REKLAMA
Złoty Bankier 2021

POLIMEX-MOSTOSTAL: Uzupełnienie informacji dotyczących Członka Rady Nadzorczej.

2021-03-01 12:50
publikacja
2021-03-01 12:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Nota_biograficzna_-_Jonasz_Drabek.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-01
Skrócona nazwa emitenta
POLIMEX-MOSTOSTAL
Temat
Uzupełnienie informacji dotyczących Członka Rady Nadzorczej.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 14/2021 z dnia 26 lutego 2021 roku, Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje uzupełnienie informacji dotyczących Pana Jonasza Drabka - powołanego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Pan Jonasz Drabek złożył pisemne oświadczenie, że nie wykonuje działalności konkurencyjnej, ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnych spółek cywilnych, osobowych, nie jest członkiem organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów. Złożył również oświadczenie, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Spółka przedstawia notę biograficzną Pana Jonasza Drabka jako załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: § 5 pkt 5 w zw. z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Nota biograficzna - Jonasz Drabek.pdfNota biograficzna - Jonasz Drabek.pdf Nota biograficzna - Jonasz Drabek

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-01 Michał Głowiński Specjalista ds. prawnych
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm. Marża od 2,4% z ubezpieczeniem. 0% prowizji za udzielenie.

Kredyt dla firm. Marża od 2,4% z ubezpieczeniem. 0% prowizji za udzielenie.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki