REKLAMA

"Polski ład 2.0" już od lipca. Sprawdzamy, jak będą wyglądały nasze pensje

Ewelina Czechowicz2022-05-26 06:00redaktor Bankier.pl
publikacja
2022-05-26 06:00

Od 1 lipca 2022 r. mają zacząć obowiązywać kolejne zmiany podatkowe. Jak będą wyglądały nasze pensje po wprowadzeniu "Polskiego ładu 2.0"? Jak policzyć wynagrodzenie? Co z podwójnymi zaliczkami? Czy trzeba będzie dopłacić do PIT za 2022 r. w kwietniu 2023 r.? Czy na konta pracowników trafi więcej pieniędzy? Sprawdziliśmy.

"Polski ład 2.0" już od lipca. Sprawdzamy, jak będą wyglądały nasze pensje
"Polski ład 2.0" już od lipca. Sprawdzamy, jak będą wyglądały nasze pensje
fot. Anatol Chomicz / / FORUM

Sejm przyjął ustawę Polski Ład 2.0 (Niskie podatki) - PIT.pl

Zmiany w PIT od 1 lipca 2022 r.

W Sejmie zostały przyjęte przepisy "Polskiego ładu 2.0", od 1 lipca 2022 r.  czekają nas kolejne zmiany podatkowe, ustawodawca zdecydował o:

  • pozostawieniu wyższej kwoty wolnej  od podatku wprowadzonej od stycznia 2022 r. w kwocie 30 000 zł oraz utrzymaniu pierwszego progu podatkowego na poziomie 120 000 zł.
  • obniżeniu stawki PIT z 17 proc. do 12 proc.
  • likwidacji  tzw. ulgi dla klasy średniej, przy zagwarantowaniu, że zmiana będzie dla podatników korzystna lub neutralna
  • likwidacji podwójnego liczenia zaliczek na podatek wprowadzonych 7 stycznia 2022 r.
  • wprowadzeniu możliwości odliczania składki zdrowotnej przez przedsiębiorców na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej
  • "Polski ład 2.0": Zmiana formy opodatkowania w trakcie roku nie dla każdego przedsiębiorcy - PIT.pl
  • przywróceniu wspólnego rozliczenia z dzieckiem w przypadku samotnych rodziców
  • możliwości zmiany systemu opodatkowania w trakcie roku przez przedsiębiorców, którzy chcieliby powrócić na skalę podatkową w przypadku kiedy  na początku roku wybrali podatek liniowy lub ryczałt
  • ujednoliceniu oświadczenia PIT-2 odpowiedzialności pracodawcy w przypadku nieprawidłowego pobrania zaliczek na PIT z uwagi na błędną informację przekazaną przez pracownika

Nowe zasady obliczania wynagrodzenia po 1 lipca 2022 r. 

Nowe przepisy nakładają nowe obowiązki na pracowników  działów kadrowo-płacowych. Pracownicy z kolei zastanawiają się czy otrzymają wyższe pensje.  Wynagrodzenia, które trafią na konto pracowników już 1 lipca 2022 r. powinny być obliczone z uwzględnieniem 12 proc. stawki podatku PIT  pod warunkiem, że skumulowany przychód pracownika znajduje się w pierwszym przedziale skali podatkowej, trzeba wziąć pod uwagę takie zmienne jak koszty uzyskania przychodu oraz zastosować kwotę wolną zmniejszającą podatek, jeżeli pracownik złożył PIT-2.  

Zmiany w zasadach poboru zaliczek w PIT od 1 lipca 2022 r., kto zyska a kto straci? Policzyliśmy - PIT.pl

Wynagrodzenie wypłacane po 1 lipca 2022 r.

Jak zatem obliczyć wynagrodzenie pracownika po 1 lipca 2022 r.? Załóżmy że pracownik zarabia najniższą krajową – czyli 3010 zł. Pracownik złożył PIT-2, dlatego też zmieni się kwota zmniejszająca podatek, która wyniesie 300 zł. Naszemu pracownikowi przysługują podstawowe koszty uzyskania przychodu – 250 zł. Za pracownika pracodawca opłaca składkę wypadkową w wysokości 1,67 proc. Jakie wynagrodzenie otrzyma po 1 lipca 2022 r. pracownik i jak je obliczyć?

Najniższa krajowa a "Polski ład 2.0"

Składnik wynagrodzenia

Kwota wynagrodzenia po 1 lipca 2022 r.

Wynagrodzenie do lipca 2022 r.

Wynagrodzenie za pracę

3010 zł

3010 zł

Podstawa wymiaru składek na ub. społeczne

3010 zł

3010 zl

Składki na ubezpieczenia społeczne do pobrania ze środków pracownika: emerytalna: (9,76% x 3010 zł) = 293,78 zł
rentowa: (1,5% x 3010 zł) = 45,15 zł
chorobowa: (2,45% x 3010 zł) = 73,75 zł

412,68 zł

412,68 zł

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania: (3010 zł – 412,68 zł)

2,597,32 zł

2,597,32 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania: (2 597,32 zł x 9%)

233,76 zł

233,76 zł

Koszty uzyskania przychodu

250 zł

250 zł

Podstawa obliczenia zaliczki na podatek, po zaokrągleniu do pełnych złotych 3010 zł – 412,68 zł – 250 zł = 2347,32 zł

2,347,00 zł

2,347,00 zł

Zaliczka na podatek
[(2347 zł x 12%) – 300 zł]

0,00

0,00 zł

Wynagrodzenie netto:

2,363,56 zł

2,363,56 zł

Opracowanie własne Bankier.pl

Pracownik, którego wynagrodzenie wynosi najniższą krajową, nadal będzie otrzymał takie samo wynagrodzenie.  

Polski ład a koszty autorskie

Zmiany, które zaczną obowiązywać od 1 lipca 2022 r. mają objąć cały 2022 r. Co to oznacza dla twórców? Po pierwsze zostanie obniżona stawka PIT, która wpłynie na opodatkowanie dochodu. Stąd im większa część wynagrodzenia jest objęta honorariami autorskimi, tym mniej odczuwalne będą skutki obniżenia stawki PIT do 12 %. I w tym przypadku, im większa część wynagrodzenia jest objęta zryczałtowanymi kosztami pracowniczymi, tym większa będzie odczuwalność likwidacji ulgi. W zakresie zmian nic nie zmieni się ze składką zdrowotną, ta danina naliczana jest od całego dochodu - honorarium i pozostałej części wynagrodzenia. W zakresie zmian w zależności od wysokości honorarium zyskają autorzy, którzy posiadają wyższe wynagrodzenia - 9100 zł (w grupie twórców z 50 proc. honorarium) i 9900 zł (w grupie twórców z 90 proc. honorarium)

50 proc. koszty autorskie

Zmiany wprowadzone za sprawą Polskiego ładu 2.0 korzystniejsze dla tych twórców którzy mniej tracili na reformie. W przypadku autorów z 50% kosztami obniżka PIT za 2022 r. pozwoli na zysk  w porównaniu do obecnej sytuacji, jeśli ich cały przychód miesięczny przekroczy 4200 zł, ale nie przekroczy 7000 zł. Później gdy przekroczy 9100 zł. Autorzy, którzy zarabiają w przedziale 7000 zł do 9100 zł stracą zaledwie kilkadziesiąt złotych. Im zgodnie z zapowiedziami naczelnik urzędu skarbowego będzie musiał zwrócić ulgę dla klasy średniej, tak by reforma nie była dla nich niekorzystna.

90 proc. koszty autorskie

Z kolei, twórcy których honorarium autorskie stanowi 90 proc. nie zyskają na samym obniżeniu PIT. Likwidacja ulgi dla klasy średniej będzie dla nich bardziej odczuwalna. W tej grupie jeszcze bardziej wzmocni się efekt wynikający z braku odliczenia składki zdrowotnej. Autorzy z 90-proc. honorarium autorskim nie odczują zmian, jeżeli ich dochody mieszczą się w przedziale do 5750 zł brutto. Na korekcie stracą twórcy, którzy uzyskują dochód od 5750 zł brutto miesięcznie do ok. 9900 zł. Strata będzie wynikała z likwidacji ulgi dla klasy średniej, która miała rekompensować wprowadzenie nowego podatku w postaci nieodliczanej składki zdrowotnej. Zgodnie z zapowiedziami zmiany wprowadzane w 2022 r. w podatkach mają być dla podatników korzystne lub neutralne, dlatego też  zgodnie z projektem ustawy, gdyby przy rozliczeniu rocznym (za 2022 r.) okazało się, że podatnik, mimo obniżonych stawek podatku, stracił na likwidacji ulgi dla klasy średniej, to naczelnik urzędu skarbowego ma pokryć tą stratę i przyznać ulgę dla klasy średniej.

Porównanie pensji pracowników w Polskim ładzie oraz z wynagrodzeniem z 2021 r.

Przy obliczeniach założono, że pracownik nie korzysta z podwyższonych KUP oraz składał oświadczenie o niestosowaniu ulgi dla klasy średniej oraz złożył pracodawcy PIT-2.

Porównanie pensji pracowników w Polskim ładzie oraz z wynagrodzeniem z 2021 r.

Kwota wynagrodzenia brutto

Wynagrodzenie w 2021

Kwota netto do 30.06.2022

Kwota netto po 1 lipca 2022 r.

Różnica Polski ład a Polski ład 2.0

Różnica Polski ład 2.0 a wynagrodzenie w 2021 r.

4 000 zł

2 907.96 zł

3 021.96 zł

3 056.96 zł

+ 35 zł

+149 zł

6 000 zł

4 318.43 zł

4 298.43 zł

4 420.43 zł

+120 zł

+ 102 zł

8 000 zł

5 729.91 zł

5 575.91 zł

5 783.91zł

+208 zł

+ 54 zł

10 000 zł

7 140.39 zł

6 853.39 zł

7 147.39 zł

+ 294 zł

 + 7 zł

12 000 zł

8 550.87 zł

8 129.87 zł

8 509.87 zł

+308 zł

- 41 zł

15 000 zł

10 667.58 zł

10 045.58 zł

10 555.58 zł

+ 510 zł

- 112 zł

20 000 zł

14 194.78 zł

13 238.78 zł

13 963.78 zł

+ 725 zł

- 231 zł

Opracowanie własne Bankier.pl

Jak widać na zmianach w "Polskim ładzie 2.0" zyskają najwięcej pracownicy najmniej zarabiający. Ich wynagrodzenia w porównaniu do wynagrodzenia z 2021 r. ulegną podwyższeniu. Zmiany w podatkach zrekompensują straty, które ponieśli podatnicy zarabiający powyżej 12 000 zł. Jednak wskazanie obliczenia wskazują, że pracownicy, którzy zarabiają powyżej 12 000 zł tracą najwięcej w porównaniu z zasadami opodatkowania z sprzed "Polskiego ładu". Pracownik, który zarabia 20 000 zł straci w porównaniu z 2021 r. 231 zł miesięcznie. Z kolei najmniej zarabiający zyskają około 4500 zł w skali roku. 

Licząc wynagrodzenie trzeba pamiętać, że na jego wysokość poza PIT-12 proc. wpłyną koszty uzyskania przychodu oraz kwestie związane ze składaniem oświadczeń o uldze dla klasy średniej, czy PIT-2. Dodatkowo pracownicy w tym roku mogli składać oświadczenie o stosowaniu nowych ulg podatkowych. Stąd wyliczenia poszczególnych wynagrodzeń mogą się różnić od tych prezentowanych powyżej.

Źródło:
Ewelina Czechowicz
Ewelina Czechowicz
redaktor Bankier.pl

Prawnik. Doświadczenie zawodowe zdobywała w jednej z największych wrocławskich spółek giełdowych (2008-2017), gdzie zajmowała się dochodzeniem odszkodowań, była Kierownikiem Działu Oceny i Uzupełnienia Spraw, Kierownikiem Działu Kolizji Drogowych. W latach 2012-2015 Zastępca Kierownika Departamentu Szkód Korporacyjnych jednej z największych kancelarii prawnych na Dolnym Śląsku. Pracownik Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2018-2020. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. W swoich publikacjach na łamach Bankier.pl i PIT.pl porusza tematykę prawno-podatkową oraz dotyczącą odszkodowań.

Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (19)

dodaj komentarz
osiemgwiazd
Kiedy łzemier odda Narodowi jego działki? Naród został obrabowany przez rząd na rzecz czarowników w kieckach z działek, które były własnością państwa, czyli wszystkich obywateli. Czarownicy zabrane Narodowi działki opylili tanio łżemierowi. A ten z pomocą żonki sprzedał działki narodowe z kolosalnym zyskiem swemu kumplowi. Czemu Kiedy łzemier odda Narodowi jego działki? Naród został obrabowany przez rząd na rzecz czarowników w kieckach z działek, które były własnością państwa, czyli wszystkich obywateli. Czarownicy zabrane Narodowi działki opylili tanio łżemierowi. A ten z pomocą żonki sprzedał działki narodowe z kolosalnym zyskiem swemu kumplowi. Czemu łzemier żeruje na współobywatelach, spekulując działkami, które pierwotnie należały do wszystkich? Kiedy naprawi swe grzechy i odda działki Narodowi?
tomkooo
odpowiadam - bo moze :) kto mu cos zrobi ? ziobro ?
nawet betonowemu elektoratowi jak widac nie przeszkadza.
nasch_tschalnik
Piss-Polnische Wirtschaft 2.0.
Rozkręcając się hipernflacja, zapaść cywilizacyjna, korupcja, nepotyzm, kult jednostki, niepraworządnosc i masowe rozdawnictwo pustego pieniądza.
anty12
Mateuniu nadal mysli ze pracuje w banku i ludzie to kupia. Polski wal 2.0. I tak na tym stracicie.
prawdziwynierobot
czyli co? zarobię, czy stracę? Pewnie się okaże dopiero przy rozliczaniu PIT za 2022.
Ależ bałaganik...
javelin11
Pani Ewelino, tabelka zawiera jakieś bzdury. Kto nie korzystał z ulgi dla klasy średniej zarabiając np 8k brutto ? Poza tym, jak ktoś zarabiał 8k brutto to 5,729.91 zł netto jest teraz dla osoby, która korzysta z ulgi dla klasy średniej, a nie w 2021 r.
faramir_z_gondoru
Z tekstu rozumiem, że będą nowe zasady, ale jak niektóre punkty będą dla mnie niekorzystne, to mogę skorzystać ze starych rozwiązań. Mamy zatem dwa systemy podatkowe. Brawo PISiory. Proponuję wprowadzić jeszcze dwa systemy emerytalne, dwa ustroje polityczne i dwie zasady ruchu drogowego (prawo i lewostronny, każdy sobie wybierze).Z tekstu rozumiem, że będą nowe zasady, ale jak niektóre punkty będą dla mnie niekorzystne, to mogę skorzystać ze starych rozwiązań. Mamy zatem dwa systemy podatkowe. Brawo PISiory. Proponuję wprowadzić jeszcze dwa systemy emerytalne, dwa ustroje polityczne i dwie zasady ruchu drogowego (prawo i lewostronny, każdy sobie wybierze). Co za skończone matoły to wymyśliły!
szprotkafinansjery
Z tym ruchem to dobry pomysł!
po_co
"Co za skończone matoły to wymyśliły"

Miłościwie nam panujący rząd xD
bjm76
Rachunki byłyby miarodajne, gdyby były przeprowadzone w skali średniorocznej. Osoba zarabiająca 20 kpln traci na Polskim Ładzie 2.0 231 zł do lipca włącznie. Od sierpnia traci więcej. Średniorocznie PL 2.0 vs 2021 to nie jest 231 zł.

Powiązane: Polski ład - Niskie podatki

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki