REKLAMA

PZU SA: Rejestracja zmiany Statutu PZU SA

2022-09-27 20:27
publikacja
2022-09-27 20:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Uchwala_nr_44_2022_ZWZ_PZU_SA_z_dnia_29.06.2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Tekst_jednolity_Statutu_PZU_SA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-27
Skrócona nazwa emitenta
PZU SA
Temat
Rejestracja zmiany Statutu PZU SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej („PZU SA”, „Spółka”) informuje, że w dniu
27 września 2022 roku zostały wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmiany w Statucie PZU SA przyjęte uchwałą nr 44/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2022 roku.

Treść przedmiotowej uchwały oraz tekst jednolity Statutu PZU SA, ustalony uchwałą Rady Nadzorczej
PZU SA nr URN/142/2022 z dnia 29 lipca 2022 r., stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Uchwała nr 44_2022 ZWZ PZU SA z dnia 29.06.2022.pdfUchwała nr 44_2022 ZWZ PZU SA z dnia 29.06.2022.pdf Uchwała ZWZ PZU SA nr 44/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r., dot. zmiany Statutu PZU SA.
Tekst jednolity Statutu PZU SA.pdfTekst jednolity Statutu PZU SA.pdf Tekst jednolity Statutu PZU SA ustalony uchwałą Rady Nadzorczej PZU SA nr URN/142/2022 z dnia 29 lipca 2022 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-27 Monika Guzek Dyrektor Biura Compliance - Pełnomocnik Zarządu ds. realizacji giełdowych obowiązków informacyjnych Monika Guzek
Tematy
BLACK WEEK na Pracuj.pl! - 40% na wszystko. Dodaj ogłoszenie, znajdź pracownika!

BLACK WEEK na Pracuj.pl! - 40% na wszystko. Dodaj ogłoszenie, znajdź pracownika!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki