13,6000 zł
0,00% 0,0000 zł
Pharmena SA (PHR)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
1_pismo_jednostkowe_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2_PHARMENA_WYBRANE_DANE_FINANSOWE_za_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
3_BDO_SzB_jednostkowe_PHARMENA_2019-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
4_PHARMENA_2019_31-12-2019_podpisane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5_Pharmena_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_2019_podpisane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
6_Pharmena_oswiadczenie_zarzadu-jedns_2019_podpisane_31_03.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
7_Pharmena_inform_zarzadu_ws_wyboru_audytora_2019_podpisane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
8_Pharmena_Ocena_RN_SF_za_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
9_Pharmena_Oswiadczenie_RN_audytor_komitet_audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody ze sprzedaży 12 096 13 993 2 812 3 279
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (5 738) 1 721 (1 334) 403
III. Zysk (strata) brutto (6 065) 1 449 (1 410) 340
IV. Zysk (strata) netto (4 960) 1 163 (1 153) 273
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (8 361) 4 566 (1 944) 1 070
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (5 253) (1 303) (1 221) (305)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 13 999 (2 952) 3 254 (692)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 385 311 89 73
IX. Średnia ważona liczba akcji (szt.) 10 984 758 8 795 052 10 984 758 8 795 052
X. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (szt.) 10 984 758 8 795 052 10 984 758 8 795 052
XI. Zysk (strata) podstawowy netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,45) 0,13 (0,10) 0,03
XII. Zysk (strata) rozwodniony netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,45) 0,13 (0,10) 0,03
XIII. Aktywa obrotowe (na 31.12.2019 i na 31.12.2018) 8 593 5 456 2 018 1 269
XIV. Aktywa trwałe (na 31.12.2019 i na 31.12.2018) 45 831 39 461 10 762 9 177
XV. Aktywa razem (na 31.12.2019 i na 31.12.2018) 54 424 44 917 12 780 10 446
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe (na 31.12.2019 i na 31.12.2018) 6 222 4 501 1 461 1 047
XVII. Zobowiązania długoterminowe (na 31.12.2019 i na 31.12.2018) 237 75 56 17
XVIII. Kapitał własny (na 31.12.2019 i na 31.12.2018) 47 965 40 342 11 263 9 382
XIX. Liczba akcji (szt.) (na 31.12.2019 i na 31.12.2018) 10 984 758 8 795 052 10 984 758 8 795 052


W prezentowanych okresach do przeliczenia podstawowych pozycji
sprawozdawczych zastosowano kursy: - dla danych
wynikających ze sprawozdań z sytuacji finansowej - średni kurs EURO
obowiązujący na koniec każdego okresu, - dla
danych wynikających ze sprawozdań z wyniku oraz sprawozdań z przepływów
pieniężnych - średni kurs danego okresu, obliczony jako średnia
arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w
danym okresie.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
1_pismo_jednostkowe_2019.pdf1_pismo_jednostkowe_2019.pdf 1_pismo_jednostkowe_2019
2_PHARMENA_WYBRANE DANE FINANSOWE za 2019.pdf2_PHARMENA_WYBRANE DANE FINANSOWE za 2019.pdf 2_PHARMENA_WYBRANE DANE FINANSOWE za 2019
3_BDO SzB jednostkowe PHARMENA 2019-sig-sig.pdf3_BDO SzB jednostkowe PHARMENA 2019-sig-sig.pdf 3_BDO SzB jednostkowe PHARMENA 2019-sig-sig
4_PHARMENA_2019_31-12-2019 podpisane.pdf4_PHARMENA_2019_31-12-2019 podpisane.pdf 4_PHARMENA_2019_31-12-2019 podpisane
5_Pharmena Sprawozdanie z działalności 2019 podpisane.pdf5_Pharmena Sprawozdanie z działalności 2019 podpisane.pdf 5_Pharmena Sprawozdanie z działalności 2019 podpisane
6_Pharmena_oświadczenie_zarządu-jedns_2019 podpisane 31_03.pdf6_Pharmena_oświadczenie_zarządu-jedns_2019 podpisane 31_03.pdf 6_Pharmena_oświadczenie_zarządu-jedns_2019 podpisane 31_03
7_Pharmena_inform_zarządu_ws wyboru_audytora_2019 podpisane.pdf7_Pharmena_inform_zarządu_ws wyboru_audytora_2019 podpisane.pdf 7_Pharmena_inform_zarządu_ws wyboru_audytora_2019 podpisane
8_Pharmena_Ocena RN_SF za 2019.pdf8_Pharmena_Ocena RN_SF za 2019.pdf 8_Pharmena_Ocena RN_SF za 2019
9_Pharmena_Oświadczenie_RN_audytor_komitet audytu.pdf9_Pharmena_Oświadczenie_RN_audytor_komitet audytu.pdf 9_Pharmena_Oświadczenie_RN_audytor_komitet audytu

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-31 Konrad Palka Prezes Zarządu
2020-03-31 Marzena Wieczorkowska Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-31 Katarzyna Konopacka Specjalista ds. Rachunkowości i Rozliczeń z Budżetem Business Support Solution S.A.
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.