REKLAMA

PRIMA MODA S.A.: Wybór biegłego rewidenta

2019-08-28 23:54
publikacja
2019-08-28 23:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2019
Data sporządzenia: 2019-08-28
Skrócona nazwa emitenta
PRIMA MODA S.A.
Temat
Wybór biegłego rewidenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Prima Moda S.A (Emitent) informuje, że w dniu 28 sierpnia 2019 r. Rada Nadzorcza Emitenta, działając na podstawie art. 382 § 1 k.s.h. oraz § 14 ust. 2 pkt h Statutu Spółki, postanowiła wybrać na biegłego rewidenta Spółka PKF Consult spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Orzycka 6 lok. 1B, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 477.

Spółka PKF Consult spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. przeprowadzi:
- Przegląd śródroczny sprawozdania finansowego Prima Moda S.A. za okres kończący się 30 czerwca 2019 roku oraz badanie roczne sprawozdania finansowego Emitenta za okres kończący się 31 grudnia 2019 r.

Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi..

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-28 Dariusz Plesiak Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki