30,9000 zł
-2,83% -0,9000 zł
Pointpack.pl SA (PNT)

Komunikaty spółki - POINTPACK

Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji w trybie 19 ust. 1 MAR
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69a Ustawy o ofercie
Raport okresowy jednostkowy Pointpack S.A. za II kw. 2022 roku
Raport okresowy skonsolidowany Pointpack S.A. za II kw. 2022 roku
Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji w trybie 19 ust. 1 MAR
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69a Ustawy o ofercie
Informacja o przewidywanej sprzedaży netto w II kw. 2022 r.
Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji w trybie 19 ust. 1 MAR
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69a Ustawy o ofercie
Zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 czerwca 2022 roku
Wybór Członków Rady Nadzorczej Spółki
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2022 roku.
Podpisanie umowy współpracy z Poczta Polska S.A. i Żabka Polska sp. z o.o.
Podpisanie umowy faktoringu
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.