REKLAMA

RANK PROGRESS S.A.: Zawarcie umowy przyrzeczonej sprzedaży nieruchomości

2023-02-08 15:24
publikacja
2023-02-08 15:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2023
Data sporządzenia: 2023-02-08
Skrócona nazwa emitenta
RANK PROGRESS S.A.
Temat
Zawarcie umowy przyrzeczonej sprzedaży nieruchomości
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu ESPI nr 25/2020 (21 grudnia 2020 r.) 3/2021 (11 marca 2021 r.), 1/2022 (11 stycznia 2022 r.), 2/2022 (12 stycznia 2022 r.), nr 13/2022 (07 lipca 2022 r.), 17/2022 (06 grudnia 2022 r.) oraz 3/2023 (23 stycznia 2023 r.) Zarząd Rank Progress S.A. („Emitent”, „Sprzedający”) informuje, iż w dniu 08 lutego 2023 r. Emitent zawarł z LIDL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Jankowicach („Kupujący”) Umowę przyrzeczoną sprzedaży nieruchomości położonej w Opolu obręb Gosławice o łącznej powierzchni 1,2016 ha („Umowa”) za cenę netto 7.550.000 zł powiększoną o kwotę podatku VAT.
Zgodnie z Umową część ceny w kwocie 2.000.000 zł („Kwota Zatrzymana”) zostanie zatrzymana przez Kupującego i wypłacona Sprzedającemu po ziszczeniu się warunków określonych w Umowie, które są zastrzeżone na rzecz Kupującego. W przypadku nieziszczenia się któregokolwiek warunku zastrzeżonego na rzecz Kupującego w terminie 54 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, Sprzedający udziela Kupującemu rabatu od ceny w wysokości Kwoty Zatrzymanej, a rabat ten wchodzi w życie bez konieczności podejmowania przez Strony dodatkowych czynności w przypadku bezskutecznego upływu w/w terminu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-02-08 Jan Mroczka Prezes Zarządu Jan Mroczka
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki