REKLAMA

Polisy z UFK ciągną rynek ubezpieczeń życiowych w górę

2018-03-22 07:40
publikacja
2018-03-22 07:40

O prawie 10 proc. wzrosła wartość składek na polisy związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Pomimo licznych procesów i wyroków o stosowanie klauzul abuzywnych w takich polisach, sprzedaż odbija po ostatnich spadkach.

Kwota składek na ubezpieczenia z UFK, jaka trafiła na rachunki ubezpieczycieli, wyniosła na koniec 2017 roku 11,28 mld zł – to o 9,27 proc. więcej niż w 2016 roku i to wciąż najbardziej przychodowa kategoria polis w ubezpieczeniach działu I – stanowiła 46 proc. składki przypisanej brutto w tym dziale – wynika z raportu wynikowego rynku ubezpieczeń opublikowanego przez Polską Izbę Ubezpieczeń.

Jeszcze większa dynamika dotyczyła świadczeń z tego typu polis. W ubiegłym roku wypłacono ubezpieczonym prawie 12 mld zł, co oznaczało wzrost o ¼ w relacji rok do roku. Mniejsze wypłaty dotyczyły pozostałych kategorii – ubezpieczeń na życie (-6,83 proc.), posagowych (-3,33 proc.) czy rentowych (-5,13 proc.). Wyjątkiem były jeszcze ubezpieczenia wypadkowe – wartość wypłaconych odszkodowań wzrosła o 7 proc. i wyniosła 2,4 mld zł.

Kontrowersyjne polisy ciągną życiówkę w górę

Po tendencji spadkowej wywołanej złymi praktykami w konstrukcji ubezpieczeń na życie z UFK (często nazywanych błędnie „polisolokatami”) rynek odbija i ciągnie życiówkę w górę. Składka przypisana brutto dla całego działu wzrosła po raz pierwszy od 2012 roku – w latach 2012-2016 systematycznie spadała, aż w 2016 roku wyniosła 23,9 mld zł. Statystyki za 2017 rok to już ponad 24,5 mld zł.

Polisy z UFK niejednokrotnie pojawiały się w mediach i mocno nadszarpnęły wizerunek ubezpieczycieli w Polsce. Produkt w ostatnich latach kojarzył się głównie z klauzulami abuzywnymi, które pozbawiały ubezpieczonych sporej części wpłaconych składek. Sprawy te często trafiały na sądową wokandę, kończąc się wyrokami uznającymi stronę poszkodowanych klientów.

Rzecznik Finansowy informował już na początku tego roku, że sektor ubezpieczeniowy wciąż oferuje polisy z UFK o charakterze inwestycyjnym. W ubiegłym roku do instytucji trafiły 222 wnioski o wydanie tzw. istotnego poglądu rzecznika w sporach sądowych związanych z polisami z UFK. To wciąż podobny wynik do tego, jaki odnotowano w 2016 roku, kiedy sprzedaż takich polis spadała.

Polska Izba Ubezpieczeń mówi jednak, że ostatnie regulacje znacznie zmieniły ten rynek. – Produkty z UFK w ciągu ostatnich kilku lat diametralnie się zmieniły. Przede wszystkich są zupełnie inaczej regulowane, jeśli chodzi o konieczność badania potrzeb klienta czy możliwość odstąpienia od umowy. Ponadto większy nacisk kładzie się teraz na element ochronny, przykładowo na rynku nie występują dziś właściwie produkty z dużym elementem inwestycyjnym ze składką regularną. Po wejściu w życie nowych regulacji nastąpił w sposób naturalny spadek składki w produktach z UFK, teraz obserwujemy zahamowanie tego procesu. Ważne, by były to świadome decyzje zakupowe i by potrzeby klientów były odpowiednio badane – komentuje dla Bankier.pl Marcin Tarczyński, analityk PIU.

Źródło:
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Powiązane

Komentarze (1)

dodaj komentarz
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki