_list_prezesa_2022-04-28_pl.xhtml.xades
RPSA_Sprawozdanie_z_badania_JSF_PSR_2021_JZP.xhtmlRPSA_Sprawozdanie_z_badania_JSF_PSR_2021_JZP.xhtml Sprawozdanie z badania SF
RPSA_Sprawozdanie_z_badania_JSF_PSR_2021_JZP.xhtml.xadesRPSA_Sprawozdanie_z_badania_JSF_PSR_2021_JZP.xhtml.xades
OSWIADCZENIE_ZARZADU_2022-04-28_pl.xhtmlOSWIADCZENIE_ZARZADU_2022-04-28_pl.xhtml Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności SF
OSWIADCZENIE_ZARZADU_2022-04-28_pl.xhtml.xadesOSWIADCZENIE_ZARZADU_2022-04-28_pl.xhtml.xades
INFORMACJA_ZARZADU_a_2022-04-28_pl.xhtmlINFORMACJA_ZARZADU_a_2022-04-28_pl.xhtml Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej
INFORMACJA_ZARZADU_a_2022-04-28_pl.xhtml.xadesINFORMACJA_ZARZADU_a_2022-04-28_pl.xhtml.xades
RPSAJSF_2021-12-31_pl.xhtmlRPSAJSF_2021-12-31_pl.xhtml Sprawozdanie finansowe Rank Progress S.A. za 2021r
RPSAJSF_2021-12-31_pl.xhtml.xadesRPSAJSF_2021-12-31_pl.xhtml.xades
RPSzD_2021-12-31_pl_2022-04-28_pl.xhtmlRPSzD_2021-12-31_pl_2022-04-28_pl.xhtml Sprawozdanie Zarządu z działalności Rank Progress S.A. za 2021r
RPSzD_2021-12-31_pl_2022-04-28_pl.xhtml.xadesRPSzD_2021-12-31_pl_2022-04-28_pl.xhtml.xades
protokolRN_2022-04-28_pl.xhtmlprotokolRN_2022-04-28_pl.xhtml Oświadczenie i ocena Rady Nadzorczej
protokolRN_2022-04-28_pl.xhtml.xadesprotokolRN_2022-04-28_pl.xhtml.xades
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki