REKLAMA

Programiści z korzystnym wyrokiem sądu. Z ulgi IP BOX skorzysta więcej podatników?

Ewelina Czechowicz2023-08-08 09:10redaktor Bankier.pl
publikacja
2023-08-08 09:10

Ulga IP Box co jakiś czas jest przedmiotem orzeczeń sądowych. Wśród tej preferencji wciąż istnieje wiele niejasności, które programiści próbują rozstrzygać przed sądem, tak by potwierdzić swoje prawo do korzystania z preferencyjnych zasad opodatkowania wykonywanej przez siebie działalności. 1 sierpnia 2023 r., WSA w Gdańsku wydał korzystne dla programistów orzeczenie, które może pozwolić na szersze stosowanie ulgi IP Box.

Programiści z korzystnym wyrokiem sądu. Z ulgi IP BOX skorzysta więcej podatników?
Programiści z korzystnym wyrokiem sądu. Z ulgi IP BOX skorzysta więcej podatników?
fot. Dragon Images / / Shutterstock

Ulga IP-Box w systemie prawnym uregulowana została na początku 2019 roku, z uwagi na skomplikowane przepisy do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wpływa wciąż bardzo dużo wniosków o interpretacje, wynika to z faktu, że programiści nie mają sporo wątpliwości co do możliwości korzystania z tej preferencji.

Ulga IP Box - dla kogo?

Warunkiem skorzystania z ulgi jest prowadzenie własnej działalności gospodarczej, w tym współpraca pomiędzy co najmniej dwoma przedsiębiorcami (B2B). B2B to skrót od angielskiego pojęcia "business to business" (w dosłownym tłumaczeniu na język polski – biznes do biznesu). Oznacza więc relację występującą pomiędzy co najmniej dwoma przedsiębiorstwami.

Podatnik, który chce skorzystać z opodatkowania dochodów w ramach ulgi IP Box, musi prowadzić działalność badawczo-rozwojową. Pojęcie tego rodzaju działalności ustawodawca zawarł w art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm.). W przepisie tym wskazano, że oznacza ona działalność twórczą, obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Stosowanie ulgi IP BOX polega na opodatkowaniu osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi wg 5 proc. stawki podatku dochodowego (art. 30ca ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Własna działalność gospodarcza a podatki

Jaką formę opodatkowania wybrać?

Własna działalność gospodarcza a podatki

Założyłeś własną firmę? Kolejnym krokiem w jest wybór sposobu rozliczania się ze skarbówką z tytułu osiąganych dochodów. Odpowiednia formy opodatkowania, dopasowana do potrzeb przedsiębiorcy, niesie ze sobą korzyści finansowe. Warto o nich wiedzieć!<BR> Pobierz e-booka zostawiając zgody, albo zapłać 20 zł
Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl

Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza:
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Podaj kod w formacie xx-xxx!
Pole wypełnione niepoprawnie!

Korzystając z tej preferencji, podatnik ma możliwość skorzystania z obniżonej stawki podatku zarówno PIT jak CIT, bo ulga dotyczy również podatników będących osobami prawnymi.

Kiedy można skorzystać z ulgi IP BOX?

Żeby skorzystać z obniżonej, 5-procentowej stawki podatku zamiast skali podatkowej bądź stawki podatku linowego, podatnik musi spełnić określone warunki, takie jak:

  • uzyskiwać dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, wśród których znalazło się również autorskie prawo do programu komputerowego;
  • przedmiot ochrony tych praw musi zostać wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej;
  • prowadzenie ewidencji, która służy wyliczeniu dochodu, do którego można zastosować 5-proc. stawkę.

W ustawie wskazano, które prawa mogą zostać objęte preferencyjną stawką opodatkowania, są to między innymi patent, wzór użytkowy oraz autorskie prawo do programu komputerowego (art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o PIT).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawa te powinny zostać wytworzone, rozwinięte lub ulepszone w ramach prowadzonej przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej.

Indywidualna interpretacja podatkowa dla programisty

Podatnicy korzystający lub chcący korzystać z ulgi IP BOX mogą swoje interesy zabezpieczyć, wnioskując o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej przez Krajową Informacje Skarbową. Dzięki interpretacji podatnik uzyskuje rozstrzygnięcie, które potwierdza że z ulgi korzysta zgodnie z obowiązującymi przepisami i prawidłowo stosuje przepisy podatkowe. Jednak nie zawsze łatwo takie rozstrzygnięcie otrzymać. Wniosek powinien być przygotowany w sposób prawidłowy, a fiskus nie powinien w myśl orzeczeń sądowych utrudniać wydania rozstrzygnięcia.

Problemy z uzyskaniem interpretacji przez programistów

Tuż po wejściu w życie nowej ulgi pierwsze interpretacje wydawane w sprawach programistów były pozytywne. Z czasem jednak zaczęły się trudności w uzyskaniu stanowiska. Często Dyrektor KIS wskazywał, że wnioski o interpretacje są niepełne i wzywał do ich uzupełnienia. Sprawy wielu podatników mających problemy z uzyskaniem stanowiska fiskusa znajdowały finał w Sądzie.

To nie podatnik ma rozstrzygać, czy prowadzi działalność badawczo-rozwojową

Zgodnie z nową linią orzeczniczą, fiskus nie może żądać, aby to podatnik rozstrzygał czy podejmowana przez niego działalność stanowi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 5a pkt 38–40 ustawy o PIT. 

Wyrok WSA w Gdańsku z 1 sierpnia 2023 r.

Wydane przed kilkoma dniami orzeczenie potwierdza, że to nie podatnik ma rozstrzygać, czy jego działalność jest badawczo-rozwojowa i ma prawo do ulgi IP-BOX. WSA w Gdańsku wydał orzeczenie, w którym wskazał, że działalność programisty „jest twórcza, ma charakter innowacyjny i twórczy. Jest podejmowana systematycznie. Ma cel. Jest nakierowana na zwiększenie zasobów wiedzy i jej wykorzystanie do stosowania nowych zastosowań. Spełnia warunki uznania ich za prace rozwojowe”. Rozstrzygnięcie to jest korzystne dla wielu programistów, choć na razie wyrok jest nieprawomocny (Wyrok WSA w Gdańsku z 1 sierpnia 2023 r., sygn. akt I SA/Gd 461/23).

Zmiana podejścia fiskusa - czy więcej programistów skorzysta z ulgi IP BOX?

Po wielu wyrokach, które potwierdzają charakter działalności badawczo-rozwojowej, zmienia się też podejście dyrektora KIS, który w nowych interpretacjach potwierdza prawo do korzystania z ulgi IP BOX. Warto zatem sięgnąć po zabezpieczenie w postaci interpretacji i zapytać indywidualnie o prawo do korzystania z ulgi. Jak wynika bowiem z interpretacji z 23 maja 2023 r. (nr 0115-KDST2-2.4011.124.2023.2.RS) czy z 28 lipca 2023 r. (nr 0111-KDSB2-1.4011.230. 2023.2.MSU) dyrektor KIS coraz częściej nie widzi przeszkód w stosowaniu ulgi IP BOX.

Źródło:
Ewelina Czechowicz
Ewelina Czechowicz
redaktor Bankier.pl

Prawnik. Doświadczenie zawodowe zdobywała w jednej z największych wrocławskich spółek giełdowych (2008-2017), gdzie zajmowała się dochodzeniem odszkodowań, była Kierownikiem Działu Oceny i Uzupełnienia Spraw, Kierownikiem Działu Kolizji Drogowych. W latach 2012-2015 Zastępca Kierownika Departamentu Szkód Korporacyjnych jednej z największych kancelarii prawnych na Dolnym Śląsku. Pracownik Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2018-2020. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. W swoich publikacjach na łamach Bankier.pl i PIT.pl porusza tematykę prawno-podatkową oraz dotyczącą odszkodowań.

Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (5)

dodaj komentarz
qart
Wyrok NIEPRAWOMOCNY. Prawomocne wydaje NSA, który kasuje większość wyroków WSA.
willik
Wg mnie intencje rządu były słuszne - wspieramy innowację niskim podatkiem.
Ale nie oszukujmy się, większość programistów nie wytwarza innowacji. Programiści na JDG serwisują, utrzymują lub trochę rozwijają systemy zachodnich korporacji, oni nie mają żadnych praw do tego co tworzą, a to co tworzą zazwyczaj nie ma znamion innowacji
Wg mnie intencje rządu były słuszne - wspieramy innowację niskim podatkiem.
Ale nie oszukujmy się, większość programistów nie wytwarza innowacji. Programiści na JDG serwisują, utrzymują lub trochę rozwijają systemy zachodnich korporacji, oni nie mają żadnych praw do tego co tworzą, a to co tworzą zazwyczaj nie ma znamion innowacji (np. pętla + warunek + pole na ekranie). No i jakby ludzie byli uczciwi i powiedzieli - ok, faktycznie, nie tworzę żadnego IP, płacę 12% podatku, to i tak jest mało, tym bardziej, że zarabiam nieźle.
No ale wygrywa chciwość i coś co w założeniu miało być proste, musi być skomplikowane i sądy tu nie pomagają.
prawda_
Zamiast obnizyc podatki wszystkim przedsiebiorcom, wprowadza sie coraz bardziej skomplikowane zagadnienia podatkowe by obciazyc przedsieborcow a biurokratom dac wiecej roboty.
stefan_wilmont_i_ryszard_cyba
No to w przyszłym roku nowelizacja i 19%
Jak się w tym kraju nie okręcisz pupa zawsze z tyłu!

Powiązane: Absurdy podatkowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki