REKLAMA

PHARMENA S.A.: wyniki finansowe

2021-04-12 19:09
publikacja
2021-04-12 19:09
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
1_Pharmena_pismo_Zarzadu_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2_Pharmena_Wybrane_dane_finansowe_za_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
3_BDO_SzB_jednostkowe_PHARMENA_2020-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
4_Pharmena_sprawozdanie_finansowe_za_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5_Pharmena_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_za_2020_podpisane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
6_Pharmena_oswiadczenie_zarzadu-jedns_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
7_Pharmena_inform_zarzadu_ws_wyboru_audytora_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
8_Pharmena_Ocena_RN_SF_za_2020_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
9_Pharmena_Oswiadczenie_RN_audytor_komitet_audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2020
I. Przychody ze sprzedaży 10 761 12 096 2 406 2 812
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (3 556) (5 738) (795) (1 334)
III. Zysk (strata) brutto (3 670) (6 065) (821) (1 410)
IV. Zysk (strata) netto (4 400) (4 960) (984) (1 153)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 100 (8 361) 22 (1 944)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 340) (5 253) (523) (1 221)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 116 13 999 697 3 254
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 876 385 196 90
IX. Średnia ważona liczba akcji (szt.) 10 984 758 10 012 888 10 984 758 10 012 888
X. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (szt.) 11 000 687 10 012 888 11 000 687 10 012 888
XI. Zysk (strata) podstawowy netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,40) (0,50) (0,09) (0,12)
XII. Zysk (strata) rozwodniony netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,40) (0,50) (0,09) (0,12)
XIII. Aktywa obrotowe 9 005 8 593 1 951 2 018
XIV. Aktywa trwałe 47 412 45 831 10 274 10 762
XV. Aktywa razem 56 417 54 424 12 225 12 780
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 10 992 6 222 2 382 1 461
XVII. Zobowiązania długoterminowe 163 237 35 56
XVIII. Kapitał własny 45 262 47 965 9 808 11 263
XIX. Liczba akcji (szt.) 10 984 758 10 012 888 10 984 758 10 984 758
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
1_Pharmena_pismo_Zarządu_2020.pdf1_Pharmena_pismo_Zarządu_2020.pdf 1_Pharmena_pismo_Zarządu_2020
2_Pharmena_Wybrane dane_finansowe za 2020.pdf2_Pharmena_Wybrane dane_finansowe za 2020.pdf 2_Pharmena_Wybrane dane_finansowe za 2020
3_BDO SzB jednostkowe PHARMENA 2020-sig-sig.pdf3_BDO SzB jednostkowe PHARMENA 2020-sig-sig.pdf 3_BDO SzB jednostkowe PHARMENA 2020-sig-sig
4_Pharmena sprawozdanie finansowe_za 2020.pdf4_Pharmena sprawozdanie finansowe_za 2020.pdf 4_Pharmena sprawozdanie finansowe_za 2020
5_Pharmena_Sprawozdanie z działalności_za 2020_podpisane.pdf5_Pharmena_Sprawozdanie z działalności_za 2020_podpisane.pdf 5_Pharmena_Sprawozdanie z działalności_za 2020_podpisane
6_Pharmena_oświadczenie_zarządu-jedns_2020.pdf6_Pharmena_oświadczenie_zarządu-jedns_2020.pdf 6_Pharmena_oświadczenie_zarządu-jedns_2020
7_Pharmena_inform_zarządu_ws wyboru_audytora_2020.pdf7_Pharmena_inform_zarządu_ws wyboru_audytora_2020.pdf 7_Pharmena_inform_zarządu_ws wyboru_audytora_2020
8_Pharmena_Ocena RN_SF za 2020_final.pdf8_Pharmena_Ocena RN_SF za 2020_final.pdf 8_Pharmena_Ocena RN_SF za 2020_final
9_Pharmena_Oświadczenie_RN_audytor_komitet audytu.pdf9_Pharmena_Oświadczenie_RN_audytor_komitet audytu.pdf 9_Pharmena_Oświadczenie_RN_audytor_komitet audytu

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-12 Konrad Palka Prezes Zarządu
2021-04-12 Marzena Wieczorkowska Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-12 Katarzyna Konopacka Specjalista ds. Rachunkowości i Rozliczeń z Budżetem Business Support Solution S.A.
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki