38,7000 zł
0,52% 0,2000 zł
Pointpack.pl SA (PNT)

Komunikaty spółki - POINTPACK

Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2023 roku Grupy Kapitałowej Pointpack S.A.
Informacja o przewidywanej sprzedaży netto w III kw. 2023 r.
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
Otrzymanie zawiadomienia z art. 69 ustawy o ofercie publicznej
Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji w trybie 19 ust. 1 MAR
Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2023 rok Grupy Kapitałowej Pointpack S.A.
Informacja o przewidywanej sprzedaży netto w I kw. 2023 r.
Zawarcie umowy cesji praw i obowiązków z umowy zawartej przez spółkę zależną Emitenta oraz zawarcie aneksu do tej umowy
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 29 czerwca 2023 roku
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2023 roku.
Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji w trybie 19 ust. 1 MAR
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POINTPACK S.A.
Raport okresowy skonsolidowany Pointpack S.A. za I kw. 2023 roku
Informacja o przewidywanej sprzedaży netto w I kw. 2023 r.
Skonsolidowany raport roczny za 2022 rok Grupy Kapitałowej Pointpack S.A.
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.