REKLAMA

POLENERGIA: ZAREJESTROWANIE ZMIAN STATUTU POLENERGIA S.A.

2021-09-22 13:35
publikacja
2021-09-22 13:35
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zmiany_statutu_Polenergia_S.A..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Statut.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-22
Skrócona nazwa emitenta
POLENERGIA
Temat
ZAREJESTROWANIE ZMIAN STATUTU POLENERGIA S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Polenergia S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 22 września 2021 r. powziął informację o zarejestrowaniu, w dniu 22 września 2021 r., przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian w statucie Spółki, przyjętych uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2021 r.

W załączeniu:
1. treść zmienionych i nowych postanowień statutu,
2. tekst jednolity statutu, uwzględniający zmiany.

podstawa prawna: § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
Plik Opis
Zmiany statutu Polenergia S.A..pdfZmiany statutu Polenergia S.A..pdf treść zmienionych i nowych postanowień statutu
Statut.pdfStatut.pdf tekst jednolity statutu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-22 Iwona Sierżęga Członek Zarządu
2021-09-22 Piotr Maciołek Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki