REKLAMA

RAFAKO: Otrzymanie wezwania do zapłaty sumy gwarancyjnej wypłaconej przez KUKE S.A. na rzecz beneficjenta gwarancji JSC “VILNIAUS KOGENERACINĖ JĖGAINĖ”.

2020-10-20 21:21
publikacja
2020-10-20 21:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 57 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-20
Skrócona nazwa emitenta
RAFAKO
Temat
Otrzymanie wezwania do zapłaty sumy gwarancyjnej wypłaconej przez KUKE S.A. na rzecz beneficjenta gwarancji JSC “VILNIAUS KOGENERACINĖ JĖGAINĖ”.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd RAFAKO S.A. w restrukturyzacji („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 53/2020 z dnia 5 października 2020 roku informującego o złożeniu przez Emitenta notyfikacji „notice of impossibility / termination” na gruncie umowy warunkowej na „Budowę bloku kogeneracyjnego opalanego biopaliwem, składającego się z kotłów ze złożem fluidalnym, instalacji składowania i podawania biopaliwa oraz systemu oczyszczania spalin" w ramach budowy nowej elektrociepłowni w Wilnie ("Umowa") oraz raportu bieżącego nr 54/2020 z dnia 6 października 2020 roku informującego o natychmiastowym odstąpieniu od Umowy przez JSC “VILNIAUS KOGENERACINĖ JĖGAINĖ” („Zamawiający”), jak i raportu bieżącego nr 55/2020 z dnia 8 października 2020 roku informującego o złożeniu przez Zamawiającego do KUKE S.A. oraz Generali T.U. S.A. żądań wypłaty gwarancji należytego wykonania Umowy, niniejszym informuje, że w dniu 20 października 2020 roku Emitent otrzymał od KUKE S.A. przedsądowe wezwanie do zapłaty sumy gwarancyjnej w wysokości 11.972.000,00 EUR (słownie: jedenaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące euro) z tytułu Umowy Generalnej nr IN/GU/1/2015 w związku z wypłatą przez KUKE S.A. na rzecz beneficjenta gwarancji tj. Zamawiającego sumy gwarancyjnej w wysokości 11.972.000,00 EUR (słownie: jedenaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące euro).

W ocenie Zarządu Emitenta przedmiotowa wierzytelność KUKE S.A. z mocy prawa stanowi wierzytelność układową w ramach otwartego uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-20 Mariusz Zawisza Prezes Zarządu
2020-10-20 Ewa Porzucek Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki