REKLAMA

Prognozy Komisji Europejskiej dla Polski. Wzrost PKB i niskie bezrobocie

2021-05-12 10:43, akt.2021-05-12 11:07
publikacja
2021-05-12 10:43
aktualizacja
2021-05-12 11:07
Prognozy Komisji Europejskiej dla Polski. Wzrost PKB i niskie bezrobocie
Prognozy Komisji Europejskiej dla Polski. Wzrost PKB i niskie bezrobocie
fot. Kuba Stężycki / / FORUM

Komisja Europejska podwyższyła prognozę dynamiki PKB Polski w 2021 r. do 4,0 proc. z 3,1 proc. szacowanych w lutym, a w 2022 r. podwyższyła do 5,4 proc. z 5,1 proc. - podała KE w wiosennej rundzie prognostycznej. Wg Komisji inflacja HICP w Polsce w 2021 r. wyniesie 3,5 proc., a w 2022 r. 2,9 proc.

"Po spowolnieniu w pierwszej połowie 2021 r. z uwagi na ponowne wprowadzenie restrykcji epidemicznych ożywienie nabierze tempa w II połowie roku, będąc napędzane przez odłożony popyt oraz odbudowę gospodarek głównych partnerów handlowych Polski. W 2022 r. inwestycje oraz reformy wskazane w Krajowym Planie Odbudowy mogą być w pełni wdrażane, co również napędzałoby wzrost PKB" - napisano w raporcie.

Dynamika PKB w 2020 i prognozy na 2021-22 (w %) Zmiana PKB na koniec 2022 względem 2019*
Kraj 2020 2021 2022
Irlandia 3,4 4,6 5,0 13,6
Polska -2,7 4,0 5,4 6,7
Luksemburg -1,3 4,5 3,3 6,5
Litwa -0,9 2,9 3,9 6,0
Rumunia -3,9 5,1 4,9 6,0
Łotwa -3,6 3,5 6,0 5,8
Węgry -5,0 5,0 5,5 5,2
Słowacja -4,8 4,8 5,2 5,0
Szwecja -2,8 4,4 3,3 4,8
Estonia -2,9 2,8 5,0 4,8
Słowenia -5,5 4,9 5,1 4,2
Bułgaria -4,2 3,5 4,7 3,8
Dania -2,7 2,9 3,5 3,6
Malta -7,0 4,6 6,1 3,2
Finlandia -2,8 2,7 2,8 2,6
Chorwacja -8,0 5,0 6,1 2,5
Niemcy -4,9 3,4 4,1 2,4
Unia Europejska -6,1 4,2 4,4 2,1
Holandia -3,7 2,3 3,6 2,1
Czechy -5,6 3,4 4,4 1,9
Strefa euro -6,6 4,3 4,4 1,7
Cypr -5,1 3,1 3,8 1,6
Belgia -6,3 4,5 3,7 1,5
Grecja -8,2 4,1 6,0 1,3
Francja -8,1 5,7 4,2 1,2
Portugalia -7,6 3,9 5,1 0,9
Hiszpania -10,8 5,9 6,8 0,9
Austria -6,6 3,4 4,3 0,7
Włochy -8,9 4,2 4,4 -0,9
Źródło: KE. *obliczenia Bankier.pl.

"Wysoki poziom oszczędności gospodarstw domowych oraz rosnące zaufanie konsumentów będą wzmacniać konsumpcję prywatną w 2021 r. i 2022 r. W szczególności większe możliwości wydatkowania środków przez konsumentów po zakładanym zniesieniu restrykcji będzie prowadzić do stopniowego spadku stopy oszczędności - prognozujemy, że spadnie ona do poziomu sprzed pandemii na koniec 2022 r." - dodano.

Rozwój pandemii oraz niższe od oczekiwań wyszczepienie populacji stanowią główne znaczące ryzyka dla prognozy.

KE ocenia, że inwestycje prywatne odbudują się dzięki poprawie sentymentu wśród przedsiębiorców oraz dzięki niskim kosztom kredytowania, choć opóźnienie w ożywieniu sektora budowlanego może ciążyć na tempie wzrostu w 2021 r.

Komisja spodziewa się, że popyt na pracę w Polsce będzie stopniowo rosnąć, jednak wzrost zatrudnienia będzie ograniczany przez utrzymujący się brak siły roboczej oraz relatywnie niski spadek zatrudnienia w 2020 r. Komisja Europejska prognozuje, że w 2021 r. bezrobocie w Polsce będzie najniższe wśród krajów UE; wyniesie 3,5 proc.

"W rezultacie prognozowany jest umiarkowany wzrost stopy bezrobocia w 2021 r. do 3,5 proc. i stopniowy spadek w 2022 r. do 3,3 proc." - napisano.

Komisja prognozuje, że inflacja w ujęciu HICP w Polsce w 2021 r. wyniesie średniorocznie 3,5 proc. vs 3,7 proc. w 2020 r.

"Niższe tempo wzrostu jednostkowych kosztów pracy oraz duża podaż żywności ograniczy wzrost HICP w 2021 r., choć skala spadku będzie ograniczana przez wzrost cen energii" - dodano.

Prognozy wybranych wskaźników KE dla Polski

2021 2022
PKB 4,0 5,4
Spożycie prywatne 4,2 5,9
Spożycie publiczne 3,3 3,3
Eksport 8,8 6,9
Import 9,2 7,3Kontrybucja do wzrostu

Popyt krajowy 3,6 5,2
Zapasy 0,0 0,0
Eksport netto 0,4 0,2Zatrudnienie 0,0 0,2
Stopa bezrobocia 3,5 3,3
Jednostkowe koszty pracy 1,8 0,7
Oszcędności gosp, domowych 6,7 3,1
HICP 3,5 2,9
Saldo C/A

Prognozy dla Unii Europejskiej

"Przewiduje się, że gospodarka UE wzrośnie o 4,2 proc. w 2021 r. i umocni się do około 4,4 proc. w 2022 r. (odpowiednio 4,3 proc. i 4,4 proc. w strefie euro). Silniejsze niż wcześniej oczekiwano odbicie w globalnej aktywności i handlu oraz impuls wzrostowy dostarczony przez NGEU/RRF (Unijny Fundusz Odbudowy – przyp. PAP) poprawiają perspektywy dla wzrostu PKB dla wszystkich krajów UE w porównaniu z prognozą zimową. Jednak różnice między krajami w tempie wychodzenia z kryzysu pozostają znaczne" - napisano w wiosennej prognozie.

Komisja Europejska zaznaczyła, że dalsze tempo odbicia uzależnione jest od postępów w programie szczepień oraz dalszego przebiegu pandemii Covid-19.

"Rozwój gospodarczy w 2021 i 2022 roku będzie w dużej mierze zdeterminowany przez to, jak skutecznie programy szczepień okiełznają pandemię i jak szybko rządy zniosą restrykcje gospodarcze. Dla UE prognoza zakłada, że po nieznacznym złagodzeniu restrykcji w II kwartale, postęp szczepień pozwoli na wyraźniejsze złagodzenie restrykcji w drugiej połowie roku" - podano w raporcie.

"W 2022 roku COVID-19 pozostanie problemem zdrowia publicznego, pomimo wysokiego odsetka populacji zaszczepionej (w tym w razie potrzeby odświeżonej ochrony, na przykład ze względu na nowe warianty). Dlatego zakłada się, że w razie potrzeby zostaną zastosowane pewne ograniczone środki zapobiegawcze" - dodano.

Komisja wskazała, że inflacja osiągnie szczyt w 2021 r. ze względu na czynniki przejściowe, a następnie spadnie w 2022 r.

"Inflacja zasadnicza gwałtownie wzrosła na początku 2021 r., zarówno w UE, jak i w strefie euro, odzwierciedlając rosnące ceny energii i szereg czynników przejściowych, w tym zmiany podatkowe, efekty bazy oraz wpływ nowego schematu ważenia koszyka inflacyjnego, który lepiej odpowiada na znaczące zmiany wzorców konsumpcji wywołane pandemią" - napisano.

"Czynniki te będą nadal kształtować profil inflacji w tym roku, ale w przyszłym roku powinny stopniowo wygasać. Silne ożywienie popytu oraz, w mniejszym stopniu, wysokie koszty transportu i inne ograniczenia po stronie podaży, również powodują wzrost inflacji w horyzoncie prognozy. Oczekuje się jednak, że utrzymujący się zastój w gospodarce i na rynku pracy spowoduje, że presja inflacyjna będzie ograniczona" - dodano.

Równocześnie KE oceniła, że czynniki ryzyka dla perspektyw wzrostu PKB w UE są dobrze zbilansowane.

"Zagrożenia związane z prognozą PKB są wysokie i pozostaną takie, dopóki pandemia oddziałuje na gospodarkę. Na froncie epidemiologicznym sytuacja w zakresie rozwoju pandemii oraz skuteczności i efektywności programów szczepień może okazać się lepsza lub gorsza niż zakładano w głównym scenariuszu tej prognozy" - napisano.

"Z ekonomicznego punktu widzenia prognoza ta może nie doceniać skłonności gospodarstw domowych do wydawania pieniędzy lub wręcz przeciwnie, chęci konsumentów do utrzymania wysokiego poziomu oszczędności zapobiegawczych. (…) Inflacja w UE może okazać się wyższa, jeśli odbicie w gospodarkach europejskich i światowych będzie silniejsze niż oczekiwano lub jeśli obecne ograniczenia dostaw okażą się trwalsze" - dodano.wybrane prognozy KE

Wybrane prognozy KE
PKB | Inflacja
2021 2022 I 2021 2022
Strefa euro 4,3 4,4 I 1,7 1,3
Niemcy 3,4 4,1 | 2,4 1,4
UE 4,2 4,4 I 1,9 1,5
Świat 5,6 4,3 I

tus/ mfm/ asc/ ap/

Źródło:PAP
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (5)

dodaj komentarz
drabio
KE jeszcze zapomniała dodać: najtańsza siła robocza w EU, jeden z najniższych wskaźników urodzeń, najwyższa śmiertelność na covid...

Ten model "rozwoju" to miażdżenie populacji Polski.

PIS i wszystko jasne.....
and00
Co takie jasne?
Za poprzednich rządów płace były sporo niższe, nakłady na służbę zdrowia też
A najtańszej siły roboczej to nawet w 2004 nie mieliśmy
drabio odpowiada and00
Jak to co wielka propagandą a efekty z roku na rok coraz gorsze.

Inflacja zżera te zwrosty plac w 2015 kupno mieszkania było bardziej dostępne w relacji do dochodu nie teraz, pińćset plus to klapa bo od wojny nie rodziło się tak miało dzieci.

PiS to bankrut moralny a TVP linczuje D Wellman. Kto następny?
Jak to co wielka propagandą a efekty z roku na rok coraz gorsze.

Inflacja zżera te zwrosty plac w 2015 kupno mieszkania było bardziej dostępne w relacji do dochodu nie teraz, pińćset plus to klapa bo od wojny nie rodziło się tak miało dzieci.

PiS to bankrut moralny a TVP linczuje D Wellman. Kto następny? Aby przysłonić swoją nieudolność albo celowe miażdżenie Polski potrzebuje kozła ofiarnego jakiegoś Wełniana, geja, ......

Ot co. Partacze
and00 odpowiada drabio
Nie jestem pewien czy od 2015 mieszkania podrożały o 60% bo minimalna o tyle wzrosła, z 1750zł na 2800zł
Co do Wellman, to nie oglądałem, ale czytałem na wp,
Zrobić szkolenie za 10.000zł/os z obsługi telefonu to nawet jak by iPhone pro max dodawali to i tak drogo
No ale to PO, oni tak mają
I jeszcze pretensje
Nie jestem pewien czy od 2015 mieszkania podrożały o 60% bo minimalna o tyle wzrosła, z 1750zł na 2800zł
Co do Wellman, to nie oglądałem, ale czytałem na wp,
Zrobić szkolenie za 10.000zł/os z obsługi telefonu to nawet jak by iPhone pro max dodawali to i tak drogo
No ale to PO, oni tak mają
I jeszcze pretensje że ktoś zauważył

Powiązane: Gospodarka i dane makroekonomiczne

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki