110,40 zł
-1,12% -1,25 zł
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN)

Złożenie do Komisji Europejskiej wersji roboczej wniosku koncentracyjnego w związku z planowanym przejęciem kontroli kapitałowej przez PKN ORLEN S.A. nad Grupą LOTOS S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 106 / 2018
Data sporządzenia: 2018-11-30
Skrócona nazwa emitenta
PKNORLEN
Temat
Złożenie do Komisji Europejskiej wersji roboczej wniosku koncentracyjnego w związku z planowanym przejęciem kontroli kapitałowej przez PKN ORLEN S.A. nad Grupą LOTOS S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 30 listopada 2018 roku złożył do Komisji Europejskiej wersję roboczą wniosku o zgłoszenie koncentracji („Wniosek”) z zarysem obszarów objętych środkami zaradczymi w związku z planowanym przejęciem kontroli kapitałowej przez Spółkę nad Grupą LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku („Grupa LOTOS”), („Transakcja”).

Złożony dzisiaj przez Spółkę Wniosek inicjuje proces uzgodnienia jego ostatecznej wersji z Komisją Europejską. Po złożeniu przez Spółkę ostatecznego wniosku Komisja Europejska rozpocznie formalne postępowanie w sprawie koncentracji.

Oprócz przedstawienia stron oraz założeń Transakcji, we Wniosku opisano działalność stron na określonych rynkach właściwych oraz przedstawiono wstępną argumentację dotyczącą wpływu Transakcji na konkurencję na tych rynkach. Do Wniosku załączono pakiet dokumentów wewnętrznych obydwu spółek, które mają pozwolić Komisji Europejskiej na zweryfikowanie trafności podnoszonej argumentacji.

Patrz także: raport bieżący nr 26/2018 z dnia 27 lutego 2018 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
PKN ORLEN submitted to the European Commission a draft notification for concentration regarding the planned taking capital control over Grupa Lotos S.A. by PKN ORLEN S.A.Regulatory announcement no 106/2018 dated 30 November 2018PKN ORLEN S.A. (“Company”) hereby informs that on 30 November 2018 it submitted to the European Commission a draft notification for concentration (“Notification”), together with the draft outline of remedies areas, regarding the planned taking capital control over Grupa Lotos S.A. headquartered in Gdansk (“Grupa Lotos”) by PKN ORLEN S.A. (“Transaction”).Notification, submitted today by the Company, initiates the process of the arrangement of its final version with the European Commission. After submitting the final notification by the Company, the European Commission will formally start the concentration investigation.Notification includes, apart from the description of the parties and Transaction assumptions, description of parties activity on the certain markets and presents preliminary arguments on the influence of the Transaction on the competitiveness on that markets. There has been enclosed a set of internal documents of both companies, that should allow the European Commission to verify the accuracy of the attached arguments.See also: regulatory announcement no 26/2018 dated 27 February 2018.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-11-30 Zbigniew Leszczyński Członek Zarządu
2018-11-30 Wiesław Protasewicz Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl