REKLAMA

PYLON: Rejestracja przez Sąd Rejonowy podwyższenia kapitału zakładowego Pylon S.A.

2018-10-29 14:27
publikacja
2018-10-29 14:27
Zarząd Pylon S.A. (Emitent) powziął informację /w dniu dzisiejszym odebrał korespondencję z Sądu/ że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa - XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru sądowego dokonał rejestracji i wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany postanowień Statutu Spółki, które zostały dokonane na podstawie oświadczenia zarządu Emitenta dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach emisji prywatnej akcji serii I.

Umowa spółki w punkcie dotyczącym kapitału zakłądowego brzmi następująco:
§ 8.

1.Kapitały własne Spółki tworzą: 1/ kapitał zakładowy, 2/ kapitał zapasowy oraz 3/ kapitały rezerwowe lub fundusze celowe.
2.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.232.123 zł (trzy miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące sto dwadzieścia trzy złote) i dzieli się na:
a.1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o łącznej wartości nominalnej 100.000zł (sto tysięcy złotych);
b.500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o łącznej wartości nominalnej 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych);
c.900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o łącznej wartości nominalnej 90.000 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);
d.2.750.000 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o łącznej wartości nominalnej 275.000 zł (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy);
e.1.825.640 (jeden osiemset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o łącznej wartości nominalnej 182.564 zł (sto osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt cztery złote);
f.1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o łącznej wartości nominalnej 150.000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych);
g.6.617.054 (sześć milionów sześćset siedemnaście tysięcy pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o łącznej wartości nominalnej 661.705,40 zł (sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięć złotych czterdzieści groszy);
h.13.536.038 (trzynaście milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy trzydzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o łącznej wartości nominalnej 1.353.603,80 zł (jeden milion trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzy złote osiemdziesiąt groszy).
i.3.692.498 (trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o łącznej wartości nominalnej 369.249,80 zł (trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć złotych osiemdziesiąt groszy)
3.Kapitał zakładowy został w całości pokryty przed zarejestrowaniem.

Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki