REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

PROCAD S.A.: Ogłoszenie zamiaru nabycia akcji w drodze przymusowego wykupu.

2022-06-30 08:30
publikacja
2022-06-30 08:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Informacja_o_zamiarze_nabycia_akcji_spólki_PROCAD.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-30
Skrócona nazwa emitenta
PROCAD S.A.
Temat
Ogłoszenie zamiaru nabycia akcji w drodze przymusowego wykupu.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PROCAD SA („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od porozumienia akcjonariuszy („Zgłaszający”), o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 17/2021 z dnia 4 października 2021 roku, zawiadomienie o zamiarze nabycia akcji Spółki w drodze przymusowego wykupu („Zawiadomienie”).
Jak wynika z treści Zawiadomienia, przedmiotem przymusowego wykupu będą wszystkie akcje należące do akcjonariuszy mniejszościowych Spółki, tj. 443.942 (słownie: czterysta czterdzieści trzy tysiące dziewięćset czterdzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda, z których każda uprawnia do 1 (jednego) głosu na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 4,92% kapitału zakładowego Spółki, uprawiających do wykonywania 443.942 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 4,92% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Akcje objęte Przymusowym Wykupem są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), zdematerializowane i oznaczone w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem ISIN: PLPRCAD00018.
Zgłaszający określił dzień wykupu na 5 lipca 2022 roku. Cena wykupu jednej Akcji będącej przedmiotem Przymusowego wykupu wynosi 2,50 zł (słownie: dwa złote i 50/100) i została ustalona zgodnie z art. 79 ust. 1–3 Ustawy o ofercie.
Treść przekazanej przez Zgłaszających informacji o zamiarze nabycia akcji PROCAD SA w drodze przymusowego wykupu stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Informacja o zamiarze nabycia akcji spółki PROCAD.pdfInformacja o zamiarze nabycia akcji spółki PROCAD.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-30 Jarosław Jarzyński Prezes Zarządu
2022-06-30 Maciej Horeczy Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki