REKLAMA
WEBINAR

POLCOLORIT: Wykluczenie akcji Polcolorit S.A. z obrotu giełdowego

2017-07-10 10:41
publikacja
2017-07-10 10:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2017
Data sporządzenia: 2017-07-10
Skrócona nazwa emitenta
POLCOLORIT
Temat
Wykluczenie akcji Polcolorit S.A. z obrotu giełdowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2017, Zarząd Polcolorit S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 10 lipca 2017 r. Zarząd Spółki powziął informację o podjęciu w dniu 7 lipca 2017 r. przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) uchwały o wykluczeniu z obrotu na GPW akcji Spółki oznaczonych kodem ISIN: PLPCLRT00029, tj. 14.689.975 zwykłych akcji Spółki na okaziciela serii B („Akcje”).
Zgodnie z uchwała Zarządu GPW wykluczenie z obrotu Akcji nastąpi z dniem 12 lipca 2017 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Title:
Delisting of shares of Polcolorit S.A. 


Legal basis:
Article 17.1 MAR – uptade


Content:
With respect to the current report no 23/2017, the Management Board of
Polcolorit S.A. (the “Company”) hereby informs that on 10
July 2017 the Management Board of the Company has been informed that on
7 July 2017 the Management Board of Warsaw
Stock Exchange S.A. (“WSE”) had adopted the resolution on
exclusion from trading on WSE (delisting) of its shares bearing ISIN
code: PLPCLRT00029, i.e. 14,689,975 ordinary bearer series B shares of
the Company (“Shares”).


According to the resolution
of Management Board of WSE the delisting will have effect on 12
July 2017.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-07-10 NICOLA GIOMBINI PREZES ZARZĄDU NICOLA GIOMBINI
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki