REKLAMA

Polski ład 2.0 wpłynie na wynagrodzenia od lipca. Dla większości zmiany będą na plus

2022-05-20 06:00, akt.2022-06-22 10:22
publikacja
2022-05-20 06:00
aktualizacja
2022-06-22 10:22
Polski ład 2.0 wpłynie na wynagrodzenia od lipca. Dla większości zmiany będą na plus
Polski ład 2.0 wpłynie na wynagrodzenia od lipca. Dla większości zmiany będą na plus
fot. CatwalkPhotos / / Shutterstock

"Polski ład" z kolejnymi zmianami. Obniżka stawki podatku dochodowego z 17 proc. do 12 proc., niższa kwota zmniejszająca podatek, likwidacja wprowadzonej na początku 2022 r. ulgi dla klasy średniej oraz zmiany w zakresie odliczania składki zdrowotnej to największe zmiany, które wejdą w życie od 1 lipca. Sprawdzamy, jakie zmiany czekają na portfele Polaków po nowelizacji systemu podatkowego.

Przedstawiamy 10 największych zmian w Polskim ładzie 2.0 (nazywanym również #NiskiePodatki), które będą mieć wpływ na wysokość wynagrodzenia netto od 1 lipca 2022 r. i stan portfela. 

1. Zmiana skali podatkowej

Od 1 lipca 2022 r. obniżona zostanie stawka PIT w pierwszym progu podatkowym z 17 proc. na 12 proc. Zmiana dotyczy osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę, umowy zlecenie oraz przedsiębiorców opodatkowanych według skali podatkowej. Nowa stawka podatkowa będzie obowiązywać za cały rok podatkowy tj. od stycznia do grudnia 2022 r. W praktyce oznacza to, że pracownicy od 1 lipca będą rozliczeni z podatku dochodowego według 12 proc. skali, tym samym otrzymają wyższe wynagrodzenie netto. Natomiast w rozliczeniu rocznym PIT urzędy skarbowe zwrócą nadpłacony podatek za okres od stycznia do lipca 2022 r.

Progi podatkowe obowiązujące w Polsce od 1 lipca 2022 r.

Progi podatkowe

Limit dochodów 

Stawka podatku 

Kwota wolna 

do 30 000 zł 

0% 

I próg podatkowy 

od 30 000 zł do 120 000 zł 

12% 

II próg podatkowy 

od 120 000 do 1 mln zł 

32% od nadwyżki powyżej 120 tys. zł w ciągu roku 

Danina solidarnościowa 

powyżej 1 mln zł 

4% od przychodów powyżej 1 mln zł w ciągu roku 

Polskie prawo podatkowe przewiduje tzw. kwotę wolną do sumy 30 tys. zł rocznie. Osoby zarabiające w przedziale od 30 tys. zł do 120 tys. zł stosują stawkę podatkową w wysokości 12 proc. Natomiast po przekroczeniu progu 120 tys. zł suma nadwyżki jest opodatkowana według stawki 32 proc. Z kolei danina solidarnościowa, czyli trzeci próg podatkowy dotyczy osób osiągających dochody powyżej 1 mln zł w ciągu roku. Nadwyżka ponad tę kwotę opodatkowana jest na poziomie 4 proc.

Obniżenie stawki w podatku dochodowym może mieć na celu złagodzenie negatywnych skutków związanych ze zlikwidowaniem możliwości odliczenia składki zdrowotnej w PIT.

2. Koniec ulgi dla klasy średniej

Wzór na najbardziej skomplikowaną ulgę podatkową zniknie z przepisów Polskiego ładu 2.0. Pierwotnym celem ulgi dla klasy średniej było rekompensowanie niekorzystnej, dla części podatników zmiany, wynikające z reformy składki zdrowotnej. W rzeczywistości ulga wprowadziła spore zamieszanie w systemie podatkowym. 

Ulga dla klasy średniej zostanie zlikwidowana. Nowelizacja ustawy przewiduje wyjątek dla pewnej grupy podatników, Osoby, dla których rozliczenie z ulgą dla klasy średniej będzie korzystniejsze niż rozliczenie według nowego mechanizmu otrzymają zwrot pieniędzy z urzędu skarbowego. Kwota będzie różnicą pomiędzy podatkiem należnym a podatkiem wyliczonym z zastosowaniem tzw. ulgi dla klasy średniej.

3.  Niższa kwota zmniejszająca podatek

Nowe przepisy Polskiego ładu związane ze zmianą stawki w pierwszym progu podatkowym spowodują obniżenie miesięcznej kwoty zmniejszającej podatek z 425 zł do 300 zł. W skali roku kwota zmniejszająca podatek wyniesie 3600 zł (30 tys. zł x 12 proc.). Będzie to zmiana na minus z 5100 zł do 3600 zł, czyli o 1500 zł. Niższa wysokość  kwoty zmniejszającej podatek dochodowy jest konsekwencją zmiany skali podatkowej z 12 proc. na 17 proc.

4. Zmiana odliczenia składki zdrowotnej

Składka zdrowotna obliczana według nowych zasad negatywnie wpłynęła także na portfele części przedsiębiorców. Nowelizacja zmienia także częściowo sposób ustalania składki zdrowotnej. Podatnicy rozliczający się na tzw. zasadach ogólnych nie będą mogli odliczyć składki w rozliczeniu PIT. Przedsiębiorcy używający skali podatkowej odliczą maksymalnie 8,7 tys. zł w skali roku. Wysokość tej kwoty ma być corocznie waloryzowana w oparciu o wskaźnik zawarty w projekcie ustawy.

Natomiast dla przedsiębiorców na podatku liniowym (według stawki 19 proc.), ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych oraz karcie podatkowej nadchodzą zmiany w odliczaniu składki zdrowotnej. Osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowane podatkiem liniowym oraz ryczałtem będą mogły odliczyć składkę zdrowotną od dochodu. Jak podaje Ministerstwo Finansów, roczny limit wynosi:

  • dla liniowców – 8,7 tys. zł (pomniejszenie dochodu),
  • dla ryczałtowców – 50 proc. zapłaconych składek zdrowotnych (pomniejszenie dochodu),
  • dla podatników na karcie – 19 proc. zapłaconej składki (pomniejszenie dochodu).

Zmiany w karcie podatkowej dotyczą możliwości częściowego odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej. Nowelizacja przepisów Polskiego ładu przewiduje odliczenie w wysokości 19 proc. od zapłaconej składki zdrowotnej.

5. PIT dla osób samotnie wychowujących dziecko

Samotni rodzice rozliczą się wspólnie z dzieckiem. Od 1 stycznia Polski ład zlikwidował możliwości wspólnego rozliczania się rodzica razem z dzieckiem. Dotychczasową opcję zastąpiło jednorazowe odliczenie w wysokości 1500 zł. Nowelizacja zakłada przywrócenie wspólnego rozliczenia dla osób samotnie wychowujących dziecko. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Finansów rodzice będą mogli skorzystać z podwójnej tzn. kwoty wolnej od podatku.

6. Ulga na dziecko z wyższym limitem

 W Polskim ładzie 2.0 zmiany dotkną także ulgi na dziecko. Nowe przepisy przewidują zwiększenie limitu dochodów dziecka rozliczającego się wspólnie z rodzicami. Nowelizacja zakłada podwyższenie kwoty dochodów dziecka bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców z kwoty 3089 zł do 16 061,28 zł w 2022 r.

Zgodnie z przepisami nastąpi również rozdzielenie renty rodzinnej od dochodów rodzica. W praktyce oznacza to, że dziecko skorzysta z tzw. kwoty wolnej od podatku. 

7. PIT-2 w nowej wersji

Na podstawie przepisów wchodzących w życie od 1 lipca 2022 r. podatnik będzie mógł złożyć oświadczenie PIT-2 maksymalnie trzem płatnikom. W deklaracji osoba składająca będzie zobowiązana wskazać wysokość kwoty zmniejszającej podatek dochodowy, do której odliczania uprawniony będzie płatnik:

  • 1/12 kwoty zmniejszającej podatek – w przypadku, gdy podatnik złoży PIT-2 jednemu płatnikowi, czyli  300 zł miesięcznie,
  • 1/24 kwoty zmniejszającej podatek – w przypadku, gdy podatnik złoży PIT-2 dwóm płatnikom, czyli 150 zł miesięcznie,
  • 1/36 kwoty zmniejszającej podatek – w przypadku, gdy podatnik złoży PIT-2 trzem płatnikom, czyli 100 zł miesięcznie.

Do tej pory podatnicy mogli złożyć oświadczenie PIT-2 wyłącznie jednemu płatnikowi. Nowelizacja będzie pozytywną zmianą dla osób, które mają jednocześnie kilka źródeł dochodu np. pracujących emerytów oraz osób posiadających kilka umów o pracę.

PIT-2 składać będą mogli również podatnicy uzyskujący przychody z tzw. działalności wykonywanej osobiście m.in. z tytułu umów zlecenia, o dzieło oraz kontraktów menedżerskich. Jak podaje Ministerstwo Finansów, po konsultacjach, na wniosek księgowych, termin wejścia w życie tego rozwiązania przesuwamy na 1 stycznia 2023 r.

8. Forma podatku dochodowego do wyboru

Nowelizacja przepisów Polskiego ładu przewiduje obniżenie stawki podatku dochodowego dla pierwszego progu. W związku z tym przedsiębiorcy - wyjątkowo będą mogli w trakcie roku zmienić formę opodatkowania. Osoby prowadzące działalność i rozliczające się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub podatkiem liniowym będą mogły złożyć PIT za 2022 r. rozliczony zgodnie z "zasadami ogólnymi". Natomiast do końca 2022 r. muszą stosować aktualnie wybraną formę opodatkowania.

Więcej na temat zmiany formy opodatkowania można przeczytać w artykule "Polski ład 2.0: Zmiana formy opodatkowania w trakcie roku nie dla każdego przedsiębiorcy".

9. Jeden termin dla wszystkich

Polski ład 2.0 przewiduje wprowadzenie jednego terminu rozliczenia rocznych formularzy podatkowych. Zgodnie z nowelizacją deklaracje: PIT-37, PIT-36, PIT-36S, PIT-28, PIT-28S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-39, oraz PIT-38 będą mogły być rozliczane od 15 lutego do 30 kwietnia.

10. Ulga „Pałacyk+” do likwidacji

W najnowszej wersji przepisów Polskiego ładu nie będzie ulgi "Pałacyk+". Osoby, które zakupią nową nieruchomość należącą do kategorii zabytkowej (np. pałacyk lub kamienicę) nie będą mogły odliczyć w PIT kosztów zakupu. Właściciele będą mogli pomniejszyć podatek o wydatki związane z remontem budynków.

Polski ład – zmiany od lipca?

Czy 1 lipca 2022 r. będzie kolejną przełomową datą dla polskiego systemu podatkowego? Wśród zmian znajdzie się obniżka stawki podatkowej a 17 na 12 proc., wyższe limity dochodów dziecka umożliwiające skorzystanie z preferencji podatkowych oraz ujednolicenie terminu składania formularzy podatkowych.

Dominika Florek

Progi podatkowe 

Limit dochodów 

Stawka podatku 

Kwota wolna 

do 30 000 zł                        

0%

I próg podatkowy

od 30 000 zł do 120 000 zł

12%

II próg podatkowy

od 120 000 do 1 mln zł

32%

Danina solidarnościowa

powyżej 1 mln zł


Źródło:
Tematy

Komentarze (34)

dodaj komentarz
dzyszla
Ciekawe, kto dobrze wyliczy dwa podatki jednocześnie, by sprawdzić, czy "po starszemu nowemu" nie było by korzystaniej? Będziemy do maja czekać na poprawny program komputerowy pewnie? I w ogóle wszystko fajnie, łatwo i przyjemnie gdy się bierze jedną pensję na standardowych warunkach. A doliczmy do tego dwie, PKUP, dozwolone Ciekawe, kto dobrze wyliczy dwa podatki jednocześnie, by sprawdzić, czy "po starszemu nowemu" nie było by korzystaniej? Będziemy do maja czekać na poprawny program komputerowy pewnie? I w ogóle wszystko fajnie, łatwo i przyjemnie gdy się bierze jedną pensję na standardowych warunkach. A doliczmy do tego dwie, PKUP, dozwolone odliczenia i zaczyna być niebezpiecznie wśród cyferek.
anty12
Typowa neobolszewicka zagrywka. Podniesli bardzo podatki, obnizyli troche, a wedlug nich mamy wiecej niz przed ruskim ladem :), (ciemny) narod tego nie kupuje.
olmert
Raczej mieńszewicka albo nawet trockistowska :)
olmert odpowiada (usunięty)
Antyk, dlaczego jesteś niegrzeczny?
kerad_
Skoro nie zaliczasz się do ciemnego narodu to najpierw policz a potem komentuj!
tak_sobie_pisze
nie ma to jak podnieś podatki o 100 a potem obniżyć o 60 i ogłosić sukces.
olmert
Bełkot jakiego tu pod dostatkiem :)
tomkooo odpowiada olmert
przyganial kociol garnkowi ;)
olmert odpowiada tomkooo
Tomuś, nie PiSkaj!

Powiązane: Polski ład - Niskie podatki

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki