REKLAMA

POINTPACK.PL S.A.: Informacja o przewidywanej sprzedaży netto w II kw. 2021 r.

2021-07-20 08:46
publikacja
2021-07-20 08:46
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-20
Skrócona nazwa emitenta
POINTPACK.PL S.A.
Temat
Informacja o przewidywanej sprzedaży netto w II kw. 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Pointpack S.A. ("Emitent", "Spółka"), informuje, że w wyniku dokonanej wstępnej agregacji przychodów ze sprzedaży w okresie 1 kwiecień – 30 czerwiec 2021 r. spółka podjęła decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości informacji odnośnie spodziewanych przychodów ze sprzedaży w okresie drugiego kwartału 2021 roku. Przychody ze sprzedaży w tym okresie oszacowano na ok. 12 140,0 tys. zł co stanowi wzrost o 26,4% w stosunku do drugiego kwartału 2020 r., kiedy to wyniosły 9 603,0 tys. zł oraz wzrost o 13,6% w stosunku do pierwszego kwartału 2021 r., w którym osiągnęły 10 681,1 tys. zł.

Zarząd Spółki zastrzega, iż podane wartości stanowią jedynie szacunki, które odbiegać mogą od ostatecznych wyników, jakie zostaną przedstawione i opublikowane w raporcie okresowym za drugi kwartał 2021 r.

W opinii Zarządu Spółki informacja dotycząca przewidywanej sprzedaży stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Marek Piosik - Prezes Zarządu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-20 Marek Piosik Prezes Zarządu Marek Piosik
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki