REKLAMA
ZAGŁOSUJ

PFLEIDERER GROUP SA: Informacja o nabyciu akcji w kapitale zakładowym Pfleiderer Group S.A. w drodze przymusowego wykupu

2019-09-23 15:03
publikacja
2019-09-23 15:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Pfleiderer_Group_-_Notification_about_Squeeze-out_art._69_-_PL-ENG.PDF  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2019
Data sporządzenia: 2019-09-23
Skrócona nazwa emitenta
PFLEIDERER GROUP SA
Temat
Informacja o nabyciu akcji w kapitale zakładowym Pfleiderer Group S.A. w drodze przymusowego wykupu
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Pfleiderer Group S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 23 września 2019 roku Spółka otrzymała zawiadomienie o nabyciu akcji w kapitale zakładowym Spółki w drodze przymusowego wykupu o treści w załączeniu.
Raport sporządzono na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1382)
Załączniki
Plik Opis
Pfleiderer Group - Notification about Squeeze-out art. 69 - PL-ENG.PDFPfleiderer Group - Notification about Squeeze-out art. 69 - PL-ENG.PDF zawiadomienie o nabyciu akcji w kapitale zakładowym Spółki w drodze przymusowego wykupu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: Notice on the acquisition of the shares in share capital of
Pfleiderer Group S.A. in the squeeze-out procedure


Current Report no. 39/2019


The Management Board of Pfleiderer Group S.A. (“Company”) hereby
announces that on September 23rd , 2019, the Company received the
notification on the acquisition of the shares in share capital of the
Company in the squeeze-out procedure, as attached.


This report was prepared pursuant to Article 70 item 1 of the Act of 29
July 2005 on Act on Public Offerings and the Conditions for Introducing
Financial Instruments on an Organized Trading System and on Public
Companies (consolidated text: Dz. U. of 2013, Item 1382).


September 23rd , 2019


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-23 NICO REINER CZŁONEK ZARZĄDU
2019-09-23 KRZYSZTOF NOWAK PROKURENT
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki