REKLAMA

POLENERGIA: ZAWARCIE UMÓW KREDYTÓW DLA PORTFELII PROJEKTÓW FOTOWOLTAICZNYCH „BUK” I „SULECHOW III”.

2021-05-12 14:15
publikacja
2021-05-12 14:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-12
Skrócona nazwa emitenta
POLENERGIA
Temat
ZAWARCIE UMÓW KREDYTÓW DLA PORTFELII PROJEKTÓW FOTOWOLTAICZNYCH „BUK” I „SULECHOW III”.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 12 maja 2021 roku:

1.spółka zależna Emitenta – Polenergia Farma Wiatrowa Rudniki sp. z o.o. („Farma Wiatrowa Rudniki”) – jako kredytobiorca (“Kredytobiorca 1”), oraz mBank S.A. – jako kredytodawca („Kredytodawca”) zawarły umowę kredytów („Umowa Kredytów 1”),

Na podstawie Umowy Kredytów 1, Kredytodawca udzieli Farmie Wiatrowej Rudniki kredytu inwestycyjnego w kwocie do 13 mln zł na finansowanie budowy grupy farm fotowoltaicznych „Buk” o łącznej mocy 6,4 MW oraz kredytu VAT w okresie budowy do wysokości 3,2 mln zł. W związku z Umową Kredytów 1, Kredytobiorca 1 oraz Emitent jako sponsor zobowiązani są do zawarcia standardowego pakietu zabezpieczeń stosowanych w transakcjach typu project finance. Dodatkowo, Emitent jako sponsor zobowiązany jest do udzielenia poręczenia w okresie budowy projektu.
Umowa Kredytów 1 przewiduje spłatę kredytu inwestycyjnego nie później niż do 21 grudnia 2037 roku, a dla kredytu VAT nie później niż do 31 stycznia 2023 roku. Oprocentowanie kredytów równa się stawce WIBOR powiększonej o marżę banku.

2.spółka zależna Emitenta – Polenergia Farma Fotowoltaiczna 9 sp. z o.o. („Farma Fotowoltaiczna 9”) jako kredytobiorca (“Kredytobiorca 2”), oraz mBank S.A. – jako kredytodawca („Kredytodawca”) zawarły umowę kredytu („Umowa Kredytu 2”).
Na podstawie Umowy Kredytu 2, Kredytodawca udzieli Farmie Fotowoltaicznej 9 kredytu w kwocie do 18 mln zł na refinansowanie nakładów na budowę grupy farm fotowoltaicznych „Sulechów III” o łącznej mocy 9,8MW.
W związku z Umową Kredytu 2, Kredytobiorca 2 oraz Emitent jako sponsor zobowiązani są do zawarcia standardowego pakietu zabezpieczeń stosowanych w transakcjach typu project finance.
Umowa Kredytu 2 przewiduje spłatę kredytu nie później niż do 21 grudnia 2037 roku. Oprocentowanie kredytu równa się stawce WIBOR powiększonej o marżę banku.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-12 Tomasz Kietliński członek Zarządu
2021-05-12 Piotr Maciołek członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki